Бизнес-книги

КнигаПросмотров
В.М. Кислий - Методологія та організація наукових досліджень. Конспект лекцій10779
В.М.Власенко, С.І.Дегтярьов - Історія держави і права України. Тестові завдання7261
О.Ю. Древаль - Рекламний менеджмент. Конспект лекцій7222
В.М.Олійник - Інформаційні системи і технології у фінансах. Конспект лекцій7206
В.М.Власенко - Історія держави і права України. Ч.17175
Ю.В. Косенко - Основи теорії мовної комунікації7147
К.В. Ілляшенко - Менеджмент персоналу. Конспект лекцій6597
І.В.Мамчук - Основи менеджменту та маркетингу. Конспект лекцій6556
Ілляшенко С.М. - Розробка наукових основ маркетингу інновацій. Частина 15093
А.Ф. Денисенко - Охорона праці в галузі. Конспект лекцій4943
В.М. Кислий - Логістика. Конспект лекцій4393
С.О. Гур’єв, В.Д. Шищук, Ю.В. Шкатула - Медицина надзвичайних ситуацій. Екстрена медична допомога4382
І. Б. Дегтярьова - Економічна діагностика4201
Мішеніна Н.В. - Стратегічне управління. Конспект лекцій4175
О.А. Біловодська, О.Ф.Грищенко - Конспект лекцій з дисципліни. Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень4146
О. П. Волосовця - Написання історії хвороби дітей з педіатрії та дитячих інфекційних хвороб3958
Е.В. Колісніченко - Основи наукових досліджень3934
О.Г. Дегтяренко - Управління якістю та сертифікацією продукції. Конспект лекцій3801
- Історія української культури – Н.В. Лобко3791
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій. Частина 1.3767
Г. М. Шевченко - Підприємництво і бізнес-культура. Конспект лекцій3699
М.Ю. Баскакова - Комерційна діяльність посередницьких підприємств. Конспект лекцій3483
О.І. Карінцева - Економіка та організація діяльності об єднань підприємств3453
А.С. Клюев, Б.В. Глазов - Проектирование систем автоматизации технологических процессов. Справочное пособие3431
В.А.Нестеренко - Історія держави і права зарубіжних країн. Тестові завдання3323
В.В. Божкова - Стратегічний маркетинг. Конспект лекцій3287
Н.О. Ворона - Граматичні таблиці з української мови для студентів-іноземців підготовчого відділення3272
І.П. Каплун - Інтелектуальна власність3206
С. М. Фролов, І. Д. Скляр - Бюджетний менеджмент прикордонних територій (теорія і практика)3205
С. В. Баранова - Спецрозділи перекладу. Конспект лекцій3184
- Теория сетей Петри и моделирование систем. Часть 1- Дж. Питерсон3180
В.Г. Боронос, І.Й. Плікус, І.М. Кобушко - Управління фінансовою санацією підприємств3175
Ю.М. Мельник - Економіка та управління знаннями. Конспект лекцій3152
Тулякова Н. О. - Теорія інформації3140
О.В. Зайцев - Гроші та кредит3034
Н. О. Лащенко - Практикум з української мови.Тренувальні тести3017
В. В. Сабадаш, О. В. Люльов, О. А. Лукаш - Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків3012
О. У. Захаркін - Технологічні основи машинобудування2901
В.М. Боронос, І.В.Мамчук - Фінансова санація та банкрутство підприємства. Конспект лекцій2822
В.М.Олійник - Банківський менеджмент. Конспект лекцій. Частина 12807
О. М. Соляник - Корпоративне управління для бакалаврів2699
В.В. Божкова, Ю.М. Мельник, Л.Ю. Сагер - Стратегічний маркетинг.Конспект лекцій. Ч.2.2626
С.М. Ілляшенко - Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення інноваційного розвитку економічних систем2529
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій. Частина 2.2465
О. П. Садовнікова - Синтаксис. Словосполучення. Просте речення. Конспект лекцій2430
О.В. Лисенко - Фізика. Конспект лекцій. Ч.1.2424
Б.Р. Андриевский, А.Л.Фрадков - Избранные главы теории автоматического управления с примерами на языке MATLAB2422
І.М. Кобушко - Фінансове посередництво. Конспект лекцій2411
А. В. Булашенко - Економічна інформатика. Ч.2.2373
Павленко - Операційний менеджмент та його технологія2364
М. В. Петровський - Електроосвітлення2339
С. Б. Большаніна - Корозія металів та захист від неї2336
