Бизнес-книги

КнигаПросмотров
В.М.Власенко, С.І.Дегтярьов - Історія держави і права України. Тестові завдання18731
В.М. Кислий - Методологія та організація наукових досліджень. Конспект лекцій15116
В.А.Нестеренко - Історія держави і права зарубіжних країн. Тестові завдання13172
О.Ю. Древаль - Рекламний менеджмент. Конспект лекцій11906
В.М.Олійник - Інформаційні системи і технології у фінансах. Конспект лекцій11287
І.В.Мамчук - Основи менеджменту та маркетингу. Конспект лекцій11206
Ю.В. Косенко - Основи теорії мовної комунікації10589
В.М.Власенко - Історія держави і права України. Ч.110217
К.В. Ілляшенко - Менеджмент персоналу. Конспект лекцій9326
Ілляшенко С.М. - Розробка наукових основ маркетингу інновацій. Частина 17268
С.О. Гур’єв, В.Д. Шищук, Ю.В. Шкатула - Медицина надзвичайних ситуацій. Екстрена медична допомога7240
А.Ф. Денисенко - Охорона праці в галузі. Конспект лекцій6923
В.М. Кислий - Логістика. Конспект лекцій6776
Мішеніна Н.В. - Стратегічне управління. Конспект лекцій6569
Тулякова Н. О. - Теорія інформації6001
Е.В. Колісніченко - Основи наукових досліджень5939
О.А. Біловодська, О.Ф.Грищенко - Конспект лекцій з дисципліни. Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень5932
О. П. Волосовця - Написання історії хвороби дітей з педіатрії та дитячих інфекційних хвороб5892
І. Б. Дегтярьова - Економічна діагностика5882
А. В. Булашенко - Економічна інформатика. Ч.2.5696
А.С. Клюев, Б.В. Глазов - Проектирование систем автоматизации технологических процессов. Справочное пособие5617
Г. М. Шевченко - Підприємництво і бізнес-культура. Конспект лекцій5587
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій. Частина 1.5478
- Історія української культури – Н.В. Лобко5470
Н.О. Ворона - Граматичні таблиці з української мови для студентів-іноземців підготовчого відділення5448
- Теория сетей Петри и моделирование систем. Часть 1- Дж. Питерсон5442
О.Г. Дегтяренко - Управління якістю та сертифікацією продукції. Конспект лекцій5414
М.Ю. Баскакова - Комерційна діяльність посередницьких підприємств. Конспект лекцій5344
І.П. Каплун - Інтелектуальна власність5322
О.І. Карінцева - Економіка та організація діяльності об єднань підприємств5280
С. В. Баранова - Спецрозділи перекладу. Конспект лекцій5179
В.Г. Боронос, І.Й. Плікус, І.М. Кобушко - Управління фінансовою санацією підприємств5150
В.М.Олійник - Банківський менеджмент. Конспект лекцій. Частина 15101
Н. О. Лащенко - Практикум з української мови.Тренувальні тести5086
С. М. Фролов, І. Д. Скляр - Бюджетний менеджмент прикордонних територій (теорія і практика)4931
В.В. Божкова - Стратегічний маркетинг. Конспект лекцій4930
Ю.М. Мельник - Економіка та управління знаннями. Конспект лекцій4892
О.А.Кривопишина - Психологія творчості. Конспект лекцій4824
В. В. Сабадаш, О. В. Люльов, О. А. Лукаш - Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків4788
О. У. Захаркін - Технологічні основи машинобудування4701
О.В. Зайцев - Гроші та кредит4467
І.М. Кобушко - Фінансове посередництво. Конспект лекцій4446
О. М. Соляник - Корпоративне управління для бакалаврів4316
О.В. Лисенко - Фізика. Конспект лекцій. Ч.1.4206
В.М. Боронос, І.В.Мамчук - Фінансова санація та банкрутство підприємства. Конспект лекцій4178
М. В. Петровський - Електроосвітлення4138
Т. А. Гаврилова, В. Ф. Хорошевский - Базы знаний интеллектуальных систем4066
В.В. Божкова, Ю.М. Мельник, Л.Ю. Сагер - Стратегічний маркетинг.Конспект лекцій. Ч.2.4042
А.Й. Дерев’янчук, М.Б. Шелест - Артилерійське озброєння та боєприпаси4011
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій. Частина 2.4006
Б.Р. Андриевский, А.Л.Фрадков - Избранные главы теории автоматического управления с примерами на языке MATLAB3959
В.В. Емельянов, В.В. Курейчик, В.М. Курейчик - Теория и практика эволюционного моделирования3903
