Бизнес-книги

КнигаПросмотров
В.М. Кислий - Методологія та організація наукових досліджень. Конспект лекцій10329
В.М.Власенко, С.І.Дегтярьов - Історія держави і права України. Тестові завдання6959
В.М.Власенко - Історія держави і права України. Ч.16948
Ю.В. Косенко - Основи теорії мовної комунікації6929
О.Ю. Древаль - Рекламний менеджмент. Конспект лекцій6771
В.М.Олійник - Інформаційні системи і технології у фінансах. Конспект лекцій6729
К.В. Ілляшенко - Менеджмент персоналу. Конспект лекцій6354
І.В.Мамчук - Основи менеджменту та маркетингу. Конспект лекцій6065
Ілляшенко С.М. - Розробка наукових основ маркетингу інновацій. Частина 14915
А.Ф. Денисенко - Охорона праці в галузі. Конспект лекцій4752
В.М. Кислий - Логістика. Конспект лекцій4218
С.О. Гур’єв, В.Д. Шищук, Ю.В. Шкатула - Медицина надзвичайних ситуацій. Екстрена медична допомога4126
І. Б. Дегтярьова - Економічна діагностика4079
О.А. Біловодська, О.Ф.Грищенко - Конспект лекцій з дисципліни. Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень4001
Мішеніна Н.В. - Стратегічне управління. Конспект лекцій3962
О. П. Волосовця - Написання історії хвороби дітей з педіатрії та дитячих інфекційних хвороб3827
- Історія української культури – Н.В. Лобко3705
Е.В. Колісніченко - Основи наукових досліджень3650
О.Г. Дегтяренко - Управління якістю та сертифікацією продукції. Конспект лекцій3641
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій. Частина 1.3575
Г. М. Шевченко - Підприємництво і бізнес-культура. Конспект лекцій3510
М.Ю. Баскакова - Комерційна діяльність посередницьких підприємств. Конспект лекцій3323
О.І. Карінцева - Економіка та організація діяльності об єднань підприємств3308
В.В. Божкова - Стратегічний маркетинг. Конспект лекцій3160
А.С. Клюев, Б.В. Глазов - Проектирование систем автоматизации технологических процессов. Справочное пособие3130
Н.О. Ворона - Граматичні таблиці з української мови для студентів-іноземців підготовчого відділення3081
І.П. Каплун - Інтелектуальна власність3076
- Теория сетей Петри и моделирование систем. Часть 1- Дж. Питерсон3057
В.Г. Боронос, І.Й. Плікус, І.М. Кобушко - Управління фінансовою санацією підприємств3050
С. М. Фролов, І. Д. Скляр - Бюджетний менеджмент прикордонних територій (теорія і практика)3043
В.А.Нестеренко - Історія держави і права зарубіжних країн. Тестові завдання3035
Ю.М. Мельник - Економіка та управління знаннями. Конспект лекцій3026
С. В. Баранова - Спецрозділи перекладу. Конспект лекцій2970
О.В. Зайцев - Гроші та кредит2888
В. В. Сабадаш, О. В. Люльов, О. А. Лукаш - Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків2872
Тулякова Н. О. - Теорія інформації2849
Н. О. Лащенко - Практикум з української мови.Тренувальні тести2841
О. У. Захаркін - Технологічні основи машинобудування2755
В.М. Боронос, І.В.Мамчук - Фінансова санація та банкрутство підприємства. Конспект лекцій2694
В.М.Олійник - Банківський менеджмент. Конспект лекцій. Частина 12608
О. М. Соляник - Корпоративне управління для бакалаврів2588
В.В. Божкова, Ю.М. Мельник, Л.Ю. Сагер - Стратегічний маркетинг.Конспект лекцій. Ч.2.2483
С.М. Ілляшенко - Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення інноваційного розвитку економічних систем2398
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій. Частина 2.2374
О. П. Садовнікова - Синтаксис. Словосполучення. Просте речення. Конспект лекцій2323
Б.Р. Андриевский, А.Л.Фрадков - Избранные главы теории автоматического управления с примерами на языке MATLAB2262
О.В. Лисенко - Фізика. Конспект лекцій. Ч.1.2255
Павленко - Операційний менеджмент та його технологія2255
І.М. Кобушко - Фінансове посередництво. Конспект лекцій2241
А. В. Булашенко - Економічна інформатика. Ч.2.2237
С. Б. Большаніна - Корозія металів та захист від неї2235
