Бизнес-книги

КнигаПросмотров
В.М.Власенко, С.І.Дегтярьов - Історія держави і права України. Тестові завдання22638
В.М. Кислий - Методологія та організація наукових досліджень. Конспект лекцій17724
В.А.Нестеренко - Історія держави і права зарубіжних країн. Тестові завдання16081
О.Ю. Древаль - Рекламний менеджмент. Конспект лекцій14478
І.В.Мамчук - Основи менеджменту та маркетингу. Конспект лекцій13958
В.М.Олійник - Інформаційні системи і технології у фінансах. Конспект лекцій13741
Ю.В. Косенко - Основи теорії мовної комунікації12719
В.М.Власенко - Історія держави і права України. Ч.112154
К.В. Ілляшенко - Менеджмент персоналу. Конспект лекцій11524
С.О. Гур’єв, В.Д. Шищук, Ю.В. Шкатула - Медицина надзвичайних ситуацій. Екстрена медична допомога9323
В.М. Кислий - Логістика. Конспект лекцій9174
Ілляшенко С.М. - Розробка наукових основ маркетингу інновацій. Частина 19125
Мішеніна Н.В. - Стратегічне управління. Конспект лекцій8836
А.Ф. Денисенко - Охорона праці в галузі. Конспект лекцій8759
Тулякова Н. О. - Теорія інформації8188
О. П. Волосовця - Написання історії хвороби дітей з педіатрії та дитячих інфекційних хвороб7989
І. Б. Дегтярьова - Економічна діагностика7814
О.А. Біловодська, О.Ф.Грищенко - Конспект лекцій з дисципліни. Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень7774
А.С. Клюев, Б.В. Глазов - Проектирование систем автоматизации технологических процессов. Справочное пособие7650
Е.В. Колісніченко - Основи наукових досліджень7628
Г. М. Шевченко - Підприємництво і бізнес-культура. Конспект лекцій7584
А. В. Булашенко - Економічна інформатика. Ч.2.7515
Н.О. Ворона - Граматичні таблиці з української мови для студентів-іноземців підготовчого відділення7421
Н. О. Лащенко - Практикум з української мови.Тренувальні тести7292
М.Ю. Баскакова - Комерційна діяльність посередницьких підприємств. Конспект лекцій7246
І.П. Каплун - Інтелектуальна власність7214
О.Г. Дегтяренко - Управління якістю та сертифікацією продукції. Конспект лекцій7143
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій. Частина 1.7142
- Теория сетей Петри и моделирование систем. Часть 1- Дж. Питерсон7117
О.І. Карінцева - Економіка та організація діяльності об єднань підприємств7101
- Історія української культури – Н.В. Лобко7058
С. В. Баранова - Спецрозділи перекладу. Конспект лекцій7049
В.Г. Боронос, І.Й. Плікус, І.М. Кобушко - Управління фінансовою санацією підприємств7027
В.М.Олійник - Банківський менеджмент. Конспект лекцій. Частина 16870
В.В. Божкова - Стратегічний маркетинг. Конспект лекцій6814
С. М. Фролов, І. Д. Скляр - Бюджетний менеджмент прикордонних територій (теорія і практика)6760
О.А.Кривопишина - Психологія творчості. Конспект лекцій6716
Ю.М. Мельник - Економіка та управління знаннями. Конспект лекцій6582
В. В. Сабадаш, О. В. Люльов, О. А. Лукаш - Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків6571
О. У. Захаркін - Технологічні основи машинобудування6336
І.М. Кобушко - Фінансове посередництво. Конспект лекцій6225
О.В. Зайцев - Гроші та кредит6139
О. М. Соляник - Корпоративне управління для бакалаврів6118
О.В. Лисенко - Фізика. Конспект лекцій. Ч.1.5891
В.В. Божкова, Ю.М. Мельник, Л.Ю. Сагер - Стратегічний маркетинг.Конспект лекцій. Ч.2.5866
М. В. Петровський - Електроосвітлення5827
Т. А. Гаврилова, В. Ф. Хорошевский - Базы знаний интеллектуальных систем5813
А.Й. Дерев’янчук, М.Б. Шелест - Артилерійське озброєння та боєприпаси5781
В.М. Боронос, І.В.Мамчук - Фінансова санація та банкрутство підприємства. Конспект лекцій5707
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій. Частина 2.5663
С. Б. Большаніна - Корозія металів та захист від неї5591
Б.Р. Андриевский, А.Л.Фрадков - Избранные главы теории автоматического управления с примерами на языке MATLAB5550
Беловодська - Маркетинговий менеджмент5540
