Бизнес-книги

КнигаПросмотров
В.М. Кислий - Методологія та організація наукових досліджень. Конспект лекцій9409
В.М.Власенко - Історія держави і права України. Ч.16589
Ю.В. Косенко - Основи теорії мовної комунікації6385
В.М.Власенко, С.І.Дегтярьов - Історія держави і права України. Тестові завдання6203
В.М.Олійник - Інформаційні системи і технології у фінансах. Конспект лекцій5960
О.Ю. Древаль - Рекламний менеджмент. Конспект лекцій5909
К.В. Ілляшенко - Менеджмент персоналу. Конспект лекцій5831
І.В.Мамчук - Основи менеджменту та маркетингу. Конспект лекцій5295
Ілляшенко С.М. - Розробка наукових основ маркетингу інновацій. Частина 14592
А.Ф. Денисенко - Охорона праці в галузі. Конспект лекцій4491
В.М. Кислий - Логістика. Конспект лекцій3884
І. Б. Дегтярьова - Економічна діагностика3837
С.О. Гур’єв, В.Д. Шищук, Ю.В. Шкатула - Медицина надзвичайних ситуацій. Екстрена медична допомога3635
О.А. Біловодська, О.Ф.Грищенко - Конспект лекцій з дисципліни. Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень3623
О. П. Волосовця - Написання історії хвороби дітей з педіатрії та дитячих інфекційних хвороб3568
Мішеніна Н.В. - Стратегічне управління. Конспект лекцій3531
- Історія української культури – Н.В. Лобко3472
О.Г. Дегтяренко - Управління якістю та сертифікацією продукції. Конспект лекцій3359
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій. Частина 1.3244
Г. М. Шевченко - Підприємництво і бізнес-культура. Конспект лекцій3106
Е.В. Колісніченко - Основи наукових досліджень3064
О.І. Карінцева - Економіка та організація діяльності об єднань підприємств3018
М.Ю. Баскакова - Комерційна діяльність посередницьких підприємств. Конспект лекцій2938
В.В. Божкова - Стратегічний маркетинг. Конспект лекцій2868
Ю.М. Мельник - Економіка та управління знаннями. Конспект лекцій2795
Н.О. Ворона - Граматичні таблиці з української мови для студентів-іноземців підготовчого відділення2786
І.П. Каплун - Інтелектуальна власність2777
С. М. Фролов, І. Д. Скляр - Бюджетний менеджмент прикордонних територій (теорія і практика)2771
В.Г. Боронос, І.Й. Плікус, І.М. Кобушко - Управління фінансовою санацією підприємств2744
А.С. Клюев, Б.В. Глазов - Проектирование систем автоматизации технологических процессов. Справочное пособие2686
- Теория сетей Петри и моделирование систем. Часть 1- Дж. Питерсон2668
С. В. Баранова - Спецрозділи перекладу. Конспект лекцій2668
В. В. Сабадаш, О. В. Люльов, О. А. Лукаш - Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків2571
О.В. Зайцев - Гроші та кредит2554
Н. О. Лащенко - Практикум з української мови.Тренувальні тести2544
О. У. Захаркін - Технологічні основи машинобудування2514
В.М. Боронос, І.В.Мамчук - Фінансова санація та банкрутство підприємства. Конспект лекцій2488
О. М. Соляник - Корпоративне управління для бакалаврів2358
В.А.Нестеренко - Історія держави і права зарубіжних країн. Тестові завдання2285
В.М.Олійник - Банківський менеджмент. Конспект лекцій. Частина 12251
Тулякова Н. О. - Теорія інформації2229
В.В. Божкова, Ю.М. Мельник, Л.Ю. Сагер - Стратегічний маркетинг.Конспект лекцій. Ч.2.2207
О. П. Садовнікова - Синтаксис. Словосполучення. Просте речення. Конспект лекцій2124
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій. Частина 2.2102
Павленко - Операційний менеджмент та його технологія2056
С. Б. Большаніна - Корозія металів та захист від неї2050
С.М. Ілляшенко - Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення інноваційного розвитку економічних систем2014
І.М. Кобушко - Фінансове посередництво. Конспект лекцій2010
О.В. Лисенко - Фізика. Конспект лекцій. Ч.1.1996
А. В. Булашенко - Економічна інформатика. Ч.2.1977
Б.Р. Андриевский, А.Л.Фрадков - Избранные главы теории автоматического управления с примерами на языке MATLAB1959
М. В. Петровський - Електроосвітлення1955