М. В. Петровський - Електроосвітлення2164
О.А.Кривопишина - Психологія творчості. Конспект лекцій2122
Т. А. Гаврилова, В. Ф. Хорошевский - Базы знаний интеллектуальных систем2014
С.В.Соколов - Оптимальні та адаптивні системи. Конспект лекцій2012
І.П. Каплун - Інтелектуальна власність. Ч.22002
І.Д. Скляр - Проектне фінансування. Конспект лекцій1995
В.В. Бібик - Фізика твердого тіла1978
- Логістика. Курс лекцій – Біловодська О.А.1953
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій1934
В.В. Емельянов, В.В. Курейчик, В.М. Курейчик - Теория и практика эволюционного моделирования1909
Г.А. Бондаренко - Технология использования сжатых газов. Курс лекций1902
Р. Дуда, П. Харт - Распознавание образов и анализ сцен1896
Ефимов В. М., Галактионов Ю. К., Шушпанова И. Ф. - Анализ и прогноз временных рядов методом главных компонент1880
А.Й. Дерев’янчук, М.Б. Шелест - Артилерійське озброєння та боєприпаси1872
Ляпа М.М., Трофименко П.Є., Пушкарьов Ю.І., Панченко О.В. - Дії взводу управління в бою1834
Н. В. Мішеніна - Внутрішній економічний механізм підприємства. Конспект лекцій1825
Беловодська - Маркетинговий менеджмент1817
Х.Гулд, Я.Тобочник - Компьютерное моделирование в физике, часть 21815
за ред. О.В. Прокопенко - Сучасні проблеми вищої освіти України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору1798
Пликус И.И., Деркач Н.А., Боронос В.Н. - Финансовая санация и банкротство предприятий1780
Гребеник Л.И - Курс лекций по биохимии. Метаболизм аминокислот и нуклеотидов1768
В. Т. Баравой - Локальные системы автоматики. Конспект лекций1766
В.М.Олійник - Банківський менеджмент. Конспект лекцій. Частина 21765
О.М. Суміна - Міжнародний менеджмент. Конспект лекцій1743
О.О. Рибалов - Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища. Збірник завдань.Ч.2.1742
Л.М. Сєдінкін - Технологія інструментального виробництва. Конспект лекцій1740
В.Е.Маркевич - Медична генетика. Навчально-методичний посібник для студентів ВНЗ1715
С.М. Махнуша, С.М. Фролов - Інтелектуальна власність1698
Г.О. Швіндіна - Організація праці менеджера1678
А.Г.Дьяченко - Гігієна та екологія. Лекції для студентів 3-го курсу медичного факультету. Ч.11677
О. Г. Ткаченко - Основи журналістикознавчих досліджень1677
О.А. Біловодська, О.О. Суярова - Логістика. курс лекцій1661
А.С. Довбиш - Основи проектування інтелектуальних систем1641
О.Й.Любич, В.О.Пчелінцев - Фізичні основи металургії кольорових і рідкоземельних металів1635
П. Є. Трофименко - Правила ведення робочої карти артилерії1628
А.Ю.Жулавський - Звіт про науково-дослідну роботу. Еколого-збалансований розвиток територіальних, соціально-економічних систем1628
А.А. Воронов - Основы теории автоматического управления. Автоматическое регулирование непрерывных линейных систем1627
І.Д. Скляр - Звіт про науково-дослудну роботу. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємства1591
Приступа Л.Н. - Внутрішня медицина. Пульмонологія, кардіологія, гематологія. Т. 31580
М. Н. Аршинов, Л. Е. Садовский - Коды и математика (рассказы о кодировании)1578
В.Ф. Шенда - Системы гибридного интеллекта. Эволюция, психология, информатика1571
О.О. Рибалов - Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища. Збірник завдань.Ч.3.1517
А.С. Опанасюк - Отримання та дослідження плівок телуриду кадмію і твердих розчинів на його основі для сонячних елементів та детекторів випромінювання1514
И.Г. Воробьева - Общая химическая технология. Ч.21502
Д.А. Поспелов - Нечеткие множества в моделях управления и искуственного интеллекта1479
Л.Д.Ландау, А.И.Ахиезер, Е.М.Лифшиц - Курс общей физики. Механика и молекулярная физика1455
Под ред. В. Г. Разумовского - Международные физические олимпиады школьников1453
А. І. Новгородцев - Твердотіла електроніка. Курс лекцій1443
Невідомий - Економіка і організація виробництва1438