Бизнес-книги

КнигаПросмотров
В.М.Власенко, С.І.Дегтярьов - Історія держави і права України. Тестові завдання23188
В.М. Кислий - Методологія та організація наукових досліджень. Конспект лекцій18260
В.А.Нестеренко - Історія держави і права зарубіжних країн. Тестові завдання16726
О.Ю. Древаль - Рекламний менеджмент. Конспект лекцій15089
І.В.Мамчук - Основи менеджменту та маркетингу. Конспект лекцій14466
В.М.Олійник - Інформаційні системи і технології у фінансах. Конспект лекцій14296
Ю.В. Косенко - Основи теорії мовної комунікації13191
В.М.Власенко - Історія держави і права України. Ч.112562
К.В. Ілляшенко - Менеджмент персоналу. Конспект лекцій12045
С.О. Гур’єв, В.Д. Шищук, Ю.В. Шкатула - Медицина надзвичайних ситуацій. Екстрена медична допомога9777
В.М. Кислий - Логістика. Конспект лекцій9728
Ілляшенко С.М. - Розробка наукових основ маркетингу інновацій. Частина 19567
Мішеніна Н.В. - Стратегічне управління. Конспект лекцій9265
А.Ф. Денисенко - Охорона праці в галузі. Конспект лекцій9202
Тулякова Н. О. - Теорія інформації8665
О. П. Волосовця - Написання історії хвороби дітей з педіатрії та дитячих інфекційних хвороб8499
І. Б. Дегтярьова - Економічна діагностика8234
О.А. Біловодська, О.Ф.Грищенко - Конспект лекцій з дисципліни. Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень8210
А.С. Клюев, Б.В. Глазов - Проектирование систем автоматизации технологических процессов. Справочное пособие8174
Г. М. Шевченко - Підприємництво і бізнес-культура. Конспект лекцій7918
Е.В. Колісніченко - Основи наукових досліджень7916
А. В. Булашенко - Економічна інформатика. Ч.2.7909
Н.О. Ворона - Граматичні таблиці з української мови для студентів-іноземців підготовчого відділення7868
І.П. Каплун - Інтелектуальна власність7783
Н. О. Лащенко - Практикум з української мови.Тренувальні тести7759
М.Ю. Баскакова - Комерційна діяльність посередницьких підприємств. Конспект лекцій7661
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій. Частина 1.7536
С. В. Баранова - Спецрозділи перекладу. Конспект лекцій7511
О.Г. Дегтяренко - Управління якістю та сертифікацією продукції. Конспект лекцій7494
О.І. Карінцева - Економіка та організація діяльності об єднань підприємств7461
В.Г. Боронос, І.Й. Плікус, І.М. Кобушко - Управління фінансовою санацією підприємств7451
- Теория сетей Петри и моделирование систем. Часть 1- Дж. Питерсон7326
В.М.Олійник - Банківський менеджмент. Конспект лекцій. Частина 17310
- Історія української культури – Н.В. Лобко7264
С. М. Фролов, І. Д. Скляр - Бюджетний менеджмент прикордонних територій (теорія і практика)7214
В.В. Божкова - Стратегічний маркетинг. Конспект лекцій7083
О.А.Кривопишина - Психологія творчості. Конспект лекцій7040
Ю.М. Мельник - Економіка та управління знаннями. Конспект лекцій6980
В. В. Сабадаш, О. В. Люльов, О. А. Лукаш - Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків6950
О. У. Захаркін - Технологічні основи машинобудування6741
І.М. Кобушко - Фінансове посередництво. Конспект лекцій6620
О.В. Зайцев - Гроші та кредит6537
О. М. Соляник - Корпоративне управління для бакалаврів6518
О.В. Лисенко - Фізика. Конспект лекцій. Ч.1.6325
В.В. Божкова, Ю.М. Мельник, Л.Ю. Сагер - Стратегічний маркетинг.Конспект лекцій. Ч.2.6214
М. В. Петровський - Електроосвітлення6212
Т. А. Гаврилова, В. Ф. Хорошевский - Базы знаний интеллектуальных систем6200
А.Й. Дерев’янчук, М.Б. Шелест - Артилерійське озброєння та боєприпаси6160
Б.Р. Андриевский, А.Л.Фрадков - Избранные главы теории автоматического управления с примерами на языке MATLAB6038
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій. Частина 2.6022
В.М. Боронос, І.В.Мамчук - Фінансова санація та банкрутство підприємства. Конспект лекцій6022
С. Б. Большаніна - Корозія металів та захист від неї5986
Беловодська - Маркетинговий менеджмент5925
