Бизнес-книги

КнигаПросмотров
В.М. Кислий - Методологія та організація наукових досліджень. Конспект лекцій7837
В.М.Власенко - Історія держави і права України. Ч.16043
Ю.В. Косенко - Основи теорії мовної комунікації5571
К.В. Ілляшенко - Менеджмент персоналу. Конспект лекцій5235
В.М.Олійник - Інформаційні системи і технології у фінансах. Конспект лекцій4999
О.Ю. Древаль - Рекламний менеджмент. Конспект лекцій4949
В.М.Власенко, С.І.Дегтярьов - Історія держави і права України. Тестові завдання4857
І.В.Мамчук - Основи менеджменту та маркетингу. Конспект лекцій4411
Ілляшенко С.М. - Розробка наукових основ маркетингу інновацій. Частина 14247
А.Ф. Денисенко - Охорона праці в галузі. Конспект лекцій4146
І. Б. Дегтярьова - Економічна діагностика3556
В.М. Кислий - Логістика. Конспект лекцій3378
О. П. Волосовця - Написання історії хвороби дітей з педіатрії та дитячих інфекційних хвороб3309
О.А. Біловодська, О.Ф.Грищенко - Конспект лекцій з дисципліни. Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень3180
- Історія української культури – Н.В. Лобко3134
С.О. Гур’єв, В.Д. Шищук, Ю.В. Шкатула - Медицина надзвичайних ситуацій. Екстрена медична допомога3104
Мішеніна Н.В. - Стратегічне управління. Конспект лекцій3031
О.Г. Дегтяренко - Управління якістю та сертифікацією продукції. Конспект лекцій3001
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій. Частина 1.2819
О.І. Карінцева - Економіка та організація діяльності об єднань підприємств2700
Е.В. Колісніченко - Основи наукових досліджень2661
В.В. Божкова - Стратегічний маркетинг. Конспект лекцій2650
Г. М. Шевченко - Підприємництво і бізнес-культура. Конспект лекцій2577
М.Ю. Баскакова - Комерційна діяльність посередницьких підприємств. Конспект лекцій2535
С. М. Фролов, І. Д. Скляр - Бюджетний менеджмент прикордонних територій (теорія і практика)2521
І.П. Каплун - Інтелектуальна власність2491
Н.О. Ворона - Граматичні таблиці з української мови для студентів-іноземців підготовчого відділення2484
Ю.М. Мельник - Економіка та управління знаннями. Конспект лекцій2482
В.Г. Боронос, І.Й. Плікус, І.М. Кобушко - Управління фінансовою санацією підприємств2437
- Теория сетей Петри и моделирование систем. Часть 1- Дж. Питерсон2385
В. В. Сабадаш, О. В. Люльов, О. А. Лукаш - Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків2367
А.С. Клюев, Б.В. Глазов - Проектирование систем автоматизации технологических процессов. Справочное пособие2306
О.В. Зайцев - Гроші та кредит2281
В.М. Боронос, І.В.Мамчук - Фінансова санація та банкрутство підприємства. Конспект лекцій2206
О. У. Захаркін - Технологічні основи машинобудування2106
О. М. Соляник - Корпоративне управління для бакалаврів2095
Н. О. Лащенко - Практикум з української мови.Тренувальні тести2094
С. В. Баранова - Спецрозділи перекладу. Конспект лекцій2079
В.В. Божкова, Ю.М. Мельник, Л.Ю. Сагер - Стратегічний маркетинг.Конспект лекцій. Ч.2.1947
С. Б. Большаніна - Корозія металів та захист від неї1922
Павленко - Операційний менеджмент та його технологія1890
В.М.Олійник - Банківський менеджмент. Конспект лекцій. Частина 11877
О. П. Садовнікова - Синтаксис. Словосполучення. Просте речення. Конспект лекцій1876
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій. Частина 2.1862
Тулякова Н. О. - Теорія інформації1841
А. В. Булашенко - Економічна інформатика. Ч.2.1797
О.В. Лисенко - Фізика. Конспект лекцій. Ч.1.1781
І.М. Кобушко - Фінансове посередництво. Конспект лекцій1780
М. В. Петровський - Електроосвітлення1737
С.М. Ілляшенко - Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення інноваційного розвитку економічних систем1725
Б.Р. Андриевский, А.Л.Фрадков - Избранные главы теории автоматического управления с примерами на языке MATLAB1678
О.А.Кривопишина - Психологія творчості. Конспект лекцій1656
