Бизнес-книги

КнигаПросмотров
В.М.Власенко, С.І.Дегтярьов - Історія держави і права України. Тестові завдання15534
В.М. Кислий - Методологія та організація наукових досліджень. Конспект лекцій14720
В.А.Нестеренко - Історія держави і права зарубіжних країн. Тестові завдання12223
О.Ю. Древаль - Рекламний менеджмент. Конспект лекцій11201
В.М.Олійник - Інформаційні системи і технології у фінансах. Конспект лекцій10713
І.В.Мамчук - Основи менеджменту та маркетингу. Конспект лекцій10616
Ю.В. Косенко - Основи теорії мовної комунікації10100
В.М.Власенко - Історія держави і права України. Ч.19858
К.В. Ілляшенко - Менеджмент персоналу. Конспект лекцій8950
С.О. Гур’єв, В.Д. Шищук, Ю.В. Шкатула - Медицина надзвичайних ситуацій. Екстрена медична допомога6949
Ілляшенко С.М. - Розробка наукових основ маркетингу інновацій. Частина 16936
А.Ф. Денисенко - Охорона праці в галузі. Конспект лекцій6622
В.М. Кислий - Логістика. Конспект лекцій6409
Мішеніна Н.В. - Стратегічне управління. Конспект лекцій6338
Е.В. Колісніченко - Основи наукових досліджень5760
О.А. Біловодська, О.Ф.Грищенко - Конспект лекцій з дисципліни. Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень5663
І. Б. Дегтярьова - Економічна діагностика5627
О. П. Волосовця - Написання історії хвороби дітей з педіатрії та дитячих інфекційних хвороб5571
Тулякова Н. О. - Теорія інформації5442
Г. М. Шевченко - Підприємництво і бізнес-культура. Конспект лекцій5411
А.С. Клюев, Б.В. Глазов - Проектирование систем автоматизации технологических процессов. Справочное пособие5390
А. В. Булашенко - Економічна інформатика. Ч.2.5345
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій. Частина 1.5316
- Історія української культури – Н.В. Лобко5302
- Теория сетей Петри и моделирование систем. Часть 1- Дж. Питерсон5251
О.Г. Дегтяренко - Управління якістю та сертифікацією продукції. Конспект лекцій5230
Н.О. Ворона - Граматичні таблиці з української мови для студентів-іноземців підготовчого відділення5209
М.Ю. Баскакова - Комерційна діяльність посередницьких підприємств. Конспект лекцій5103
О.І. Карінцева - Економіка та організація діяльності об єднань підприємств5021
І.П. Каплун - Інтелектуальна власність5001
С. В. Баранова - Спецрозділи перекладу. Конспект лекцій4894
В.М.Олійник - Банківський менеджмент. Конспект лекцій. Частина 14890
В.Г. Боронос, І.Й. Плікус, І.М. Кобушко - Управління фінансовою санацією підприємств4888
Н. О. Лащенко - Практикум з української мови.Тренувальні тести4828
С. М. Фролов, І. Д. Скляр - Бюджетний менеджмент прикордонних територій (теорія і практика)4705
В.В. Божкова - Стратегічний маркетинг. Конспект лекцій4680
Ю.М. Мельник - Економіка та управління знаннями. Конспект лекцій4639
О.А.Кривопишина - Психологія творчості. Конспект лекцій4553
В. В. Сабадаш, О. В. Люльов, О. А. Лукаш - Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків4535
О. У. Захаркін - Технологічні основи машинобудування4525
О.В. Зайцев - Гроші та кредит4257
І.М. Кобушко - Фінансове посередництво. Конспект лекцій4121
О. М. Соляник - Корпоративне управління для бакалаврів4090
В.М. Боронос, І.В.Мамчук - Фінансова санація та банкрутство підприємства. Конспект лекцій4013
О.В. Лисенко - Фізика. Конспект лекцій. Ч.1.3938
В.В. Божкова, Ю.М. Мельник, Л.Ю. Сагер - Стратегічний маркетинг.Конспект лекцій. Ч.2.3867
М. В. Петровський - Електроосвітлення3849
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій. Частина 2.3819
Т. А. Гаврилова, В. Ф. Хорошевский - Базы знаний интеллектуальных систем3777
А.Й. Дерев’янчук, М.Б. Шелест - Артилерійське озброєння та боєприпаси3775
Б.Р. Андриевский, А.Л.Фрадков - Избранные главы теории автоматического управления с примерами на языке MATLAB3731
С. Б. Большаніна - Корозія металів та захист від неї3703
