Бизнес-книги

КнигаПросмотров
В.М.Власенко, С.І.Дегтярьов - Історія держави і права України. Тестові завдання14894
В.М. Кислий - Методологія та організація наукових досліджень. Конспект лекцій14422
В.А.Нестеренко - Історія держави і права зарубіжних країн. Тестові завдання11494
О.Ю. Древаль - Рекламний менеджмент. Конспект лекцій10830
І.В.Мамчук - Основи менеджменту та маркетингу. Конспект лекцій10269
В.М.Олійник - Інформаційні системи і технології у фінансах. Конспект лекцій10259
Ю.В. Косенко - Основи теорії мовної комунікації9792
В.М.Власенко - Історія держави і права України. Ч.19657
К.В. Ілляшенко - Менеджмент персоналу. Конспект лекцій8706
С.О. Гур’єв, В.Д. Шищук, Ю.В. Шкатула - Медицина надзвичайних ситуацій. Екстрена медична допомога6794
Ілляшенко С.М. - Розробка наукових основ маркетингу інновацій. Частина 16716
А.Ф. Денисенко - Охорона праці в галузі. Конспект лекцій6411
В.М. Кислий - Логістика. Конспект лекцій6207
Мішеніна Н.В. - Стратегічне управління. Конспект лекцій6148
Е.В. Колісніченко - Основи наукових досліджень5596
І. Б. Дегтярьова - Економічна діагностика5502
О.А. Біловодська, О.Ф.Грищенко - Конспект лекцій з дисципліни. Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень5462
О. П. Волосовця - Написання історії хвороби дітей з педіатрії та дитячих інфекційних хвороб5390
Г. М. Шевченко - Підприємництво і бізнес-культура. Конспект лекцій5258
А.С. Клюев, Б.В. Глазов - Проектирование систем автоматизации технологических процессов. Справочное пособие5224
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій. Частина 1.5201
- Історія української культури – Н.В. Лобко5173
Тулякова Н. О. - Теорія інформації5102
- Теория сетей Петри и моделирование систем. Часть 1- Дж. Питерсон5093
О.Г. Дегтяренко - Управління якістю та сертифікацією продукції. Конспект лекцій5081
А. В. Булашенко - Економічна інформатика. Ч.2.5041
Н.О. Ворона - Граматичні таблиці з української мови для студентів-іноземців підготовчого відділення4998
М.Ю. Баскакова - Комерційна діяльність посередницьких підприємств. Конспект лекцій4943
О.І. Карінцева - Економіка та організація діяльності об єднань підприємств4836
І.П. Каплун - Інтелектуальна власність4803
В.М.Олійник - Банківський менеджмент. Конспект лекцій. Частина 14739
С. В. Баранова - Спецрозділи перекладу. Конспект лекцій4730
В.Г. Боронос, І.Й. Плікус, І.М. Кобушко - Управління фінансовою санацією підприємств4689
Н. О. Лащенко - Практикум з української мови.Тренувальні тести4659
С. М. Фролов, І. Д. Скляр - Бюджетний менеджмент прикордонних територій (теорія і практика)4526
В.В. Божкова - Стратегічний маркетинг. Конспект лекцій4491
Ю.М. Мельник - Економіка та управління знаннями. Конспект лекцій4457
О. У. Захаркін - Технологічні основи машинобудування4373
В. В. Сабадаш, О. В. Люльов, О. А. Лукаш - Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків4354
О.А.Кривопишина - Психологія творчості. Конспект лекцій4354
О.В. Зайцев - Гроші та кредит4109
О. М. Соляник - Корпоративне управління для бакалаврів3959
І.М. Кобушко - Фінансове посередництво. Конспект лекцій3942
В.М. Боронос, І.В.Мамчук - Фінансова санація та банкрутство підприємства. Конспект лекцій3892
В.В. Божкова, Ю.М. Мельник, Л.Ю. Сагер - Стратегічний маркетинг.Конспект лекцій. Ч.2.3743
О.В. Лисенко - Фізика. Конспект лекцій. Ч.1.3741
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій. Частина 2.3691
М. В. Петровський - Електроосвітлення3640
Т. А. Гаврилова, В. Ф. Хорошевский - Базы знаний интеллектуальных систем3628
Б.Р. Андриевский, А.Л.Фрадков - Избранные главы теории автоматического управления с примерами на языке MATLAB3608
А.Й. Дерев’янчук, М.Б. Шелест - Артилерійське озброєння та боєприпаси3604
С.М. Ілляшенко - Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення інноваційного розвитку економічних систем3544
