Бизнес-книги

КнигаПросмотров
В.М. Кислий - Методологія та організація наукових досліджень. Конспект лекцій10103
В.М.Власенко - Історія держави і права України. Ч.16857
Ю.В. Косенко - Основи теорії мовної комунікації6828
В.М.Власенко, С.І.Дегтярьов - Історія держави і права України. Тестові завдання6667
В.М.Олійник - Інформаційні системи і технології у фінансах. Конспект лекцій6534
О.Ю. Древаль - Рекламний менеджмент. Конспект лекцій6374
К.В. Ілляшенко - Менеджмент персоналу. Конспект лекцій6218
І.В.Мамчук - Основи менеджменту та маркетингу. Конспект лекцій5915
Ілляшенко С.М. - Розробка наукових основ маркетингу інновацій. Частина 14828
А.Ф. Денисенко - Охорона праці в галузі. Конспект лекцій4684
В.М. Кислий - Логістика. Конспект лекцій4149
С.О. Гур’єв, В.Д. Шищук, Ю.В. Шкатула - Медицина надзвичайних ситуацій. Екстрена медична допомога4021
І. Б. Дегтярьова - Економічна діагностика4012
О.А. Біловодська, О.Ф.Грищенко - Конспект лекцій з дисципліни. Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень3894
Мішеніна Н.В. - Стратегічне управління. Конспект лекцій3832
О. П. Волосовця - Написання історії хвороби дітей з педіатрії та дитячих інфекційних хвороб3765
- Історія української культури – Н.В. Лобко3648
О.Г. Дегтяренко - Управління якістю та сертифікацією продукції. Конспект лекцій3552
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій. Частина 1.3481
Е.В. Колісніченко - Основи наукових досліджень3454
Г. М. Шевченко - Підприємництво і бізнес-культура. Конспект лекцій3432
О.І. Карінцева - Економіка та організація діяльності об єднань підприємств3233
М.Ю. Баскакова - Комерційна діяльність посередницьких підприємств. Конспект лекцій3205
В.В. Божкова - Стратегічний маркетинг. Конспект лекцій3101
А.С. Клюев, Б.В. Глазов - Проектирование систем автоматизации технологических процессов. Справочное пособие3024
Н.О. Ворона - Граматичні таблиці з української мови для студентів-іноземців підготовчого відділення3000
І.П. Каплун - Інтелектуальна власність2998
С. М. Фролов, І. Д. Скляр - Бюджетний менеджмент прикордонних територій (теорія і практика)2984
В.Г. Боронос, І.Й. Плікус, І.М. Кобушко - Управління фінансовою санацією підприємств2978
Ю.М. Мельник - Економіка та управління знаннями. Конспект лекцій2955
- Теория сетей Петри и моделирование систем. Часть 1- Дж. Питерсон2949
С. В. Баранова - Спецрозділи перекладу. Конспект лекцій2886
О.В. Зайцев - Гроші та кредит2808
В. В. Сабадаш, О. В. Люльов, О. А. Лукаш - Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків2798
В.А.Нестеренко - Історія держави і права зарубіжних країн. Тестові завдання2773
Н. О. Лащенко - Практикум з української мови.Тренувальні тести2730
Тулякова Н. О. - Теорія інформації2708
О. У. Захаркін - Технологічні основи машинобудування2707
В.М. Боронос, І.В.Мамчук - Фінансова санація та банкрутство підприємства. Конспект лекцій2637
В.М.Олійник - Банківський менеджмент. Конспект лекцій. Частина 12533
О. М. Соляник - Корпоративне управління для бакалаврів2527
В.В. Божкова, Ю.М. Мельник, Л.Ю. Сагер - Стратегічний маркетинг.Конспект лекцій. Ч.2.2400
С.М. Ілляшенко - Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення інноваційного розвитку економічних систем2338
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій. Частина 2.2301
О. П. Садовнікова - Синтаксис. Словосполучення. Просте речення. Конспект лекцій2261
С. Б. Большаніна - Корозія металів та захист від неї2184
Павленко - Операційний менеджмент та його технологія2182
І.М. Кобушко - Фінансове посередництво. Конспект лекцій2173
Б.Р. Андриевский, А.Л.Фрадков - Избранные главы теории автоматического управления с примерами на языке MATLAB2172
О.В. Лисенко - Фізика. Конспект лекцій. Ч.1.2165
А. В. Булашенко - Економічна інформатика. Ч.2.2157
