Бизнес-книги

КнигаПросмотров
В.М. Кислий - Методологія та організація наукових досліджень. Конспект лекцій14075
В.М.Власенко, С.І.Дегтярьов - Історія держави і права України. Тестові завдання13425
О.Ю. Древаль - Рекламний менеджмент. Конспект лекцій10349
В.А.Нестеренко - Історія держави і права зарубіжних країн. Тестові завдання10336
І.В.Мамчук - Основи менеджменту та маркетингу. Конспект лекцій9806
В.М.Олійник - Інформаційні системи і технології у фінансах. Конспект лекцій9691
В.М.Власенко - Історія держави і права України. Ч.19409
Ю.В. Косенко - Основи теорії мовної комунікації9380
К.В. Ілляшенко - Менеджмент персоналу. Конспект лекцій8382
С.О. Гур’єв, В.Д. Шищук, Ю.В. Шкатула - Медицина надзвичайних ситуацій. Екстрена медична допомога6484
Ілляшенко С.М. - Розробка наукових основ маркетингу інновацій. Частина 16468
А.Ф. Денисенко - Охорона праці в галузі. Конспект лекцій6207
В.М. Кислий - Логістика. Конспект лекцій5952
Мішеніна Н.В. - Стратегічне управління. Конспект лекцій5862
Е.В. Колісніченко - Основи наукових досліджень5419
І. Б. Дегтярьова - Економічна діагностика5344
О.А. Біловодська, О.Ф.Грищенко - Конспект лекцій з дисципліни. Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень5227
О. П. Волосовця - Написання історії хвороби дітей з педіатрії та дитячих інфекційних хвороб5160
Г. М. Шевченко - Підприємництво і бізнес-культура. Конспект лекцій5087
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій. Частина 1.5037
- Історія української культури – Н.В. Лобко5019
А.С. Клюев, Б.В. Глазов - Проектирование систем автоматизации технологических процессов. Справочное пособие5011
О.Г. Дегтяренко - Управління якістю та сертифікацією продукції. Конспект лекцій4926
- Теория сетей Петри и моделирование систем. Часть 1- Дж. Питерсон4885
Тулякова Н. О. - Теорія інформації4826
Н.О. Ворона - Граматичні таблиці з української мови для студентів-іноземців підготовчого відділення4778
М.Ю. Баскакова - Комерційна діяльність посередницьких підприємств. Конспект лекцій4777
А. В. Булашенко - Економічна інформатика. Ч.2.4715
О.І. Карінцева - Економіка та організація діяльності об єднань підприємств4651
І.П. Каплун - Інтелектуальна власність4583
С. В. Баранова - Спецрозділи перекладу. Конспект лекцій4564
В.М.Олійник - Банківський менеджмент. Конспект лекцій. Частина 14516
В.Г. Боронос, І.Й. Плікус, І.М. Кобушко - Управління фінансовою санацією підприємств4431
Н. О. Лащенко - Практикум з української мови.Тренувальні тести4414
С. М. Фролов, І. Д. Скляр - Бюджетний менеджмент прикордонних територій (теорія і практика)4363
В.В. Божкова - Стратегічний маркетинг. Конспект лекцій4315
Ю.М. Мельник - Економіка та управління знаннями. Конспект лекцій4291
О. У. Захаркін - Технологічні основи машинобудування4198
В. В. Сабадаш, О. В. Люльов, О. А. Лукаш - Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків4185
О.А.Кривопишина - Психологія творчості. Конспект лекцій4076
О.В. Зайцев - Гроші та кредит3961
І.М. Кобушко - Фінансове посередництво. Конспект лекцій3776
О. М. Соляник - Корпоративне управління для бакалаврів3759
В.М. Боронос, І.В.Мамчук - Фінансова санація та банкрутство підприємства. Конспект лекцій3733
В.В. Божкова, Ю.М. Мельник, Л.Ю. Сагер - Стратегічний маркетинг.Конспект лекцій. Ч.2.3579
О.В. Лисенко - Фізика. Конспект лекцій. Ч.1.3560
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій. Частина 2.3558
Б.Р. Андриевский, А.Л.Фрадков - Избранные главы теории автоматического управления с примерами на языке MATLAB3478
М. В. Петровський - Електроосвітлення3457
Т. А. Гаврилова, В. Ф. Хорошевский - Базы знаний интеллектуальных систем3444
С.М. Ілляшенко - Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення інноваційного розвитку економічних систем3406
А.Й. Дерев’янчук, М.Б. Шелест - Артилерійське озброєння та боєприпаси3397
