Бизнес-книги

КнигаПросмотров
В.М.Власенко, С.І.Дегтярьов - Історія держави і права України. Тестові завдання15346
В.М. Кислий - Методологія та організація наукових досліджень. Конспект лекцій14616
В.А.Нестеренко - Історія держави і права зарубіжних країн. Тестові завдання11955
О.Ю. Древаль - Рекламний менеджмент. Конспект лекцій11079
В.М.Олійник - Інформаційні системи і технології у фінансах. Конспект лекцій10550
І.В.Мамчук - Основи менеджменту та маркетингу. Конспект лекцій10515
Ю.В. Косенко - Основи теорії мовної комунікації9991
В.М.Власенко - Історія держави і права України. Ч.19790
К.В. Ілляшенко - Менеджмент персоналу. Конспект лекцій8865
С.О. Гур’єв, В.Д. Шищук, Ю.В. Шкатула - Медицина надзвичайних ситуацій. Екстрена медична допомога6899
Ілляшенко С.М. - Розробка наукових основ маркетингу інновацій. Частина 16870
А.Ф. Денисенко - Охорона праці в галузі. Конспект лекцій6563
В.М. Кислий - Логістика. Конспект лекцій6341
Мішеніна Н.В. - Стратегічне управління. Конспект лекцій6276
Е.В. Колісніченко - Основи наукових досліджень5696
О.А. Біловодська, О.Ф.Грищенко - Конспект лекцій з дисципліни. Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень5590
І. Б. Дегтярьова - Економічна діагностика5583
О. П. Волосовця - Написання історії хвороби дітей з педіатрії та дитячих інфекційних хвороб5503
Г. М. Шевченко - Підприємництво і бізнес-культура. Конспект лекцій5349
А.С. Клюев, Б.В. Глазов - Проектирование систем автоматизации технологических процессов. Справочное пособие5339
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій. Частина 1.5276
А. В. Булашенко - Економічна інформатика. Ч.2.5259
- Історія української культури – Н.В. Лобко5256
Тулякова Н. О. - Теорія інформації5252
- Теория сетей Петри и моделирование систем. Часть 1- Дж. Питерсон5203
О.Г. Дегтяренко - Управління якістю та сертифікацією продукції. Конспект лекцій5182
Н.О. Ворона - Граматичні таблиці з української мови для студентів-іноземців підготовчого відділення5151
М.Ю. Баскакова - Комерційна діяльність посередницьких підприємств. Конспект лекцій5024
О.І. Карінцева - Економіка та організація діяльності об єднань підприємств4951
І.П. Каплун - Інтелектуальна власність4932
С. В. Баранова - Спецрозділи перекладу. Конспект лекцій4832
В.М.Олійник - Банківський менеджмент. Конспект лекцій. Частина 14823
В.Г. Боронос, І.Й. Плікус, І.М. Кобушко - Управління фінансовою санацією підприємств4819
Н. О. Лащенко - Практикум з української мови.Тренувальні тести4760
С. М. Фролов, І. Д. Скляр - Бюджетний менеджмент прикордонних територій (теорія і практика)4650
В.В. Божкова - Стратегічний маркетинг. Конспект лекцій4612
Ю.М. Мельник - Економіка та управління знаннями. Конспект лекцій4585
О. У. Захаркін - Технологічні основи машинобудування4476
О.А.Кривопишина - Психологія творчості. Конспект лекцій4469
В. В. Сабадаш, О. В. Люльов, О. А. Лукаш - Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків4465
О.В. Зайцев - Гроші та кредит4205
І.М. Кобушко - Фінансове посередництво. Конспект лекцій4058
О. М. Соляник - Корпоративне управління для бакалаврів4045
В.М. Боронос, І.В.Мамчук - Фінансова санація та банкрутство підприємства. Конспект лекцій3974
О.В. Лисенко - Фізика. Конспект лекцій. Ч.1.3879
В.В. Божкова, Ю.М. Мельник, Л.Ю. Сагер - Стратегічний маркетинг.Конспект лекцій. Ч.2.3825
М. В. Петровський - Електроосвітлення3791
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій. Частина 2.3776
Т. А. Гаврилова, В. Ф. Хорошевский - Базы знаний интеллектуальных систем3732
А.Й. Дерев’янчук, М.Б. Шелест - Артилерійське озброєння та боєприпаси3717
Б.Р. Андриевский, А.Л.Фрадков - Избранные главы теории автоматического управления с примерами на языке MATLAB3691
С. Б. Большаніна - Корозія металів та захист від неї3646
