Бизнес-книги

КнигаПросмотров
В.М. Кислий - Методологія та організація наукових досліджень. Конспект лекцій11450
В.М.Власенко, С.І.Дегтярьов - Історія держави і права України. Тестові завдання7759
В.М.Олійник - Інформаційні системи і технології у фінансах. Конспект лекцій7695
О.Ю. Древаль - Рекламний менеджмент. Конспект лекцій7607
В.М.Власенко - Історія держави і права України. Ч.17516
Ю.В. Косенко - Основи теорії мовної комунікації7460
І.В.Мамчук - Основи менеджменту та маркетингу. Конспект лекцій7027
К.В. Ілляшенко - Менеджмент персоналу. Конспект лекцій6847
Ілляшенко С.М. - Розробка наукових основ маркетингу інновацій. Частина 15286
А.Ф. Денисенко - Охорона праці в галузі. Конспект лекцій5133
С.О. Гур’єв, В.Д. Шищук, Ю.В. Шкатула - Медицина надзвичайних ситуацій. Екстрена медична допомога4873
В.М. Кислий - Логістика. Конспект лекцій4586
Мішеніна Н.В. - Стратегічне управління. Конспект лекцій4370
І. Б. Дегтярьова - Економічна діагностика4353
О.А. Біловодська, О.Ф.Грищенко - Конспект лекцій з дисципліни. Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень4341
В.А.Нестеренко - Історія держави і права зарубіжних країн. Тестові завдання4224
Е.В. Колісніченко - Основи наукових досліджень4193
О. П. Волосовця - Написання історії хвороби дітей з педіатрії та дитячих інфекційних хвороб4128
- Історія української культури – Н.В. Лобко3976
О.Г. Дегтяренко - Управління якістю та сертифікацією продукції. Конспект лекцій3976
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій. Частина 1.3961
Г. М. Шевченко - Підприємництво і бізнес-культура. Конспект лекцій3930
М.Ю. Баскакова - Комерційна діяльність посередницьких підприємств. Конспект лекцій3714
А.С. Клюев, Б.В. Глазов - Проектирование систем автоматизации технологических процессов. Справочное пособие3647
О.І. Карінцева - Економіка та організація діяльності об єднань підприємств3618
Н.О. Ворона - Граматичні таблиці з української мови для студентів-іноземців підготовчого відділення3481
В.В. Божкова - Стратегічний маркетинг. Конспект лекцій3432
С. В. Баранова - Спецрозділи перекладу. Конспект лекцій3415
Тулякова Н. О. - Теорія інформації3410
І.П. Каплун - Інтелектуальна власність3401
С. М. Фролов, І. Д. Скляр - Бюджетний менеджмент прикордонних територій (теорія і практика)3380
- Теория сетей Петри и моделирование систем. Часть 1- Дж. Питерсон3335
Ю.М. Мельник - Економіка та управління знаннями. Конспект лекцій3314
В.Г. Боронос, І.Й. Плікус, І.М. Кобушко - Управління фінансовою санацією підприємств3305
Н. О. Лащенко - Практикум з української мови.Тренувальні тести3251
О.В. Зайцев - Гроші та кредит3195
В. В. Сабадаш, О. В. Люльов, О. А. Лукаш - Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків3192
О. У. Захаркін - Технологічні основи машинобудування3113
В.М.Олійник - Банківський менеджмент. Конспект лекцій. Частина 13062
В.М. Боронос, І.В.Мамчук - Фінансова санація та банкрутство підприємства. Конспект лекцій2956
О. М. Соляник - Корпоративне управління для бакалаврів2852
В.В. Божкова, Ю.М. Мельник, Л.Ю. Сагер - Стратегічний маркетинг.Конспект лекцій. Ч.2.2775
С.М. Ілляшенко - Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення інноваційного розвитку економічних систем2678
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій. Частина 2.2615
І.М. Кобушко - Фінансове посередництво. Конспект лекцій2611
Б.Р. Андриевский, А.Л.Фрадков - Избранные главы теории автоматического управления с примерами на языке MATLAB2596
О.В. Лисенко - Фізика. Конспект лекцій. Ч.1.2587
О. П. Садовнікова - Синтаксис. Словосполучення. Просте речення. Конспект лекцій2561
А. В. Булашенко - Економічна інформатика. Ч.2.2533
О.А.Кривопишина - Психологія творчості. Конспект лекцій2511
Павленко - Операційний менеджмент та його технологія2503
