Бизнес-книги

КнигаПросмотров
В.М.Власенко, С.І.Дегтярьов - Історія держави і права України. Тестові завдання23446
В.М. Кислий - Методологія та організація наукових досліджень. Конспект лекцій18517
В.А.Нестеренко - Історія держави і права зарубіжних країн. Тестові завдання17149
О.Ю. Древаль - Рекламний менеджмент. Конспект лекцій15508
І.В.Мамчук - Основи менеджменту та маркетингу. Конспект лекцій14683
В.М.Олійник - Інформаційні системи і технології у фінансах. Конспект лекцій14477
Ю.В. Косенко - Основи теорії мовної комунікації13423
В.М.Власенко - Історія держави і права України. Ч.112732
К.В. Ілляшенко - Менеджмент персоналу. Конспект лекцій12254
С.О. Гур’єв, В.Д. Шищук, Ю.В. Шкатула - Медицина надзвичайних ситуацій. Екстрена медична допомога9963
В.М. Кислий - Логістика. Конспект лекцій9931
Ілляшенко С.М. - Розробка наукових основ маркетингу інновацій. Частина 19745
Мішеніна Н.В. - Стратегічне управління. Конспект лекцій9433
А.Ф. Денисенко - Охорона праці в галузі. Конспект лекцій9365
Тулякова Н. О. - Теорія інформації8859
О. П. Волосовця - Написання історії хвороби дітей з педіатрії та дитячих інфекційних хвороб8787
І. Б. Дегтярьова - Економічна діагностика8423
О.А. Біловодська, О.Ф.Грищенко - Конспект лекцій з дисципліни. Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень8397
А.С. Клюев, Б.В. Глазов - Проектирование систем автоматизации технологических процессов. Справочное пособие8383
І.П. Каплун - Інтелектуальна власність8180
А. В. Булашенко - Економічна інформатика. Ч.2.8085
Н.О. Ворона - Граматичні таблиці з української мови для студентів-іноземців підготовчого відділення8065
Г. М. Шевченко - Підприємництво і бізнес-культура. Конспект лекцій8055
Е.В. Колісніченко - Основи наукових досліджень8027
Н. О. Лащенко - Практикум з української мови.Тренувальні тести7937
М.Ю. Баскакова - Комерційна діяльність посередницьких підприємств. Конспект лекцій7813
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій. Частина 1.7715
С. В. Баранова - Спецрозділи перекладу. Конспект лекцій7683
О.І. Карінцева - Економіка та організація діяльності об єднань підприємств7655
В.Г. Боронос, І.Й. Плікус, І.М. Кобушко - Управління фінансовою санацією підприємств7627
О.Г. Дегтяренко - Управління якістю та сертифікацією продукції. Конспект лекцій7595
В.М.Олійник - Банківський менеджмент. Конспект лекцій. Частина 17455
- Теория сетей Петри и моделирование систем. Часть 1- Дж. Питерсон7399
С. М. Фролов, І. Д. Скляр - Бюджетний менеджмент прикордонних територій (теорія і практика)7379
- Історія української культури – Н.В. Лобко7325
О.А.Кривопишина - Психологія творчості. Конспект лекцій7198
Ю.М. Мельник - Економіка та управління знаннями. Конспект лекцій7151
В.В. Божкова - Стратегічний маркетинг. Конспект лекцій7150
В. В. Сабадаш, О. В. Люльов, О. А. Лукаш - Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків7103
О. У. Захаркін - Технологічні основи машинобудування6899
І.М. Кобушко - Фінансове посередництво. Конспект лекцій6765
О.В. Зайцев - Гроші та кредит6688
О. М. Соляник - Корпоративне управління для бакалаврів6683
О.В. Лисенко - Фізика. Конспект лекцій. Ч.1.6517
М. В. Петровський - Електроосвітлення6368
В.В. Божкова, Ю.М. Мельник, Л.Ю. Сагер - Стратегічний маркетинг.Конспект лекцій. Ч.2.6367
Т. А. Гаврилова, В. Ф. Хорошевский - Базы знаний интеллектуальных систем6365
А.Й. Дерев’янчук, М.Б. Шелест - Артилерійське озброєння та боєприпаси6343
Б.Р. Андриевский, А.Л.Фрадков - Избранные главы теории автоматического управления с примерами на языке MATLAB6208
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій. Частина 2.6182
В.М. Боронос, І.В.Мамчук - Фінансова санація та банкрутство підприємства. Конспект лекцій6145
С. Б. Большаніна - Корозія металів та захист від неї6133
Беловодська - Маркетинговий менеджмент6073