С. Б. Большаніна - Корозія металів та захист від неї3891
С.М. Ілляшенко - Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення інноваційного розвитку економічних систем3865
О. П. Садовнікова - Синтаксис. Словосполучення. Просте речення. Конспект лекцій3768
Беловодська - Маркетинговий менеджмент3742
С.В.Соколов - Оптимальні та адаптивні системи. Конспект лекцій3701
Павленко - Операційний менеджмент та його технологія3673
Н. В. Мішеніна - Внутрішній економічний механізм підприємства. Конспект лекцій3630
В.В. Бібик - Фізика твердого тіла3599
Р. Дуда, П. Харт - Распознавание образов и анализ сцен3505
І.Д. Скляр - Проектне фінансування. Конспект лекцій3493
Х.Гулд, Я.Тобочник - Компьютерное моделирование в физике, часть 23489
Л.М. Сєдінкін - Технологія інструментального виробництва. Конспект лекцій3448
Ляпа М.М., Трофименко П.Є., Пушкарьов Ю.І., Панченко О.В. - Дії взводу управління в бою3419
Г.А. Бондаренко - Технология использования сжатых газов. Курс лекций3409
О.Й.Любич, В.О.Пчелінцев - Фізичні основи металургії кольорових і рідкоземельних металів3392
А.Г.Дьяченко - Гігієна та екологія. Лекції для студентів 3-го курсу медичного факультету. Ч.13378
В.Ф. Шенда - Системы гибридного интеллекта. Эволюция, психология, информатика3375
- Логістика. Курс лекцій – Біловодська О.А.3365
І.П. Каплун - Інтелектуальна власність. Ч.23361
П. Є. Трофименко - Правила ведення робочої карти артилерії3312
Гребеник Л.И - Курс лекций по биохимии. Метаболизм аминокислот и нуклеотидов3247
В.М.Олійник - Банківський менеджмент. Конспект лекцій. Частина 23230
В. Т. Баравой - Локальные системы автоматики. Конспект лекций3216
В.Е.Маркевич - Медична генетика. Навчально-методичний посібник для студентів ВНЗ3199
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій3175
Ефимов В. М., Галактионов Ю. К., Шушпанова И. Ф. - Анализ и прогноз временных рядов методом главных компонент3148
Г.О. Швіндіна - Організація праці менеджера3144
А.Н. Аверкин, И.З. Батыршин, А.Ф. Блишун - Нечеткие множества в моделях управления и искусственного интеллекта3141
А.С. Довбиш - Основи проектування інтелектуальних систем3119
за ред. О.В. Прокопенко - Сучасні проблеми вищої освіти України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору3115
О.М. Суміна - Міжнародний менеджмент. Конспект лекцій3094
О.О. Рибалов - Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища. Збірник завдань.Ч.2.3072
О. Г. Ткаченко - Основи журналістикознавчих досліджень3069
М. Н. Аршинов, Л. Е. Садовский - Коды и математика (рассказы о кодировании)3010
А.А. Воронов - Основы теории автоматического управления. Автоматическое регулирование непрерывных линейных систем2967
Пликус И.И., Деркач Н.А., Боронос В.Н. - Финансовая санация и банкротство предприятий2948
О.А. Біловодська, О.О. Суярова - Логістика. курс лекцій2941
Приступа Л.Н. - Внутрішня медицина. Пульмонологія, кардіологія, гематологія. Т. 32909
Л.Д.Ландау, А.И.Ахиезер, Е.М.Лифшиц - Курс общей физики. Механика и молекулярная физика2896
С.М. Махнуша, С.М. Фролов - Інтелектуальна власність2870
А.Ю.Жулавський - Звіт про науково-дослідну роботу. Еколого-збалансований розвиток територіальних, соціально-економічних систем2853
И.Г. Воробьева - Общая химическая технология. Ч.22737
А. І. Новгородцев - Твердотіла електроніка. Курс лекцій2712
А.С. Опанасюк - Отримання та дослідження плівок телуриду кадмію і твердих розчинів на його основі для сонячних елементів та детекторів випромінювання2709
О.О. Рибалов - Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища. Збірник завдань.Ч.3.2701
Д.А. Поспелов - Нечеткие множества в моделях управления и искуственного интеллекта2617
І.Д. Скляр - Звіт про науково-дослудну роботу. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємства2602
Невідомий - Економіка і організація виробництва2548