С. Б. Большаніна - Корозія металів та захист від неї3536
О. П. Садовнікова - Синтаксис. Словосполучення. Просте речення. Конспект лекцій3488
В.В. Емельянов, В.В. Курейчик, В.М. Курейчик - Теория и практика эволюционного моделирования3466
Павленко - Операційний менеджмент та його технологія3407
С.В.Соколов - Оптимальні та адаптивні системи. Конспект лекцій3349
Н. В. Мішеніна - Внутрішній економічний механізм підприємства. Конспект лекцій3325
Беловодська - Маркетинговий менеджмент3254
В.В. Бібик - Фізика твердого тіла3223
Р. Дуда, П. Харт - Распознавание образов и анализ сцен3200
І.Д. Скляр - Проектне фінансування. Конспект лекцій3183
Х.Гулд, Я.Тобочник - Компьютерное моделирование в физике, часть 23163
Г.А. Бондаренко - Технология использования сжатых газов. Курс лекций3119
Ляпа М.М., Трофименко П.Є., Пушкарьов Ю.І., Панченко О.В. - Дії взводу управління в бою3102
І.П. Каплун - Інтелектуальна власність. Ч.23090
Л.М. Сєдінкін - Технологія інструментального виробництва. Конспект лекцій3075
А.Г.Дьяченко - Гігієна та екологія. Лекції для студентів 3-го курсу медичного факультету. Ч.13069
- Логістика. Курс лекцій – Біловодська О.А.3067
В.Ф. Шенда - Системы гибридного интеллекта. Эволюция, психология, информатика3018
О.Й.Любич, В.О.Пчелінцев - Фізичні основи металургії кольорових і рідкоземельних металів2921
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій2899
П. Є. Трофименко - Правила ведення робочої карти артилерії2894
Гребеник Л.И - Курс лекций по биохимии. Метаболизм аминокислот и нуклеотидов2886
В.М.Олійник - Банківський менеджмент. Конспект лекцій. Частина 22884
Г.О. Швіндіна - Організація праці менеджера2868
за ред. О.В. Прокопенко - Сучасні проблеми вищої освіти України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору2865
Ефимов В. М., Галактионов Ю. К., Шушпанова И. Ф. - Анализ и прогноз временных рядов методом главных компонент2863
О. Г. Ткаченко - Основи журналістикознавчих досліджень2830
В. Т. Баравой - Локальные системы автоматики. Конспект лекций2823
В.Е.Маркевич - Медична генетика. Навчально-методичний посібник для студентів ВНЗ2808
А.С. Довбиш - Основи проектування інтелектуальних систем2769
А.Н. Аверкин, И.З. Батыршин, А.Ф. Блишун - Нечеткие множества в моделях управления и искусственного интеллекта2759
О.О. Рибалов - Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища. Збірник завдань.Ч.2.2749
О.М. Суміна - Міжнародний менеджмент. Конспект лекцій2742
О.А. Біловодська, О.О. Суярова - Логістика. курс лекцій2705
А.А. Воронов - Основы теории автоматического управления. Автоматическое регулирование непрерывных линейных систем2665
Пликус И.И., Деркач Н.А., Боронос В.Н. - Финансовая санация и банкротство предприятий2654
Приступа Л.Н. - Внутрішня медицина. Пульмонологія, кардіологія, гематологія. Т. 32636
С.М. Махнуша, С.М. Фролов - Інтелектуальна власність2602
М. Н. Аршинов, Л. Е. Садовский - Коды и математика (рассказы о кодировании)2589
Л.Д.Ландау, А.И.Ахиезер, Е.М.Лифшиц - Курс общей физики. Механика и молекулярная физика2537
А.Ю.Жулавський - Звіт про науково-дослідну роботу. Еколого-збалансований розвиток територіальних, соціально-економічних систем2525
А. І. Новгородцев - Твердотіла електроніка. Курс лекцій2443
И.Г. Воробьева - Общая химическая технология. Ч.22431
О.О. Рибалов - Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища. Збірник завдань.Ч.3.2397
І.Д. Скляр - Звіт про науково-дослудну роботу. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємства2391
Невідомий - Економіка і організація виробництва2364
Д.А. Поспелов - Нечеткие множества в моделях управления и искуственного интеллекта2330
А.С. Опанасюк - Отримання та дослідження плівок телуриду кадмію і твердих розчинів на його основі для сонячних елементів та детекторів випромінювання2322