Бизнес-книги

КнигаПросмотров
В.М. Кислий - Методологія та організація наукових досліджень. Конспект лекцій12199
В.М.Власенко, С.І.Дегтярьов - Історія держави і права України. Тестові завдання8244
О.Ю. Древаль - Рекламний менеджмент. Конспект лекцій8173
В.М.Олійник - Інформаційні системи і технології у фінансах. Конспект лекцій8139
В.М.Власенко - Історія держави і права України. Ч.17830
Ю.В. Косенко - Основи теорії мовної комунікації7821
І.В.Мамчук - Основи менеджменту та маркетингу. Конспект лекцій7671
К.В. Ілляшенко - Менеджмент персоналу. Конспект лекцій7123
Ілляшенко С.М. - Розробка наукових основ маркетингу інновацій. Частина 15547
В.А.Нестеренко - Історія держави і права зарубіжних країн. Тестові завдання5510
А.Ф. Денисенко - Охорона праці в галузі. Конспект лекцій5354
С.О. Гур’єв, В.Д. Шищук, Ю.В. Шкатула - Медицина надзвичайних ситуацій. Екстрена медична допомога5276
В.М. Кислий - Логістика. Конспект лекцій4830
Мішеніна Н.В. - Стратегічне управління. Конспект лекцій4611
І. Б. Дегтярьова - Економічна діагностика4590
О.А. Біловодська, О.Ф.Грищенко - Конспект лекцій з дисципліни. Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень4527
Е.В. Колісніченко - Основи наукових досліджень4483
О. П. Волосовця - Написання історії хвороби дітей з педіатрії та дитячих інфекційних хвороб4306
- Історія української культури – Н.В. Лобко4207
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій. Частина 1.4195
О.Г. Дегтяренко - Управління якістю та сертифікацією продукції. Конспект лекцій4169
Г. М. Шевченко - Підприємництво і бізнес-культура. Конспект лекцій4163
М.Ю. Баскакова - Комерційна діяльність посередницьких підприємств. Конспект лекцій3956
А.С. Клюев, Б.В. Глазов - Проектирование систем автоматизации технологических процессов. Справочное пособие3927
О.І. Карінцева - Економіка та організація діяльності об єднань підприємств3815
Н.О. Ворона - Граматичні таблиці з української мови для студентів-іноземців підготовчого відділення3730
Тулякова Н. О. - Теорія інформації3699
С. В. Баранова - Спецрозділи перекладу. Конспект лекцій3674
І.П. Каплун - Інтелектуальна власність3620
С. М. Фролов, І. Д. Скляр - Бюджетний менеджмент прикордонних територій (теорія і практика)3602
В.В. Божкова - Стратегічний маркетинг. Конспект лекцій3585
- Теория сетей Петри и моделирование систем. Часть 1- Дж. Питерсон3559
Ю.М. Мельник - Економіка та управління знаннями. Конспект лекцій3507
В.Г. Боронос, І.Й. Плікус, І.М. Кобушко - Управління фінансовою санацією підприємств3502
Н. О. Лащенко - Практикум з української мови.Тренувальні тести3496
В.М.Олійник - Банківський менеджмент. Конспект лекцій. Частина 13422
В. В. Сабадаш, О. В. Люльов, О. А. Лукаш - Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків3418
О.В. Зайцев - Гроші та кредит3370
О. У. Захаркін - Технологічні основи машинобудування3312
В.М. Боронос, І.В.Мамчук - Фінансова санація та банкрутство підприємства. Конспект лекцій3094
О. М. Соляник - Корпоративне управління для бакалаврів3012
В.В. Божкова, Ю.М. Мельник, Л.Ю. Сагер - Стратегічний маркетинг.Конспект лекцій. Ч.2.2960
А. В. Булашенко - Економічна інформатика. Ч.2.2904
С.М. Ілляшенко - Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення інноваційного розвитку економічних систем2836
І.М. Кобушко - Фінансове посередництво. Конспект лекцій2813
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій. Частина 2.2811
О.В. Лисенко - Фізика. Конспект лекцій. Ч.1.2805
Б.Р. Андриевский, А.Л.Фрадков - Избранные главы теории автоматического управления с примерами на языке MATLAB2787
О.А.Кривопишина - Психологія творчості. Конспект лекцій2787
О. П. Садовнікова - Синтаксис. Словосполучення. Просте речення. Конспект лекцій2714
М. В. Петровський - Електроосвітлення2654
Павленко - Операційний менеджмент та його технологія2653
