Бизнес-книги

КнигаПросмотров
В.М. Кислий - Методологія та організація наукових досліджень. Конспект лекцій8763
В.М.Власенко - Історія держави і права України. Ч.16349
Ю.В. Косенко - Основи теорії мовної комунікації6080
В.М.Власенко, С.І.Дегтярьов - Історія держави і права України. Тестові завдання5807
К.В. Ілляшенко - Менеджмент персоналу. Конспект лекцій5571
В.М.Олійник - Інформаційні системи і технології у фінансах. Конспект лекцій5559
О.Ю. Древаль - Рекламний менеджмент. Конспект лекцій5473
І.В.Мамчук - Основи менеджменту та маркетингу. Конспект лекцій4847
Ілляшенко С.М. - Розробка наукових основ маркетингу інновацій. Частина 14399
А.Ф. Денисенко - Охорона праці в галузі. Конспект лекцій4353
І. Б. Дегтярьова - Економічна діагностика3702
В.М. Кислий - Логістика. Конспект лекцій3637
О.А. Біловодська, О.Ф.Грищенко - Конспект лекцій з дисципліни. Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень3455
О. П. Волосовця - Написання історії хвороби дітей з педіатрії та дитячих інфекційних хвороб3433
С.О. Гур’єв, В.Д. Шищук, Ю.В. Шкатула - Медицина надзвичайних ситуацій. Екстрена медична допомога3416
Мішеніна Н.В. - Стратегічне управління. Конспект лекцій3310
- Історія української культури – Н.В. Лобко3308
О.Г. Дегтяренко - Управління якістю та сертифікацією продукції. Конспект лекцій3212
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій. Частина 1.3089
О.І. Карінцева - Економіка та організація діяльності об єднань підприємств2905
Г. М. Шевченко - Підприємництво і бізнес-культура. Конспект лекцій2900
Е.В. Колісніченко - Основи наукових досліджень2881
В.В. Божкова - Стратегічний маркетинг. Конспект лекцій2766
М.Ю. Баскакова - Комерційна діяльність посередницьких підприємств. Конспект лекцій2734
Ю.М. Мельник - Економіка та управління знаннями. Конспект лекцій2679
Н.О. Ворона - Граматичні таблиці з української мови для студентів-іноземців підготовчого відділення2653
С. М. Фролов, І. Д. Скляр - Бюджетний менеджмент прикордонних територій (теорія і практика)2640
І.П. Каплун - Інтелектуальна власність2631
В.Г. Боронос, І.Й. Плікус, І.М. Кобушко - Управління фінансовою санацією підприємств2620
- Теория сетей Петри и моделирование систем. Часть 1- Дж. Питерсон2505
А.С. Клюев, Б.В. Глазов - Проектирование систем автоматизации технологических процессов. Справочное пособие2471
О.В. Зайцев - Гроші та кредит2463
В. В. Сабадаш, О. В. Люльов, О. А. Лукаш - Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків2461
С. В. Баранова - Спецрозділи перекладу. Конспект лекцій2412
В.М. Боронос, І.В.Мамчук - Фінансова санація та банкрутство підприємства. Конспект лекцій2374
О. У. Захаркін - Технологічні основи машинобудування2363
Н. О. Лащенко - Практикум з української мови.Тренувальні тести2345
О. М. Соляник - Корпоративне управління для бакалаврів2237
В.В. Божкова, Ю.М. Мельник, Л.Ю. Сагер - Стратегічний маркетинг.Конспект лекцій. Ч.2.2103
В.М.Олійник - Банківський менеджмент. Конспект лекцій. Частина 12078
Тулякова Н. О. - Теорія інформації2025
О. П. Садовнікова - Синтаксис. Словосполучення. Просте речення. Конспект лекцій2004
Павленко - Операційний менеджмент та його технологія1989
В.А.Нестеренко - Історія держави і права зарубіжних країн. Тестові завдання1989
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій. Частина 2.1986
С. Б. Большаніна - Корозія металів та захист від неї1977
І.М. Кобушко - Фінансове посередництво. Конспект лекцій1938
А. В. Булашенко - Економічна інформатика. Ч.2.1900
О.В. Лисенко - Фізика. Конспект лекцій. Ч.1.1894
М. В. Петровський - Електроосвітлення1870
С.М. Ілляшенко - Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення інноваційного розвитку економічних систем1849
Б.Р. Андриевский, А.Л.Фрадков - Избранные главы теории автоматического управления с примерами на языке MATLAB1806