М. В. Петровський - Електроосвітлення2494
С. Б. Большаніна - Корозія металів та захист від неї2456
Т. А. Гаврилова, В. Ф. Хорошевский - Базы знаний интеллектуальных систем2376
С.В.Соколов - Оптимальні та адаптивні системи. Конспект лекцій2310
В.В. Бібик - Фізика твердого тіла2280
А.Й. Дерев’янчук, М.Б. Шелест - Артилерійське озброєння та боєприпаси2251
І.Д. Скляр - Проектне фінансування. Конспект лекцій2228
І.П. Каплун - Інтелектуальна власність. Ч.22214
В.В. Емельянов, В.В. Курейчик, В.М. Курейчик - Теория и практика эволюционного моделирования2213
Р. Дуда, П. Харт - Распознавание образов и анализ сцен2205
Г.А. Бондаренко - Технология использования сжатых газов. Курс лекций2202
- Логістика. Курс лекцій – Біловодська О.А.2190
Н. В. Мішеніна - Внутрішній економічний механізм підприємства. Конспект лекцій2165
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій2147
Ефимов В. М., Галактионов Ю. К., Шушпанова И. Ф. - Анализ и прогноз временных рядов методом главных компонент2130
Х.Гулд, Я.Тобочник - Компьютерное моделирование в физике, часть 22128
Ляпа М.М., Трофименко П.Є., Пушкарьов Ю.І., Панченко О.В. - Дії взводу управління в бою2099
Беловодська - Маркетинговий менеджмент2034
В. Т. Баравой - Локальные системы автоматики. Конспект лекций2030
за ред. О.В. Прокопенко - Сучасні проблеми вищої освіти України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору1996
В.Ф. Шенда - Системы гибридного интеллекта. Эволюция, психология, информатика1980
Л.М. Сєдінкін - Технологія інструментального виробництва. Конспект лекцій1966
Пликус И.И., Деркач Н.А., Боронос В.Н. - Финансовая санация и банкротство предприятий1965
Гребеник Л.И - Курс лекций по биохимии. Метаболизм аминокислот и нуклеотидов1963
О.М. Суміна - Міжнародний менеджмент. Конспект лекцій1951
В.Е.Маркевич - Медична генетика. Навчально-методичний посібник для студентів ВНЗ1950
В.М.Олійник - Банківський менеджмент. Конспект лекцій. Частина 21946
О.О. Рибалов - Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища. Збірник завдань.Ч.2.1943
А.Г.Дьяченко - Гігієна та екологія. Лекції для студентів 3-го курсу медичного факультету. Ч.11934
Г.О. Швіндіна - Організація праці менеджера1920
П. Є. Трофименко - Правила ведення робочої карти артилерії1903
С.М. Махнуша, С.М. Фролов - Інтелектуальна власність1900
О.А. Біловодська, О.О. Суярова - Логістика. курс лекцій1895
О. Г. Ткаченко - Основи журналістикознавчих досліджень1893
А.А. Воронов - Основы теории автоматического управления. Автоматическое регулирование непрерывных линейных систем1874
О.Й.Любич, В.О.Пчелінцев - Фізичні основи металургії кольорових і рідкоземельних металів1861
А.С. Довбиш - Основи проектування інтелектуальних систем1820
А.Ю.Жулавський - Звіт про науково-дослідну роботу. Еколого-збалансований розвиток територіальних, соціально-економічних систем1809
Приступа Л.Н. - Внутрішня медицина. Пульмонологія, кардіологія, гематологія. Т. 31784
М. Н. Аршинов, Л. Е. Садовский - Коды и математика (рассказы о кодировании)1778
І.Д. Скляр - Звіт про науково-дослудну роботу. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємства1738
И.Г. Воробьева - Общая химическая технология. Ч.21697
О.О. Рибалов - Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища. Збірник завдань.Ч.3.1697
А.С. Опанасюк - Отримання та дослідження плівок телуриду кадмію і твердих розчинів на його основі для сонячних елементів та детекторів випромінювання1675
Д.А. Поспелов - Нечеткие множества в моделях управления и искуственного интеллекта1656
А. І. Новгородцев - Твердотіла електроніка. Курс лекцій1655
Невідомий - Економіка і організація виробництва1641
Л.Д.Ландау, А.И.Ахиезер, Е.М.Лифшиц - Курс общей физики. Механика и молекулярная физика1622
Под ред. В. Г. Разумовского - Международные физические олимпиады школьников1609