С.В.Соколов - Оптимальні та адаптивні системи. Конспект лекцій1633
І.Д. Скляр - Проектне фінансування. Конспект лекцій1604
- Логістика. Курс лекцій – Біловодська О.А.1587
В.А.Нестеренко - Історія держави і права зарубіжних країн. Тестові завдання1568
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій1545
І.П. Каплун - Інтелектуальна власність. Ч.21516
Г.А. Бондаренко - Технология использования сжатых газов. Курс лекций1501
Т. А. Гаврилова, В. Ф. Хорошевский - Базы знаний интеллектуальных систем1500
Пликус И.И., Деркач Н.А., Боронос В.Н. - Финансовая санация и банкротство предприятий1499
Ляпа М.М., Трофименко П.Є., Пушкарьов Ю.І., Панченко О.В. - Дії взводу управління в бою1491
Ефимов В. М., Галактионов Ю. К., Шушпанова И. Ф. - Анализ и прогноз временных рядов методом главных компонент1487
за ред. О.В. Прокопенко - Сучасні проблеми вищої освіти України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору1477
В. Т. Баравой - Локальные системы автоматики. Конспект лекций1472
В.В. Емельянов, В.В. Курейчик, В.М. Курейчик - Теория и практика эволюционного моделирования1462
В.В. Бібик - Фізика твердого тіла1426
В.М.Олійник - Банківський менеджмент. Конспект лекцій. Частина 21426
Гребеник Л.И - Курс лекций по биохимии. Метаболизм аминокислот и нуклеотидов1423
В.Е.Маркевич - Медична генетика. Навчально-методичний посібник для студентів ВНЗ1407
Беловодська - Маркетинговий менеджмент1405
Л.М. Сєдінкін - Технологія інструментального виробництва. Конспект лекцій1389
О.М. Суміна - Міжнародний менеджмент. Конспект лекцій1386
Х.Гулд, Я.Тобочник - Компьютерное моделирование в физике, часть 21380
Н. В. Мішеніна - Внутрішній економічний механізм підприємства. Конспект лекцій1377
С.М. Махнуша, С.М. Фролов - Інтелектуальна власність1367
А.Г.Дьяченко - Гігієна та екологія. Лекції для студентів 3-го курсу медичного факультету. Ч.11351
О.А. Біловодська, О.О. Суярова - Логістика. курс лекцій1349
О.О. Рибалов - Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища. Збірник завдань.Ч.2.1336
О. Г. Ткаченко - Основи журналістикознавчих досліджень1336
І.Д. Скляр - Звіт про науково-дослудну роботу. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємства1301
Г.О. Швіндіна - Організація праці менеджера1290
Приступа Л.Н. - Внутрішня медицина. Пульмонологія, кардіологія, гематологія. Т. 31283
А.Ю.Жулавський - Звіт про науково-дослідну роботу. Еколого-збалансований розвиток територіальних, соціально-економічних систем1277
А.С. Опанасюк - Отримання та дослідження плівок телуриду кадмію і твердих розчинів на його основі для сонячних елементів та детекторів випромінювання1255
Р. Дуда, П. Харт - Распознавание образов и анализ сцен1254
П. Є. Трофименко - Правила ведення робочої карти артилерії1250
М. Н. Аршинов, Л. Е. Садовский - Коды и математика (рассказы о кодировании)1243
А.А. Воронов - Основы теории автоматического управления. Автоматическое регулирование непрерывных линейных систем1238
А.С. Довбиш - Основи проектування інтелектуальних систем1237
Д.А. Поспелов - Нечеткие множества в моделях управления и искуственного интеллекта1222
О.Й.Любич, В.О.Пчелінцев - Фізичні основи металургії кольорових і рідкоземельних металів1207
И.Г. Воробьева - Общая химическая технология. Ч.21195
О.О. Рибалов - Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища. Збірник завдань.Ч.3.1194
Под ред. В. Г. Разумовского - Международные физические олимпиады школьников1187
А. І. Новгородцев - Твердотіла електроніка. Курс лекцій1187
В.М. Боронос - Звіт про науково-дослідну роботу. Узгодження еколого-економічних інтересів1181
Л.Д.Ландау, А.И.Ахиезер, Е.М.Лифшиц - Курс общей физики. Механика и молекулярная физика1163
Невідомий - Економіка і організація виробництва1157
- Оценка и прогнозирование природно-ресурсного потенциала региона – Самодай В.П.1117