О.А.Кривопишина - Психологія творчості. Конспект лекцій1754
С.В.Соколов - Оптимальні та адаптивні системи. Конспект лекцій1727
І.Д. Скляр - Проектне фінансування. Конспект лекцій1692
І.П. Каплун - Інтелектуальна власність. Ч.21651
- Логістика. Курс лекцій – Біловодська О.А.1650
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій1628
Т. А. Гаврилова, В. Ф. Хорошевский - Базы знаний интеллектуальных систем1589
Г.А. Бондаренко - Технология использования сжатых газов. Курс лекций1587
Ефимов В. М., Галактионов Ю. К., Шушпанова И. Ф. - Анализ и прогноз временных рядов методом главных компонент1575
Ляпа М.М., Трофименко П.Є., Пушкарьов Ю.І., Панченко О.В. - Дії взводу управління в бою1566
за ред. О.В. Прокопенко - Сучасні проблеми вищої освіти України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору1564
Пликус И.И., Деркач Н.А., Боронос В.Н. - Финансовая санация и банкротство предприятий1564
В.В. Бібик - Фізика твердого тіла1555
В.В. Емельянов, В.В. Курейчик, В.М. Курейчик - Теория и практика эволюционного моделирования1530
В. Т. Баравой - Локальные системы автоматики. Конспект лекций1526
В.М.Олійник - Банківський менеджмент. Конспект лекцій. Частина 21508
Гребеник Л.И - Курс лекций по биохимии. Метаболизм аминокислот и нуклеотидов1505
Беловодська - Маркетинговий менеджмент1481
В.Е.Маркевич - Медична генетика. Навчально-методичний посібник для студентів ВНЗ1480
Л.М. Сєдінкін - Технологія інструментального виробництва. Конспект лекцій1479
Н. В. Мішеніна - Внутрішній економічний механізм підприємства. Конспект лекцій1474
О.М. Суміна - Міжнародний менеджмент. Конспект лекцій1454
Х.Гулд, Я.Тобочник - Компьютерное моделирование в физике, часть 21447
О.О. Рибалов - Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища. Збірник завдань.Ч.2.1443
С.М. Махнуша, С.М. Фролов - Інтелектуальна власність1437
О. Г. Ткаченко - Основи журналістикознавчих досліджень1426
А.Г.Дьяченко - Гігієна та екологія. Лекції для студентів 3-го курсу медичного факультету. Ч.11417
О.А. Біловодська, О.О. Суярова - Логістика. курс лекцій1406
А.Ю.Жулавський - Звіт про науково-дослідну роботу. Еколого-збалансований розвиток територіальних, соціально-економічних систем1384
Г.О. Швіндіна - Організація праці менеджера1376
Приступа Л.Н. - Внутрішня медицина. Пульмонологія, кардіологія, гематологія. Т. 31375
П. Є. Трофименко - Правила ведення робочої карти артилерії1371
І.Д. Скляр - Звіт про науково-дослудну роботу. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємства1366
Р. Дуда, П. Харт - Распознавание образов и анализ сцен1352
О.Й.Любич, В.О.Пчелінцев - Фізичні основи металургії кольорових і рідкоземельних металів1347
А.А. Воронов - Основы теории автоматического управления. Автоматическое регулирование непрерывных линейных систем1324
М. Н. Аршинов, Л. Е. Садовский - Коды и математика (рассказы о кодировании)1311
А.С. Довбиш - Основи проектування інтелектуальних систем1309
А.С. Опанасюк - Отримання та дослідження плівок телуриду кадмію і твердих розчинів на його основі для сонячних елементів та детекторів випромінювання1300
Д.А. Поспелов - Нечеткие множества в моделях управления и искуственного интеллекта1276
И.Г. Воробьева - Общая химическая технология. Ч.21261
О.О. Рибалов - Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища. Збірник завдань.Ч.3.1252
Под ред. В. Г. Разумовского - Международные физические олимпиады школьников1247
А. І. Новгородцев - Твердотіла електроніка. Курс лекцій1238
Л.Д.Ландау, А.И.Ахиезер, Е.М.Лифшиц - Курс общей физики. Механика и молекулярная физика1227
В.М. Боронос - Звіт про науково-дослідну роботу. Узгодження еколого-економічних інтересів1218
Невідомий - Економіка і організація виробництва1212
- Оценка и прогнозирование природно-ресурсного потенциала региона – Самодай В.П.1155