В.В. Емельянов, В.В. Курейчик, В.М. Курейчик - Теория и практика эволюционного моделирования6030
С.В.Соколов - Оптимальні та адаптивні системи. Конспект лекцій5990
О. П. Садовнікова - Синтаксис. Словосполучення. Просте речення. Конспект лекцій5869
Павленко - Операційний менеджмент та його технологія5822
С.М. Ілляшенко - Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення інноваційного розвитку економічних систем5814
Н. В. Мішеніна - Внутрішній економічний механізм підприємства. Конспект лекцій5814
В.В. Бібик - Фізика твердого тіла5724
І.Д. Скляр - Проектне фінансування. Конспект лекцій5720
Л.М. Сєдінкін - Технологія інструментального виробництва. Конспект лекцій5665
Р. Дуда, П. Харт - Распознавание образов и анализ сцен5662
Х.Гулд, Я.Тобочник - Компьютерное моделирование в физике, часть 25652
Г.А. Бондаренко - Технология использования сжатых газов. Курс лекций5560
Гребеник Л.И - Курс лекций по биохимии. Метаболизм аминокислот и нуклеотидов5551
В.Ф. Шенда - Системы гибридного интеллекта. Эволюция, психология, информатика5497
О.Й.Любич, В.О.Пчелінцев - Фізичні основи металургії кольорових і рідкоземельних металів5482
Ляпа М.М., Трофименко П.Є., Пушкарьов Ю.І., Панченко О.В. - Дії взводу управління в бою5467
І.П. Каплун - Інтелектуальна власність. Ч.25437
А.Н. Аверкин, И.З. Батыршин, А.Ф. Блишун - Нечеткие множества в моделях управления и искусственного интеллекта5403
П. Є. Трофименко - Правила ведення робочої карти артилерії5349
В.Е.Маркевич - Медична генетика. Навчально-методичний посібник для студентів ВНЗ5297
В.М.Олійник - Банківський менеджмент. Конспект лекцій. Частина 25254
Г.О. Швіндіна - Організація праці менеджера5251
Ефимов В. М., Галактионов Ю. К., Шушпанова И. Ф. - Анализ и прогноз временных рядов методом главных компонент5216
А.С. Довбиш - Основи проектування інтелектуальних систем5192
В. Т. Баравой - Локальные системы автоматики. Конспект лекций5154
О.М. Суміна - Міжнародний менеджмент. Конспект лекцій5141
А.Г.Дьяченко - Гігієна та екологія. Лекції для студентів 3-го курсу медичного факультету. Ч.15135
М. Н. Аршинов, Л. Е. Садовский - Коды и математика (рассказы о кодировании)5092
за ред. О.В. Прокопенко - Сучасні проблеми вищої освіти України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору5080
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій5055
- Логістика. Курс лекцій – Біловодська О.А.5044
А.Ю.Жулавський - Звіт про науково-дослідну роботу. Еколого-збалансований розвиток територіальних, соціально-економічних систем5035
О. Г. Ткаченко - Основи журналістикознавчих досліджень5026
Л.Д.Ландау, А.И.Ахиезер, Е.М.Лифшиц - Курс общей физики. Механика и молекулярная физика4990
А.А. Воронов - Основы теории автоматического управления. Автоматическое регулирование непрерывных линейных систем4951
Приступа Л.Н. - Внутрішня медицина. Пульмонологія, кардіологія, гематологія. Т. 34942
Пликус И.И., Деркач Н.А., Боронос В.Н. - Финансовая санация и банкротство предприятий4793
О.О. Рибалов - Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища. Збірник завдань.Ч.2.4740
С.М. Махнуша, С.М. Фролов - Інтелектуальна власність4691
О.А. Біловодська, О.О. Суярова - Логістика. курс лекцій4689
А. І. Новгородцев - Твердотіла електроніка. Курс лекцій4650
И.Г. Воробьева - Общая химическая технология. Ч.24637
Х.Гулд, Я.Тобочник - Компьютерное моделирование в физике, часть 14589
Д.А. Поспелов - Нечеткие множества в моделях управления и искуственного интеллекта4557
А.С. Опанасюк - Отримання та дослідження плівок телуриду кадмію і твердих розчинів на його основі для сонячних елементів та детекторів випромінювання4548
О.О. Рибалов - Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища. Збірник завдань.Ч.3.4293
Невідомий - Економіка і організація виробництва4196