С.М. Ілляшенко - Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення інноваційного розвитку економічних систем3646
В.В. Емельянов, В.В. Курейчик, В.М. Курейчик - Теория и практика эволюционного моделирования3586
О. П. Садовнікова - Синтаксис. Словосполучення. Просте речення. Конспект лекцій3565
Павленко - Операційний менеджмент та його технологія3470
С.В.Соколов - Оптимальні та адаптивні системи. Конспект лекцій3458
Н. В. Мішеніна - Внутрішній економічний механізм підприємства. Конспект лекцій3409
Беловодська - Маркетинговий менеджмент3389
В.В. Бібик - Фізика твердого тіла3332
Р. Дуда, П. Харт - Распознавание образов и анализ сцен3279
І.Д. Скляр - Проектне фінансування. Конспект лекцій3273
Х.Гулд, Я.Тобочник - Компьютерное моделирование в физике, часть 23259
Г.А. Бондаренко - Технология использования сжатых газов. Курс лекций3206
Ляпа М.М., Трофименко П.Є., Пушкарьов Ю.І., Панченко О.В. - Дії взводу управління в бою3186
Л.М. Сєдінкін - Технологія інструментального виробництва. Конспект лекцій3180
І.П. Каплун - Інтелектуальна власність. Ч.23169
- Логістика. Курс лекцій – Біловодська О.А.3149
В.Ф. Шенда - Системы гибридного интеллекта. Эволюция, психология, информатика3146
А.Г.Дьяченко - Гігієна та екологія. Лекції для студентів 3-го курсу медичного факультету. Ч.13140
О.Й.Любич, В.О.Пчелінцев - Фізичні основи металургії кольорових і рідкоземельних металів3064
П. Є. Трофименко - Правила ведення робочої карти артилерії3006
Гребеник Л.И - Курс лекций по биохимии. Метаболизм аминокислот и нуклеотидов2983
В.М.Олійник - Банківський менеджмент. Конспект лекцій. Частина 22976
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій2966
В. Т. Баравой - Локальные системы автоматики. Конспект лекций2944
Г.О. Швіндіна - Організація праці менеджера2943
Ефимов В. М., Галактионов Ю. К., Шушпанова И. Ф. - Анализ и прогноз временных рядов методом главных компонент2938
за ред. О.В. Прокопенко - Сучасні проблеми вищої освіти України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору2929
В.Е.Маркевич - Медична генетика. Навчально-методичний посібник для студентів ВНЗ2915
О. Г. Ткаченко - Основи журналістикознавчих досліджень2911
А.Н. Аверкин, И.З. Батыршин, А.Ф. Блишун - Нечеткие множества в моделях управления и искусственного интеллекта2866
А.С. Довбиш - Основи проектування інтелектуальних систем2863
О.О. Рибалов - Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища. Збірник завдань.Ч.2.2846
О.М. Суміна - Міжнародний менеджмент. Конспект лекцій2838
О.А. Біловодська, О.О. Суярова - Логістика. курс лекцій2764
А.А. Воронов - Основы теории автоматического управления. Автоматическое регулирование непрерывных линейных систем2747
Пликус И.И., Деркач Н.А., Боронос В.Н. - Финансовая санация и банкротство предприятий2717
Приступа Л.Н. - Внутрішня медицина. Пульмонологія, кардіологія, гематологія. Т. 32712
М. Н. Аршинов, Л. Е. Садовский - Коды и математика (рассказы о кодировании)2695
С.М. Махнуша, С.М. Фролов - Інтелектуальна власність2671
Л.Д.Ландау, А.И.Ахиезер, Е.М.Лифшиц - Курс общей физики. Механика и молекулярная физика2645
А.Ю.Жулавський - Звіт про науково-дослідну роботу. Еколого-збалансований розвиток територіальних, соціально-економічних систем2593
И.Г. Воробьева - Общая химическая технология. Ч.22526
А. І. Новгородцев - Твердотіла електроніка. Курс лекцій2512
О.О. Рибалов - Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища. Збірник завдань.Ч.3.2501
І.Д. Скляр - Звіт про науково-дослудну роботу. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємства2448
Д.А. Поспелов - Нечеткие множества в моделях управления и искуственного интеллекта2419
Невідомий - Економіка і організація виробництва2409
А.С. Опанасюк - Отримання та дослідження плівок телуриду кадмію і твердих розчинів на його основі для сонячних елементів та детекторів випромінювання2407