О. П. Садовнікова - Синтаксис. Словосполучення. Просте речення. Конспект лекцій3345
С. Б. Большаніна - Корозія металів та захист від неї3323
Павленко - Операційний менеджмент та його технологія3271
В.В. Емельянов, В.В. Курейчик, В.М. Курейчик - Теория и практика эволюционного моделирования3262
С.В.Соколов - Оптимальні та адаптивні системи. Конспект лекцій3185
Н. В. Мішеніна - Внутрішній економічний механізм підприємства. Конспект лекцій3085
В.В. Бібик - Фізика твердого тіла3067
Р. Дуда, П. Харт - Распознавание образов и анализ сцен3049
І.Д. Скляр - Проектне фінансування. Конспект лекцій3025
Беловодська - Маркетинговий менеджмент3013
Г.А. Бондаренко - Технология использования сжатых газов. Курс лекций2984
Х.Гулд, Я.Тобочник - Компьютерное моделирование в физике, часть 22966
Ляпа М.М., Трофименко П.Є., Пушкарьов Ю.І., Панченко О.В. - Дії взводу управління в бою2954
І.П. Каплун - Інтелектуальна власність. Ч.22950
- Логістика. Курс лекцій – Біловодська О.А.2921
А.Г.Дьяченко - Гігієна та екологія. Лекції для студентів 3-го курсу медичного факультету. Ч.12912
Л.М. Сєдінкін - Технологія інструментального виробництва. Конспект лекцій2911
В.Ф. Шенда - Системы гибридного интеллекта. Эволюция, психология, информатика2830
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій2795
Гребеник Л.И - Курс лекций по биохимии. Метаболизм аминокислот и нуклеотидов2754
Ефимов В. М., Галактионов Ю. К., Шушпанова И. Ф. - Анализ и прогноз временных рядов методом главных компонент2751
В.М.Олійник - Банківський менеджмент. Конспект лекцій. Частина 22738
П. Є. Трофименко - Правила ведення робочої карти артилерії2730
О.Й.Любич, В.О.Пчелінцев - Фізичні основи металургії кольорових і рідкоземельних металів2727
за ред. О.В. Прокопенко - Сучасні проблеми вищої освіти України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору2725
Г.О. Швіндіна - Організація праці менеджера2714
В. Т. Баравой - Локальные системы автоматики. Конспект лекций2651
О. Г. Ткаченко - Основи журналістикознавчих досліджень2643
В.Е.Маркевич - Медична генетика. Навчально-методичний посібник для студентів ВНЗ2640
О.М. Суміна - Міжнародний менеджмент. Конспект лекцій2609
О.О. Рибалов - Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища. Збірник завдань.Ч.2.2606
О.А. Біловодська, О.О. Суярова - Логістика. курс лекцій2600
А.Н. Аверкин, И.З. Батыршин, А.Ф. Блишун - Нечеткие множества в моделях управления и искусственного интеллекта2580
А.С. Довбиш - Основи проектування інтелектуальних систем2574
А.А. Воронов - Основы теории автоматического управления. Автоматическое регулирование непрерывных линейных систем2550
Пликус И.И., Деркач Н.А., Боронос В.Н. - Финансовая санация и банкротство предприятий2540
Приступа Л.Н. - Внутрішня медицина. Пульмонологія, кардіологія, гематологія. Т. 32515
С.М. Махнуша, С.М. Фролов - Інтелектуальна власність2507
М. Н. Аршинов, Л. Е. Садовский - Коды и математика (рассказы о кодировании)2462
А.Ю.Жулавський - Звіт про науково-дослідну роботу. Еколого-збалансований розвиток територіальних, соціально-економічних систем2425
Л.Д.Ландау, А.И.Ахиезер, Е.М.Лифшиц - Курс общей физики. Механика и молекулярная физика2393
А. І. Новгородцев - Твердотіла електроніка. Курс лекцій2338
И.Г. Воробьева - Общая химическая технология. Ч.22312
І.Д. Скляр - Звіт про науково-дослудну роботу. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємства2307
Невідомий - Економіка і організація виробництва2282
О.О. Рибалов - Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища. Збірник завдань.Ч.3.2279
Д.А. Поспелов - Нечеткие множества в моделях управления и искуственного интеллекта2222
А.С. Опанасюк - Отримання та дослідження плівок телуриду кадмію і твердих розчинів на його основі для сонячних елементів та детекторів випромінювання2220