С.М. Ілляшенко - Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення інноваційного розвитку економічних систем3686
В.В. Емельянов, В.В. Курейчик, В.М. Курейчик - Теория и практика эволюционного моделирования3635
О. П. Садовнікова - Синтаксис. Словосполучення. Просте речення. Конспект лекцій3594
С.В.Соколов - Оптимальні та адаптивні системи. Конспект лекцій3508
Павленко - Операційний менеджмент та його технологія3498
Н. В. Мішеніна - Внутрішній економічний механізм підприємства. Конспект лекцій3445
Беловодська - Маркетинговий менеджмент3444
В.В. Бібик - Фізика твердого тіла3378
І.Д. Скляр - Проектне фінансування. Конспект лекцій3310
Р. Дуда, П. Харт - Распознавание образов и анализ сцен3307
Х.Гулд, Я.Тобочник - Компьютерное моделирование в физике, часть 23306
Г.А. Бондаренко - Технология использования сжатых газов. Курс лекций3239
Л.М. Сєдінкін - Технологія інструментального виробництва. Конспект лекцій3235
Ляпа М.М., Трофименко П.Є., Пушкарьов Ю.І., Панченко О.В. - Дії взводу управління в бою3228
В.Ф. Шенда - Системы гибридного интеллекта. Эволюция, психология, информатика3212
І.П. Каплун - Інтелектуальна власність. Ч.23205
А.Г.Дьяченко - Гігієна та екологія. Лекції для студентів 3-го курсу медичного факультету. Ч.13193
- Логістика. Курс лекцій – Біловодська О.А.3191
О.Й.Любич, В.О.Пчелінцев - Фізичні основи металургії кольорових і рідкоземельних металів3120
П. Є. Трофименко - Правила ведення робочої карти артилерії3056
Гребеник Л.И - Курс лекций по биохимии. Метаболизм аминокислот и нуклеотидов3029
В.М.Олійник - Банківський менеджмент. Конспект лекцій. Частина 23018
В. Т. Баравой - Локальные системы автоматики. Конспект лекций2998
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій2998
Ефимов В. М., Галактионов Ю. К., Шушпанова И. Ф. - Анализ и прогноз временных рядов методом главных компонент2978
Г.О. Швіндіна - Організація праці менеджера2976
за ред. О.В. Прокопенко - Сучасні проблеми вищої освіти України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору2968
В.Е.Маркевич - Медична генетика. Навчально-методичний посібник для студентів ВНЗ2960
О. Г. Ткаченко - Основи журналістикознавчих досліджень2946
А.С. Довбиш - Основи проектування інтелектуальних систем2918
А.Н. Аверкин, И.З. Батыршин, А.Ф. Блишун - Нечеткие множества в моделях управления и искусственного интеллекта2907
О.О. Рибалов - Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища. Збірник завдань.Ч.2.2894
О.М. Суміна - Міжнародний менеджмент. Конспект лекцій2883
О.А. Біловодська, О.О. Суярова - Логістика. курс лекцій2796
А.А. Воронов - Основы теории автоматического управления. Автоматическое регулирование непрерывных линейных систем2787
Приступа Л.Н. - Внутрішня медицина. Пульмонологія, кардіологія, гематологія. Т. 32750
М. Н. Аршинов, Л. Е. Садовский - Коды и математика (рассказы о кодировании)2748
Пликус И.И., Деркач Н.А., Боронос В.Н. - Финансовая санация и банкротство предприятий2747
С.М. Махнуша, С.М. Фролов - Інтелектуальна власність2705
Л.Д.Ландау, А.И.Ахиезер, Е.М.Лифшиц - Курс общей физики. Механика и молекулярная физика2689
А.Ю.Жулавський - Звіт про науково-дослідну роботу. Еколого-збалансований розвиток територіальних, соціально-економічних систем2632
И.Г. Воробьева - Общая химическая технология. Ч.22568
А. І. Новгородцев - Твердотіла електроніка. Курс лекцій2547
О.О. Рибалов - Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища. Збірник завдань.Ч.3.2546
І.Д. Скляр - Звіт про науково-дослудну роботу. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємства2474
Д.А. Поспелов - Нечеткие множества в моделях управления и искуственного интеллекта2458
А.С. Опанасюк - Отримання та дослідження плівок телуриду кадмію і твердих розчинів на його основі для сонячних елементів та детекторів випромінювання2456
Невідомий - Економіка і організація виробництва2435