Бизнес-книги

КнигаПросмотров
В.М.Власенко, С.І.Дегтярьов - Історія держави і права України. Тестові завдання20833
В.М. Кислий - Методологія та організація наукових досліджень. Конспект лекцій16222
В.А.Нестеренко - Історія держави і права зарубіжних країн. Тестові завдання14335
О.Ю. Древаль - Рекламний менеджмент. Конспект лекцій12969
І.В.Мамчук - Основи менеджменту та маркетингу. Конспект лекцій12353
В.М.Олійник - Інформаційні системи і технології у фінансах. Конспект лекцій12330
Ю.В. Косенко - Основи теорії мовної комунікації11373
В.М.Власенко - Історія держави і права України. Ч.110840
К.В. Ілляшенко - Менеджмент персоналу. Конспект лекцій10130
С.О. Гур’єв, В.Д. Шищук, Ю.В. Шкатула - Медицина надзвичайних ситуацій. Екстрена медична допомога7959
Ілляшенко С.М. - Розробка наукових основ маркетингу інновацій. Частина 17828
В.М. Кислий - Логістика. Конспект лекцій7608
А.Ф. Денисенко - Охорона праці в галузі. Конспект лекцій7506
Мішеніна Н.В. - Стратегічне управління. Конспект лекцій7371
Тулякова Н. О. - Теорія інформації6756
О. П. Волосовця - Написання історії хвороби дітей з педіатрії та дитячих інфекційних хвороб6604
О.А. Біловодська, О.Ф.Грищенко - Конспект лекцій з дисципліни. Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень6521
І. Б. Дегтярьова - Економічна діагностика6490
Е.В. Колісніченко - Основи наукових досліджень6431
А.С. Клюев, Б.В. Глазов - Проектирование систем автоматизации технологических процессов. Справочное пособие6304
А. В. Булашенко - Економічна інформатика. Ч.2.6300
Г. М. Шевченко - Підприємництво і бізнес-культура. Конспект лекцій6233
Н.О. Ворона - Граматичні таблиці з української мови для студентів-іноземців підготовчого відділення6088
М.Ю. Баскакова - Комерційна діяльність посередницьких підприємств. Конспект лекцій5980
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій. Частина 1.5965
І.П. Каплун - Інтелектуальна власність5962
- Теория сетей Петри и моделирование систем. Часть 1- Дж. Питерсон5941
Н. О. Лащенко - Практикум з української мови.Тренувальні тести5931
- Історія української культури – Н.В. Лобко5903
О.Г. Дегтяренко - Управління якістю та сертифікацією продукції. Конспект лекцій5897
О.І. Карінцева - Економіка та організація діяльності об єднань підприємств5860
С. В. Баранова - Спецрозділи перекладу. Конспект лекцій5808
В.Г. Боронос, І.Й. Плікус, І.М. Кобушко - Управління фінансовою санацією підприємств5804
В.М.Олійник - Банківський менеджмент. Конспект лекцій. Частина 15714
С. М. Фролов, І. Д. Скляр - Бюджетний менеджмент прикордонних територій (теорія і практика)5582
В.В. Божкова - Стратегічний маркетинг. Конспект лекцій5547
Ю.М. Мельник - Економіка та управління знаннями. Конспект лекцій5509
О.А.Кривопишина - Психологія творчості. Конспект лекцій5499
В. В. Сабадаш, О. В. Люльов, О. А. Лукаш - Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків5363
О. У. Захаркін - Технологічні основи машинобудування5224
І.М. Кобушко - Фінансове посередництво. Конспект лекцій5077
О.В. Зайцев - Гроші та кредит5013
О. М. Соляник - Корпоративне управління для бакалаврів4926
О.В. Лисенко - Фізика. Конспект лекцій. Ч.1.4719
М. В. Петровський - Електроосвітлення4717
Т. А. Гаврилова, В. Ф. Хорошевский - Базы знаний интеллектуальных систем4704
В.М. Боронос, І.В.Мамчук - Фінансова санація та банкрутство підприємства. Конспект лекцій4672
В.В. Божкова, Ю.М. Мельник, Л.Ю. Сагер - Стратегічний маркетинг.Конспект лекцій. Ч.2.4634
А.Й. Дерев’янчук, М.Б. Шелест - Артилерійське озброєння та боєприпаси4585
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій. Частина 2.4567
Б.Р. Андриевский, А.Л.Фрадков - Избранные главы теории автоматического управления с примерами на языке MATLAB4500
С. Б. Большаніна - Корозія металів та захист від неї4474
