Бизнес-книги

КнигаПросмотров
В.М. Кислий - Методологія та організація наукових досліджень. Конспект лекцій8132
В.М.Власенко - Історія держави і права України. Ч.16140
Ю.В. Косенко - Основи теорії мовної комунікації5721
К.В. Ілляшенко - Менеджмент персоналу. Конспект лекцій5358
В.М.Олійник - Інформаційні системи і технології у фінансах. Конспект лекцій5239
В.М.Власенко, С.І.Дегтярьов - Історія держави і права України. Тестові завдання5168
О.Ю. Древаль - Рекламний менеджмент. Конспект лекцій5111
І.В.Мамчук - Основи менеджменту та маркетингу. Конспект лекцій4577
Ілляшенко С.М. - Розробка наукових основ маркетингу інновацій. Частина 14290
А.Ф. Денисенко - Охорона праці в галузі. Конспект лекцій4268
І. Б. Дегтярьова - Економічна діагностика3605
В.М. Кислий - Логістика. Конспект лекцій3480
О. П. Волосовця - Написання історії хвороби дітей з педіатрії та дитячих інфекційних хвороб3359
О.А. Біловодська, О.Ф.Грищенко - Конспект лекцій з дисципліни. Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень3310
С.О. Гур’єв, В.Д. Шищук, Ю.В. Шкатула - Медицина надзвичайних ситуацій. Екстрена медична допомога3245
- Історія української культури – Н.В. Лобко3183
Мішеніна Н.В. - Стратегічне управління. Конспект лекцій3147
О.Г. Дегтяренко - Управління якістю та сертифікацією продукції. Конспект лекцій3086
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій. Частина 1.2904
О.І. Карінцева - Економіка та організація діяльності об єднань підприємств2784
Е.В. Колісніченко - Основи наукових досліджень2709
В.В. Божкова - Стратегічний маркетинг. Конспект лекцій2700
Г. М. Шевченко - Підприємництво і бізнес-культура. Конспект лекцій2696
М.Ю. Баскакова - Комерційна діяльність посередницьких підприємств. Конспект лекцій2600
Ю.М. Мельник - Економіка та управління знаннями. Конспект лекцій2565
С. М. Фролов, І. Д. Скляр - Бюджетний менеджмент прикордонних територій (теорія і практика)2561
І.П. Каплун - Інтелектуальна власність2553
Н.О. Ворона - Граматичні таблиці з української мови для студентів-іноземців підготовчого відділення2545
В.Г. Боронос, І.Й. Плікус, І.М. Кобушко - Управління фінансовою санацією підприємств2507
- Теория сетей Петри и моделирование систем. Часть 1- Дж. Питерсон2430
В. В. Сабадаш, О. В. Люльов, О. А. Лукаш - Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків2398
А.С. Клюев, Б.В. Глазов - Проектирование систем автоматизации технологических процессов. Справочное пособие2361
О.В. Зайцев - Гроші та кредит2361
В.М. Боронос, І.В.Мамчук - Фінансова санація та банкрутство підприємства. Конспект лекцій2259
С. В. Баранова - Спецрозділи перекладу. Конспект лекцій2203
Н. О. Лащенко - Практикум з української мови.Тренувальні тести2173
О. М. Соляник - Корпоративне управління для бакалаврів2150
О. У. Захаркін - Технологічні основи машинобудування2147
В.В. Божкова, Ю.М. Мельник, Л.Ю. Сагер - Стратегічний маркетинг.Конспект лекцій. Ч.2.1996
В.М.Олійник - Банківський менеджмент. Конспект лекцій. Частина 11948
С. Б. Большаніна - Корозія металів та захист від неї1942
Тулякова Н. О. - Теорія інформації1932
Павленко - Операційний менеджмент та його технологія1928
О. П. Садовнікова - Синтаксис. Словосполучення. Просте речення. Конспект лекцій1916
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій. Частина 2.1911
І.М. Кобушко - Фінансове посередництво. Конспект лекцій1851
А. В. Булашенко - Економічна інформатика. Ч.2.1833
О.В. Лисенко - Фізика. Конспект лекцій. Ч.1.1829
М. В. Петровський - Електроосвітлення1788
С.М. Ілляшенко - Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення інноваційного розвитку економічних систем1756
Б.Р. Андриевский, А.Л.Фрадков - Избранные главы теории автоматического управления с примерами на языке MATLAB1727
О.А.Кривопишина - Психологія творчості. Конспект лекцій1698