В.В. Емельянов, В.В. Курейчик, В.М. Курейчик - Теория и практика эволюционного моделирования5500
О. П. Садовнікова - Синтаксис. Словосполучення. Просте речення. Конспект лекцій5456
С.В.Соколов - Оптимальні та адаптивні системи. Конспект лекцій5437
С.М. Ілляшенко - Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення інноваційного розвитку економічних систем5311
Павленко - Операційний менеджмент та його технологія5269
Н. В. Мішеніна - Внутрішній економічний механізм підприємства. Конспект лекцій5232
В.В. Бібик - Фізика твердого тіла5202
І.Д. Скляр - Проектне фінансування. Конспект лекцій5171
Л.М. Сєдінкін - Технологія інструментального виробництва. Конспект лекцій5108
Х.Гулд, Я.Тобочник - Компьютерное моделирование в физике, часть 25102
Р. Дуда, П. Харт - Распознавание образов и анализ сцен5097
Гребеник Л.И - Курс лекций по биохимии. Метаболизм аминокислот и нуклеотидов5006
Г.А. Бондаренко - Технология использования сжатых газов. Курс лекций5001
В.Ф. Шенда - Системы гибридного интеллекта. Эволюция, психология, информатика4966
О.Й.Любич, В.О.Пчелінцев - Фізичні основи металургії кольорових і рідкоземельних металів4936
Ляпа М.М., Трофименко П.Є., Пушкарьов Ю.І., Панченко О.В. - Дії взводу управління в бою4915
І.П. Каплун - Інтелектуальна власність. Ч.24905
А.Н. Аверкин, И.З. Батыршин, А.Ф. Блишун - Нечеткие множества в моделях управления и искусственного интеллекта4823
А.Г.Дьяченко - Гігієна та екологія. Лекції для студентів 3-го курсу медичного факультету. Ч.14823
П. Є. Трофименко - Правила ведення робочої карти артилерії4796
- Логістика. Курс лекцій – Біловодська О.А.4772
В.Е.Маркевич - Медична генетика. Навчально-методичний посібник для студентів ВНЗ4751
В.М.Олійник - Банківський менеджмент. Конспект лекцій. Частина 24726
О.М. Суміна - Міжнародний менеджмент. Конспект лекцій4704
А.С. Довбиш - Основи проектування інтелектуальних систем4694
Г.О. Швіндіна - Організація праці менеджера4692
Ефимов В. М., Галактионов Ю. К., Шушпанова И. Ф. - Анализ и прогноз временных рядов методом главных компонент4660
В. Т. Баравой - Локальные системы автоматики. Конспект лекций4629
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій4575
О. Г. Ткаченко - Основи журналістикознавчих досліджень4545
за ред. О.В. Прокопенко - Сучасні проблеми вищої освіти України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору4543
М. Н. Аршинов, Л. Е. Садовский - Коды и математика (рассказы о кодировании)4534
А.А. Воронов - Основы теории автоматического управления. Автоматическое регулирование непрерывных линейных систем4454
О.О. Рибалов - Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища. Збірник завдань.Ч.2.4424
Л.Д.Ландау, А.И.Ахиезер, Е.М.Лифшиц - Курс общей физики. Механика и молекулярная физика4419
Приступа Л.Н. - Внутрішня медицина. Пульмонологія, кардіологія, гематологія. Т. 34408
О.А. Біловодська, О.О. Суярова - Логістика. курс лекцій4334
А.Ю.Жулавський - Звіт про науково-дослідну роботу. Еколого-збалансований розвиток територіальних, соціально-економічних систем4311
Пликус И.И., Деркач Н.А., Боронос В.Н. - Финансовая санация и банкротство предприятий4302
С.М. Махнуша, С.М. Фролов - Інтелектуальна власність4252
А. І. Новгородцев - Твердотіла електроніка. Курс лекцій4143
И.Г. Воробьева - Общая химическая технология. Ч.24139
А.С. Опанасюк - Отримання та дослідження плівок телуриду кадмію і твердих розчинів на його основі для сонячних елементів та детекторів випромінювання4130
Д.А. Поспелов - Нечеткие множества в моделях управления и искуственного интеллекта4048
О.О. Рибалов - Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища. Збірник завдань.Ч.3.3997
Х.Гулд, Я.Тобочник - Компьютерное моделирование в физике, часть 13992
Невідомий - Економіка і організація виробництва3938