В.В. Емельянов, В.В. Курейчик, В.М. Курейчик - Теория и практика эволюционного моделирования4404
Беловодська - Маркетинговий менеджмент4393
С.М. Ілляшенко - Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення інноваційного розвитку економічних систем4326
С.В.Соколов - Оптимальні та адаптивні системи. Конспект лекцій4317
О. П. Садовнікова - Синтаксис. Словосполучення. Просте речення. Конспект лекцій4306
Павленко - Операційний менеджмент та його технологія4223
Н. В. Мішеніна - Внутрішній економічний механізм підприємства. Конспект лекцій4149
В.В. Бібик - Фізика твердого тіла4118
Л.М. Сєдінкін - Технологія інструментального виробництва. Конспект лекцій4047
Р. Дуда, П. Харт - Распознавание образов и анализ сцен4045
Х.Гулд, Я.Тобочник - Компьютерное моделирование в физике, часть 24029
І.Д. Скляр - Проектне фінансування. Конспект лекцій4009
Г.А. Бондаренко - Технология использования сжатых газов. Курс лекций3987
В.Ф. Шенда - Системы гибридного интеллекта. Эволюция, психология, информатика3985
О.Й.Любич, В.О.Пчелінцев - Фізичні основи металургії кольорових і рідкоземельних металів3936
Ляпа М.М., Трофименко П.Є., Пушкарьов Ю.І., Панченко О.В. - Дії взводу управління в бою3927
Гребеник Л.И - Курс лекций по биохимии. Метаболизм аминокислот и нуклеотидов3862
- Логістика. Курс лекцій – Біловодська О.А.3855
І.П. Каплун - Інтелектуальна власність. Ч.23851
П. Є. Трофименко - Правила ведення робочої карти артилерії3804
А.Н. Аверкин, И.З. Батыршин, А.Ф. Блишун - Нечеткие множества в моделях управления и искусственного интеллекта3799
А.Г.Дьяченко - Гігієна та екологія. Лекції для студентів 3-го курсу медичного факультету. Ч.13793
В.Е.Маркевич - Медична генетика. Навчально-методичний посібник для студентів ВНЗ3772
В.М.Олійник - Банківський менеджмент. Конспект лекцій. Частина 23768
А.С. Довбиш - Основи проектування інтелектуальних систем3717
Г.О. Швіндіна - Організація праці менеджера3693
В. Т. Баравой - Локальные системы автоматики. Конспект лекций3673
за ред. О.В. Прокопенко - Сучасні проблеми вищої освіти України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору3642
Ефимов В. М., Галактионов Ю. К., Шушпанова И. Ф. - Анализ и прогноз временных рядов методом главных компонент3605
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій3594
О.М. Суміна - Міжнародний менеджмент. Конспект лекцій3589
О. Г. Ткаченко - Основи журналістикознавчих досліджень3562
М. Н. Аршинов, Л. Е. Садовский - Коды и математика (рассказы о кодировании)3557
Л.Д.Ландау, А.И.Ахиезер, Е.М.Лифшиц - Курс общей физики. Механика и молекулярная физика3502
О.О. Рибалов - Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища. Збірник завдань.Ч.2.3493
А.А. Воронов - Основы теории автоматического управления. Автоматическое регулирование непрерывных линейных систем3484
Приступа Л.Н. - Внутрішня медицина. Пульмонологія, кардіологія, гематологія. Т. 33431
Пликус И.И., Деркач Н.А., Боронос В.Н. - Финансовая санация и банкротство предприятий3427
О.А. Біловодська, О.О. Суярова - Логістика. курс лекцій3404
А.Ю.Жулавський - Звіт про науково-дослідну роботу. Еколого-збалансований розвиток територіальних, соціально-економічних систем3340
С.М. Махнуша, С.М. Фролов - Інтелектуальна власність3313
А. І. Новгородцев - Твердотіла електроніка. Курс лекцій3242
А.С. Опанасюк - Отримання та дослідження плівок телуриду кадмію і твердих розчинів на його основі для сонячних елементів та детекторів випромінювання3195
И.Г. Воробьева - Общая химическая технология. Ч.23174
Д.А. Поспелов - Нечеткие множества в моделях управления и искуственного интеллекта3129
О.О. Рибалов - Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища. Збірник завдань.Ч.3.3088
Х.Гулд, Я.Тобочник - Компьютерное моделирование в физике, часть 13022
Невідомий - Економіка і організація виробництва3020