М. В. Петровський - Електроосвітлення2093
О.А.Кривопишина - Психологія творчості. Конспект лекцій2071
С.В.Соколов - Оптимальні та адаптивні системи. Конспект лекцій1944
Т. А. Гаврилова, В. Ф. Хорошевский - Базы знаний интеллектуальных систем1943
І.П. Каплун - Інтелектуальна власність. Ч.21943
І.Д. Скляр - Проектне фінансування. Конспект лекцій1930
В.В. Бібик - Фізика твердого тіла1918
- Логістика. Курс лекцій – Біловодська О.А.1891
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій1880
В.В. Емельянов, В.В. Курейчик, В.М. Курейчик - Теория и практика эволюционного моделирования1845
Г.А. Бондаренко - Технология использования сжатых газов. Курс лекций1844
Ефимов В. М., Галактионов Ю. К., Шушпанова И. Ф. - Анализ и прогноз временных рядов методом главных компонент1824
Р. Дуда, П. Харт - Распознавание образов и анализ сцен1792
Ляпа М.М., Трофименко П.Є., Пушкарьов Ю.І., Панченко О.В. - Дії взводу управління в бою1778
Н. В. Мішеніна - Внутрішній економічний механізм підприємства. Конспект лекцій1760
за ред. О.В. Прокопенко - Сучасні проблеми вищої освіти України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору1751
Беловодська - Маркетинговий менеджмент1747
Пликус И.И., Деркач Н.А., Боронос В.Н. - Финансовая санация и банкротство предприятий1733
Х.Гулд, Я.Тобочник - Компьютерное моделирование в физике, часть 21731
В. Т. Баравой - Локальные системы автоматики. Конспект лекций1712
Гребеник Л.И - Курс лекций по биохимии. Метаболизм аминокислот и нуклеотидов1712
В.М.Олійник - Банківський менеджмент. Конспект лекцій. Частина 21711
А.Й. Дерев’янчук, М.Б. Шелест - Артилерійське озброєння та боєприпаси1702
О.О. Рибалов - Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища. Збірник завдань.Ч.2.1683
Л.М. Сєдінкін - Технологія інструментального виробництва. Конспект лекцій1680
О.М. Суміна - Міжнародний менеджмент. Конспект лекцій1680
В.Е.Маркевич - Медична генетика. Навчально-методичний посібник для студентів ВНЗ1670
С.М. Махнуша, С.М. Фролов - Інтелектуальна власність1652
А.Г.Дьяченко - Гігієна та екологія. Лекції для студентів 3-го курсу медичного факультету. Ч.11619
О. Г. Ткаченко - Основи журналістикознавчих досліджень1619
О.А. Біловодська, О.О. Суярова - Логістика. курс лекцій1604
Г.О. Швіндіна - Організація праці менеджера1604
О.Й.Любич, В.О.Пчелінцев - Фізичні основи металургії кольорових і рідкоземельних металів1582
П. Є. Трофименко - Правила ведення робочої карти артилерії1578
А.Ю.Жулавський - Звіт про науково-дослідну роботу. Еколого-збалансований розвиток територіальних, соціально-економічних систем1577
А.А. Воронов - Основы теории автоматического управления. Автоматическое регулирование непрерывных линейных систем1570
І.Д. Скляр - Звіт про науково-дослудну роботу. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємства1558
А.С. Довбиш - Основи проектування інтелектуальних систем1557
Приступа Л.Н. - Внутрішня медицина. Пульмонологія, кардіологія, гематологія. Т. 31541
М. Н. Аршинов, Л. Е. Садовский - Коды и математика (рассказы о кодировании)1531
А.С. Опанасюк - Отримання та дослідження плівок телуриду кадмію і твердих розчинів на його основі для сонячних елементів та детекторів випромінювання1478
И.Г. Воробьева - Общая химическая технология. Ч.21455
О.О. Рибалов - Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища. Збірник завдань.Ч.3.1451
Д.А. Поспелов - Нечеткие множества в моделях управления и искуственного интеллекта1438
Под ред. В. Г. Разумовского - Международные физические олимпиады школьников1413
Л.Д.Ландау, А.И.Ахиезер, Е.М.Лифшиц - Курс общей физики. Механика и молекулярная физика1408
В.Ф. Шенда - Системы гибридного интеллекта. Эволюция, психология, информатика1399
А. І. Новгородцев - Твердотіла електроніка. Курс лекцій1399
Невідомий - Економіка і організація виробництва1378