В.А.Нестеренко - Історія держави і права зарубіжних країн. Тестові завдання1696
С.В.Соколов - Оптимальні та адаптивні системи. Конспект лекцій1669
І.Д. Скляр - Проектне фінансування. Конспект лекцій1639
- Логістика. Курс лекцій – Біловодська О.А.1615
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій1576
І.П. Каплун - Інтелектуальна власність. Ч.21553
Пликус И.И., Деркач Н.А., Боронос В.Н. - Финансовая санация и банкротство предприятий1533
Ляпа М.М., Трофименко П.Є., Пушкарьов Ю.І., Панченко О.В. - Дії взводу управління в бою1531
Т. А. Гаврилова, В. Ф. Хорошевский - Базы знаний интеллектуальных систем1530
Г.А. Бондаренко - Технология использования сжатых газов. Курс лекций1529
Ефимов В. М., Галактионов Ю. К., Шушпанова И. Ф. - Анализ и прогноз временных рядов методом главных компонент1522
за ред. О.В. Прокопенко - Сучасні проблеми вищої освіти України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору1522
В. Т. Баравой - Локальные системы автоматики. Конспект лекций1502
В.В. Емельянов, В.В. Курейчик, В.М. Курейчик - Теория и практика эволюционного моделирования1496
В.В. Бібик - Фізика твердого тіла1462
Гребеник Л.И - Курс лекций по биохимии. Метаболизм аминокислот и нуклеотидов1451
В.М.Олійник - Банківський менеджмент. Конспект лекцій. Частина 21450
В.Е.Маркевич - Медична генетика. Навчально-методичний посібник для студентів ВНЗ1445
Беловодська - Маркетинговий менеджмент1438
Л.М. Сєдінкін - Технологія інструментального виробництва. Конспект лекцій1423
О.М. Суміна - Міжнародний менеджмент. Конспект лекцій1418
Н. В. Мішеніна - Внутрішній економічний механізм підприємства. Конспект лекцій1414
Х.Гулд, Я.Тобочник - Компьютерное моделирование в физике, часть 21409
С.М. Махнуша, С.М. Фролов - Інтелектуальна власність1392
А.Г.Дьяченко - Гігієна та екологія. Лекції для студентів 3-го курсу медичного факультету. Ч.11383
О.А. Біловодська, О.О. Суярова - Логістика. курс лекцій1375
О.О. Рибалов - Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища. Збірник завдань.Ч.2.1369
О. Г. Ткаченко - Основи журналістикознавчих досліджень1366
Г.О. Швіндіна - Організація праці менеджера1328
І.Д. Скляр - Звіт про науково-дослудну роботу. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємства1324
Приступа Л.Н. - Внутрішня медицина. Пульмонологія, кардіологія, гематологія. Т. 31321
А.Ю.Жулавський - Звіт про науково-дослідну роботу. Еколого-збалансований розвиток територіальних, соціально-економічних систем1316
Р. Дуда, П. Харт - Распознавание образов и анализ сцен1296
П. Є. Трофименко - Правила ведення робочої карти артилерії1295
М. Н. Аршинов, Л. Е. Садовский - Коды и математика (рассказы о кодировании)1277
А.С. Опанасюк - Отримання та дослідження плівок телуриду кадмію і твердих розчинів на його основі для сонячних елементів та детекторів випромінювання1276
А.А. Воронов - Основы теории автоматического управления. Автоматическое регулирование непрерывных линейных систем1273
А.С. Довбиш - Основи проектування інтелектуальних систем1264
О.Й.Любич, В.О.Пчелінцев - Фізичні основи металургії кольорових і рідкоземельних металів1261
Д.А. Поспелов - Нечеткие множества в моделях управления и искуственного интеллекта1241
И.Г. Воробьева - Общая химическая технология. Ч.21219
О.О. Рибалов - Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища. Збірник завдань.Ч.3.1217
А. І. Новгородцев - Твердотіла електроніка. Курс лекцій1210
Под ред. В. Г. Разумовского - Международные физические олимпиады школьников1208
В.М. Боронос - Звіт про науково-дослідну роботу. Узгодження еколого-економічних інтересів1199
Л.Д.Ландау, А.И.Ахиезер, Е.М.Лифшиц - Курс общей физики. Механика и молекулярная физика1188
Невідомий - Економіка і організація виробництва1178
- Оценка и прогнозирование природно-ресурсного потенциала региона – Самодай В.П.1136