Т. А. Гаврилова, В. Ф. Хорошевский - Базы знаний интеллектуальных систем2628
С. Б. Большаніна - Корозія металів та захист від неї2598
А.Й. Дерев’янчук, М.Б. Шелест - Артилерійське озброєння та боєприпаси2516
С.В.Соколов - Оптимальні та адаптивні системи. Конспект лекцій2502
В.В. Емельянов, В.В. Курейчик, В.М. Курейчик - Теория и практика эволюционного моделирования2413
В.В. Бібик - Фізика твердого тіла2406
І.Д. Скляр - Проектне фінансування. Конспект лекцій2399
Р. Дуда, П. Харт - Распознавание образов и анализ сцен2376
Н. В. Мішеніна - Внутрішній економічний механізм підприємства. Конспект лекцій2375
Г.А. Бондаренко - Технология использования сжатых газов. Курс лекций2371
І.П. Каплун - Інтелектуальна власність. Ч.22360
Х.Гулд, Я.Тобочник - Компьютерное моделирование в физике, часть 22328
- Логістика. Курс лекцій – Біловодська О.А.2318
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій2278
Ефимов В. М., Галактионов Ю. К., Шушпанова И. Ф. - Анализ и прогноз временных рядов методом главных компонент2264
Ляпа М.М., Трофименко П.Є., Пушкарьов Ю.І., Панченко О.В. - Дії взводу управління в бою2247
Беловодська - Маркетинговий менеджмент2199
В.Ф. Шенда - Системы гибридного интеллекта. Эволюция, психология, информатика2176
за ред. О.В. Прокопенко - Сучасні проблеми вищої освіти України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору2156
В. Т. Баравой - Локальные системы автоматики. Конспект лекций2149
А.Г.Дьяченко - Гігієна та екологія. Лекції для студентів 3-го курсу медичного факультету. Ч.12138
Л.М. Сєдінкін - Технологія інструментального виробництва. Конспект лекцій2135
Гребеник Л.И - Курс лекций по биохимии. Метаболизм аминокислот и нуклеотидов2107
О.М. Суміна - Міжнародний менеджмент. Конспект лекцій2089
Г.О. Швіндіна - Організація праці менеджера2085
В.М.Олійник - Банківський менеджмент. Конспект лекцій. Частина 22083
В.Е.Маркевич - Медична генетика. Навчально-методичний посібник для студентів ВНЗ2078
О.О. Рибалов - Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища. Збірник завдань.Ч.2.2075
Пликус И.И., Деркач Н.А., Боронос В.Н. - Финансовая санация и банкротство предприятий2067
П. Є. Трофименко - Правила ведення робочої карти артилерії2035
О. Г. Ткаченко - Основи журналістикознавчих досліджень2034
О.А. Біловодська, О.О. Суярова - Логістика. курс лекцій2026
А.А. Воронов - Основы теории автоматического управления. Автоматическое регулирование непрерывных линейных систем2019
О.Й.Любич, В.О.Пчелінцев - Фізичні основи металургії кольорових і рідкоземельних металів2012
С.М. Махнуша, С.М. Фролов - Інтелектуальна власність2011
А.Ю.Жулавський - Звіт про науково-дослідну роботу. Еколого-збалансований розвиток територіальних, соціально-економічних систем1956
А.С. Довбиш - Основи проектування інтелектуальних систем1947
Приступа Л.Н. - Внутрішня медицина. Пульмонологія, кардіологія, гематологія. Т. 31921
М. Н. Аршинов, Л. Е. Садовский - Коды и математика (рассказы о кодировании)1905
І.Д. Скляр - Звіт про науково-дослудну роботу. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємства1846
И.Г. Воробьева - Общая химическая технология. Ч.21810
О.О. Рибалов - Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища. Збірник завдань.Ч.3.1806
А. І. Новгородцев - Твердотіла електроніка. Курс лекцій1789
Невідомий - Економіка і організація виробництва1777
А.С. Опанасюк - Отримання та дослідження плівок телуриду кадмію і твердих розчинів на його основі для сонячних елементів та детекторів випромінювання1776
Д.А. Поспелов - Нечеткие множества в моделях управления и искуственного интеллекта1768
Л.Д.Ландау, А.И.Ахиезер, Е.М.Лифшиц - Курс общей физики. Механика и молекулярная физика1765
А.Н. Аверкин, И.З. Батыршин, А.Ф. Блишун - Нечеткие множества в моделях управления и искусственного интеллекта1765