О.А.Кривопишина - Психологія творчості. Конспект лекцій2279
Т. А. Гаврилова, В. Ф. Хорошевский - Базы знаний интеллектуальных систем2188
С.В.Соколов - Оптимальні та адаптивні системи. Конспект лекцій2145
В.В. Бібик - Фізика твердого тіла2121
І.Д. Скляр - Проектне фінансування. Конспект лекцій2104
І.П. Каплун - Інтелектуальна власність. Ч.22098
А.Й. Дерев’янчук, М.Б. Шелест - Артилерійське озброєння та боєприпаси2095
Р. Дуда, П. Харт - Распознавание образов и анализ сцен2077
В.В. Емельянов, В.В. Курейчик, В.М. Курейчик - Теория и практика эволюционного моделирования2065
- Логістика. Курс лекцій – Біловодська О.А.2060
Г.А. Бондаренко - Технология использования сжатых газов. Курс лекций2045
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій2042
Ефимов В. М., Галактионов Ю. К., Шушпанова И. Ф. - Анализ и прогноз временных рядов методом главных компонент2008
Х.Гулд, Я.Тобочник - Компьютерное моделирование в физике, часть 21977
Н. В. Мішеніна - Внутрішній економічний механізм підприємства. Конспект лекцій1977
Ляпа М.М., Трофименко П.Є., Пушкарьов Ю.І., Панченко О.В. - Дії взводу управління в бою1975
Беловодська - Маркетинговий менеджмент1922
В. Т. Баравой - Локальные системы автоматики. Конспект лекций1898
за ред. О.В. Прокопенко - Сучасні проблеми вищої освіти України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору1891
Гребеник Л.И - Курс лекций по биохимии. Метаболизм аминокислот и нуклеотидов1872
Пликус И.И., Деркач Н.А., Боронос В.Н. - Финансовая санация и банкротство предприятий1867
В.М.Олійник - Банківський менеджмент. Конспект лекцій. Частина 21854
Л.М. Сєдінкін - Технологія інструментального виробництва. Конспект лекцій1853
О.М. Суміна - Міжнародний менеджмент. Конспект лекцій1835
О.О. Рибалов - Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища. Збірник завдань.Ч.2.1828
В.Е.Маркевич - Медична генетика. Навчально-методичний посібник для студентів ВНЗ1813
С.М. Махнуша, С.М. Фролов - Інтелектуальна власність1805
А.Г.Дьяченко - Гігієна та екологія. Лекції для студентів 3-го курсу медичного факультету. Ч.11796
О.А. Біловодська, О.О. Суярова - Логістика. курс лекцій1784
Г.О. Швіндіна - Організація праці менеджера1777
О. Г. Ткаченко - Основи журналістикознавчих досліджень1774
В.Ф. Шенда - Системы гибридного интеллекта. Эволюция, психология, информатика1772
А.А. Воронов - Основы теории автоматического управления. Автоматическое регулирование непрерывных линейных систем1753
П. Є. Трофименко - Правила ведення робочої карти артилерії1752
О.Й.Любич, В.О.Пчелінцев - Фізичні основи металургії кольорових і рідкоземельних металів1744
А.С. Довбиш - Основи проектування інтелектуальних систем1731
А.Ю.Жулавський - Звіт про науково-дослідну роботу. Еколого-збалансований розвиток територіальних, соціально-економічних систем1719
М. Н. Аршинов, Л. Е. Садовский - Коды и математика (рассказы о кодировании)1692
Приступа Л.Н. - Внутрішня медицина. Пульмонологія, кардіологія, гематологія. Т. 31682
І.Д. Скляр - Звіт про науково-дослудну роботу. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємства1665
О.О. Рибалов - Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища. Збірник завдань.Ч.3.1617
И.Г. Воробьева - Общая химическая технология. Ч.21610
А.С. Опанасюк - Отримання та дослідження плівок телуриду кадмію і твердих розчинів на його основі для сонячних елементів та детекторів випромінювання1600
Д.А. Поспелов - Нечеткие множества в моделях управления и искуственного интеллекта1580
А. І. Новгородцев - Твердотіла електроніка. Курс лекцій1548
Л.Д.Ландау, А.И.Ахиезер, Е.М.Лифшиц - Курс общей физики. Механика и молекулярная физика1545
Под ред. В. Г. Разумовского - Международные физические олимпиады школьников1537
Невідомий - Економіка і організація виробництва1526