Бизнес-книги

КнигаПросмотров
В.М. Кислий - Методологія та організація наукових досліджень. Конспект лекцій7630
В.М.Власенко - Історія держави і права України. Ч.15974
Ю.В. Косенко - Основи теорії мовної комунікації5476
К.В. Ілляшенко - Менеджмент персоналу. Конспект лекцій5138
О.Ю. Древаль - Рекламний менеджмент. Конспект лекцій4853
В.М.Олійник - Інформаційні системи і технології у фінансах. Конспект лекцій4811
В.М.Власенко, С.І.Дегтярьов - Історія держави і права України. Тестові завдання4722
І.В.Мамчук - Основи менеджменту та маркетингу. Конспект лекцій4246
Ілляшенко С.М. - Розробка наукових основ маркетингу інновацій. Частина 14200
А.Ф. Денисенко - Охорона праці в галузі. Конспект лекцій4054
І. Б. Дегтярьова - Економічна діагностика3510
В.М. Кислий - Логістика. Конспект лекцій3283
О. П. Волосовця - Написання історії хвороби дітей з педіатрії та дитячих інфекційних хвороб3277
О.А. Біловодська, О.Ф.Грищенко - Конспект лекцій з дисципліни. Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень3106
- Історія української культури – Н.В. Лобко3097
С.О. Гур’єв, В.Д. Шищук, Ю.В. Шкатула - Медицина надзвичайних ситуацій. Екстрена медична допомога2987
Мішеніна Н.В. - Стратегічне управління. Конспект лекцій2938
О.Г. Дегтяренко - Управління якістю та сертифікацією продукції. Конспект лекцій2933
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій. Частина 1.2747
О.І. Карінцева - Економіка та організація діяльності об єднань підприємств2636
В.В. Божкова - Стратегічний маркетинг. Конспект лекцій2628
Е.В. Колісніченко - Основи наукових досліджень2619
С. М. Фролов, І. Д. Скляр - Бюджетний менеджмент прикордонних територій (теорія і практика)2487
Г. М. Шевченко - Підприємництво і бізнес-культура. Конспект лекцій2486
М.Ю. Баскакова - Комерційна діяльність посередницьких підприємств. Конспект лекцій2467
І.П. Каплун - Інтелектуальна власність2446
Н.О. Ворона - Граматичні таблиці з української мови для студентів-іноземців підготовчого відділення2444
Ю.М. Мельник - Економіка та управління знаннями. Конспект лекцій2431
В.Г. Боронос, І.Й. Плікус, І.М. Кобушко - Управління фінансовою санацією підприємств2401
- Теория сетей Петри и моделирование систем. Часть 1- Дж. Питерсон2347
В. В. Сабадаш, О. В. Люльов, О. А. Лукаш - Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків2331
А.С. Клюев, Б.В. Глазов - Проектирование систем автоматизации технологических процессов. Справочное пособие2239
О.В. Зайцев - Гроші та кредит2230
В.М. Боронос, І.В.Мамчук - Фінансова санація та банкрутство підприємства. Конспект лекцій2170
О. М. Соляник - Корпоративне управління для бакалаврів2066
О. У. Захаркін - Технологічні основи машинобудування2050
Н. О. Лащенко - Практикум з української мови.Тренувальні тести2050
С. В. Баранова - Спецрозділи перекладу. Конспект лекцій1996
В.В. Божкова, Ю.М. Мельник, Л.Ю. Сагер - Стратегічний маркетинг.Конспект лекцій. Ч.2.1911
С. Б. Большаніна - Корозія металів та захист від неї1905
Павленко - Операційний менеджмент та його технологія1861
О. П. Садовнікова - Синтаксис. Словосполучення. Просте речення. Конспект лекцій1845
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій. Частина 2.1841
В.М.Олійник - Банківський менеджмент. Конспект лекцій. Частина 11798
Тулякова Н. О. - Теорія інформації1790
А. В. Булашенко - Економічна інформатика. Ч.2.1751
І.М. Кобушко - Фінансове посередництво. Конспект лекцій1748
О.В. Лисенко - Фізика. Конспект лекцій. Ч.1.1745
С.М. Ілляшенко - Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення інноваційного розвитку економічних систем1708
М. В. Петровський - Електроосвітлення1698
Б.Р. Андриевский, А.Л.Фрадков - Избранные главы теории автоматического управления с примерами на языке MATLAB1648
О.А.Кривопишина - Психологія творчості. Конспект лекцій1609