О.А.Кривопишина - Психологія творчості. Конспект лекцій1889
С.В.Соколов - Оптимальні та адаптивні системи. Конспект лекцій1783
І.Д. Скляр - Проектне фінансування. Конспект лекцій1762
І.П. Каплун - Інтелектуальна власність. Ч.21746
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій1744
- Логістика. Курс лекцій – Біловодська О.А.1728
В.В. Бібик - Фізика твердого тіла1724
Т. А. Гаврилова, В. Ф. Хорошевский - Базы знаний интеллектуальных систем1703
Ефимов В. М., Галактионов Ю. К., Шушпанова И. Ф. - Анализ и прогноз временных рядов методом главных компонент1685
Г.А. Бондаренко - Технология использования сжатых газов. Курс лекций1683
Ляпа М.М., Трофименко П.Є., Пушкарьов Ю.І., Панченко О.В. - Дії взводу управління в бою1666
Пликус И.И., Деркач Н.А., Боронос В.Н. - Финансовая санация и банкротство предприятий1628
за ред. О.В. Прокопенко - Сучасні проблеми вищої освіти України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору1622
В.В. Емельянов, В.В. Курейчик, В.М. Курейчик - Теория и практика эволюционного моделирования1598
В. Т. Баравой - Локальные системы автоматики. Конспект лекций1590
В.М.Олійник - Банківський менеджмент. Конспект лекцій. Частина 21585
Гребеник Л.И - Курс лекций по биохимии. Метаболизм аминокислот и нуклеотидов1583
Н. В. Мішеніна - Внутрішній економічний механізм підприємства. Конспект лекцій1576
Беловодська - Маркетинговий менеджмент1575
Л.М. Сєдінкін - Технологія інструментального виробництва. Конспект лекцій1561
В.Е.Маркевич - Медична генетика. Навчально-методичний посібник для студентів ВНЗ1559
Х.Гулд, Я.Тобочник - Компьютерное моделирование в физике, часть 21545
О.О. Рибалов - Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища. Збірник завдань.Ч.2.1544
О.М. Суміна - Міжнародний менеджмент. Конспект лекцій1537
С.М. Махнуша, С.М. Фролов - Інтелектуальна власність1524
А.Г.Дьяченко - Гігієна та екологія. Лекції для студентів 3-го курсу медичного факультету. Ч.11508
О. Г. Ткаченко - Основи журналістикознавчих досліджень1501
О.А. Біловодська, О.О. Суярова - Логістика. курс лекцій1474
Г.О. Швіндіна - Організація праці менеджера1466
А.Ю.Жулавський - Звіт про науково-дослідну роботу. Еколого-збалансований розвиток територіальних, соціально-економічних систем1462
П. Є. Трофименко - Правила ведення робочої карти артилерії1460
Р. Дуда, П. Харт - Распознавание образов и анализ сцен1455
О.Й.Любич, В.О.Пчелінцев - Фізичні основи металургії кольорових і рідкоземельних металів1442
І.Д. Скляр - Звіт про науково-дослудну роботу. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємства1438
Приступа Л.Н. - Внутрішня медицина. Пульмонологія, кардіологія, гематологія. Т. 31436
А.С. Довбиш - Основи проектування інтелектуальних систем1435
А.А. Воронов - Основы теории автоматического управления. Автоматическое регулирование непрерывных линейных систем1428
М. Н. Аршинов, Л. Е. Садовский - Коды и математика (рассказы о кодировании)1396
А.С. Опанасюк - Отримання та дослідження плівок телуриду кадмію і твердих розчинів на його основі для сонячних елементів та детекторів випромінювання1366
И.Г. Воробьева - Общая химическая технология. Ч.21341
Д.А. Поспелов - Нечеткие множества в моделях управления и искуственного интеллекта1337
О.О. Рибалов - Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища. Збірник завдань.Ч.3.1325
Под ред. В. Г. Разумовского - Международные физические олимпиады школьников1310
Л.Д.Ландау, А.И.Ахиезер, Е.М.Лифшиц - Курс общей физики. Механика и молекулярная физика1295
А. І. Новгородцев - Твердотіла електроніка. Курс лекцій1293
Невідомий - Економіка і організація виробництва1275
В.М. Боронос - Звіт про науково-дослідну роботу. Узгодження еколого-економічних інтересів1262
- Оценка и прогнозирование природно-ресурсного потенциала региона – Самодай В.П.1208