В.В. Емельянов, В.В. Курейчик, В.М. Курейчик - Теория и практика эволюционного моделирования5883
С.В.Соколов - Оптимальні та адаптивні системи. Конспект лекцій5837
О. П. Садовнікова - Синтаксис. Словосполучення. Просте речення. Конспект лекцій5746
С.М. Ілляшенко - Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення інноваційного розвитку економічних систем5669
Н. В. Мішеніна - Внутрішній економічний механізм підприємства. Конспект лекцій5645
Павленко - Операційний менеджмент та його технологія5633
І.Д. Скляр - Проектне фінансування. Конспект лекцій5565
В.В. Бібик - Фізика твердого тіла5564
Л.М. Сєдінкін - Технологія інструментального виробництва. Конспект лекцій5506
Х.Гулд, Я.Тобочник - Компьютерное моделирование в физике, часть 25497
Р. Дуда, П. Харт - Распознавание образов и анализ сцен5492
Г.А. Бондаренко - Технология использования сжатых газов. Курс лекций5395
Гребеник Л.И - Курс лекций по биохимии. Метаболизм аминокислот и нуклеотидов5395
О.Й.Любич, В.О.Пчелінцев - Фізичні основи металургії кольорових і рідкоземельних металів5335
В.Ф. Шенда - Системы гибридного интеллекта. Эволюция, психология, информатика5332
Ляпа М.М., Трофименко П.Є., Пушкарьов Ю.І., Панченко О.В. - Дії взводу управління в бою5325
І.П. Каплун - Інтелектуальна власність. Ч.25279
А.Н. Аверкин, И.З. Батыршин, А.Ф. Блишун - Нечеткие множества в моделях управления и искусственного интеллекта5237
П. Є. Трофименко - Правила ведення робочої карти артилерії5178
В.Е.Маркевич - Медична генетика. Навчально-методичний посібник для студентів ВНЗ5128
В.М.Олійник - Банківський менеджмент. Конспект лекцій. Частина 25097
Г.О. Швіндіна - Організація праці менеджера5092
А.Г.Дьяченко - Гігієна та екологія. Лекції для студентів 3-го курсу медичного факультету. Ч.15074
Ефимов В. М., Галактионов Ю. К., Шушпанова И. Ф. - Анализ и прогноз временных рядов методом главных компонент5070
А.С. Довбиш - Основи проектування інтелектуальних систем5058
О.М. Суміна - Міжнародний менеджмент. Конспект лекцій5008
В. Т. Баравой - Локальные системы автоматики. Конспект лекций5002
- Логістика. Курс лекцій – Біловодська О.А.4980
М. Н. Аршинов, Л. Е. Садовский - Коды и математика (рассказы о кодировании)4931
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій4915
за ред. О.В. Прокопенко - Сучасні проблеми вищої освіти України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору4909
О. Г. Ткаченко - Основи журналістикознавчих досліджень4895
Л.Д.Ландау, А.И.Ахиезер, Е.М.Лифшиц - Курс общей физики. Механика и молекулярная физика4824
А.А. Воронов - Основы теории автоматического управления. Автоматическое регулирование непрерывных линейных систем4815
Приступа Л.Н. - Внутрішня медицина. Пульмонологія, кардіологія, гематологія. Т. 34776
А.Ю.Жулавський - Звіт про науково-дослідну роботу. Еколого-збалансований розвиток територіальних, соціально-економічних систем4706
О.О. Рибалов - Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища. Збірник завдань.Ч.2.4679
Пликус И.И., Деркач Н.А., Боронос В.Н. - Финансовая санация и банкротство предприятий4641
О.А. Біловодська, О.О. Суярова - Логістика. курс лекцій4584
С.М. Махнуша, С.М. Фролов - Інтелектуальна власність4542
А. І. Новгородцев - Твердотіла електроніка. Курс лекцій4512
И.Г. Воробьева - Общая химическая технология. Ч.24487
А.С. Опанасюк - Отримання та дослідження плівок телуриду кадмію і твердих розчинів на його основі для сонячних елементів та детекторів випромінювання4425
Д.А. Поспелов - Нечеткие множества в моделях управления и искуственного интеллекта4404
Х.Гулд, Я.Тобочник - Компьютерное моделирование в физике, часть 14402
О.О. Рибалов - Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища. Збірник завдань.Ч.3.4218
Невідомий - Економіка і організація виробництва4128