С.В.Соколов - Оптимальні та адаптивні системи. Конспект лекцій1602
І.Д. Скляр - Проектне фінансування. Конспект лекцій1572
- Логістика. Курс лекцій – Біловодська О.А.1566
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій1518
В.А.Нестеренко - Історія держави і права зарубіжних країн. Тестові завдання1509
І.П. Каплун - Інтелектуальна власність. Ч.21494
Г.А. Бондаренко - Технология использования сжатых газов. Курс лекций1487
Пликус И.И., Деркач Н.А., Боронос В.Н. - Финансовая санация и банкротство предприятий1486
Т. А. Гаврилова, В. Ф. Хорошевский - Базы знаний интеллектуальных систем1484
Ляпа М.М., Трофименко П.Є., Пушкарьов Ю.І., Панченко О.В. - Дії взводу управління в бою1465
Ефимов В. М., Галактионов Ю. К., Шушпанова И. Ф. - Анализ и прогноз временных рядов методом главных компонент1454
В. Т. Баравой - Локальные системы автоматики. Конспект лекций1452
В.В. Емельянов, В.В. Курейчик, В.М. Курейчик - Теория и практика эволюционного моделирования1442
за ред. О.В. Прокопенко - Сучасні проблеми вищої освіти України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору1440
В.М.Олійник - Банківський менеджмент. Конспект лекцій. Частина 21405
Гребеник Л.И - Курс лекций по биохимии. Метаболизм аминокислот и нуклеотидов1403
В.В. Бібик - Фізика твердого тіла1401
Беловодська - Маркетинговий менеджмент1390
В.Е.Маркевич - Медична генетика. Навчально-методичний посібник для студентів ВНЗ1385
Л.М. Сєдінкін - Технологія інструментального виробництва. Конспект лекцій1376
О.М. Суміна - Міжнародний менеджмент. Конспект лекцій1368
Х.Гулд, Я.Тобочник - Компьютерное моделирование в физике, часть 21361
С.М. Махнуша, С.М. Фролов - Інтелектуальна власність1352
Н. В. Мішеніна - Внутрішній економічний механізм підприємства. Конспект лекцій1342
О.А. Біловодська, О.О. Суярова - Логістика. курс лекцій1333
О. Г. Ткаченко - Основи журналістикознавчих досліджень1316
А.Г.Дьяченко - Гігієна та екологія. Лекції для студентів 3-го курсу медичного факультету. Ч.11312
О.О. Рибалов - Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища. Збірник завдань.Ч.2.1301
І.Д. Скляр - Звіт про науково-дослудну роботу. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємства1284
Г.О. Швіндіна - Організація праці менеджера1261
Приступа Л.Н. - Внутрішня медицина. Пульмонологія, кардіологія, гематологія. Т. 31250
А.Ю.Жулавський - Звіт про науково-дослідну роботу. Еколого-збалансований розвиток територіальних, соціально-економічних систем1247
А.С. Опанасюк - Отримання та дослідження плівок телуриду кадмію і твердих розчинів на його основі для сонячних елементів та детекторів випромінювання1238
Р. Дуда, П. Харт - Распознавание образов и анализ сцен1223
А.С. Довбиш - Основи проектування інтелектуальних систем1211
М. Н. Аршинов, Л. Е. Садовский - Коды и математика (рассказы о кодировании)1207
П. Є. Трофименко - Правила ведення робочої карти артилерії1206
А.А. Воронов - Основы теории автоматического управления. Автоматическое регулирование непрерывных линейных систем1203
Д.А. Поспелов - Нечеткие множества в моделях управления и искуственного интеллекта1192
О.Й.Любич, В.О.Пчелінцев - Фізичні основи металургії кольорових і рідкоземельних металів1182
И.Г. Воробьева - Общая химическая технология. Ч.21178
О.О. Рибалов - Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища. Збірник завдань.Ч.3.1176
А. І. Новгородцев - Твердотіла електроніка. Курс лекцій1174
В.М. Боронос - Звіт про науково-дослідну роботу. Узгодження еколого-економічних інтересів1168
Под ред. В. Г. Разумовского - Международные физические олимпиады школьников1167
Л.Д.Ландау, А.И.Ахиезер, Е.М.Лифшиц - Курс общей физики. Механика и молекулярная физика1146
Невідомий - Економіка і організація виробництва1146
- Оценка и прогнозирование природно-ресурсного потенциала региона – Самодай В.П.1106