Бизнес-книги

КнигаПросмотров
В.М.Власенко, С.І.Дегтярьов - Історія держави і права України. Тестові завдання25394
В.М. Кислий - Методологія та організація наукових досліджень. Конспект лекцій20285
В.А.Нестеренко - Історія держави і права зарубіжних країн. Тестові завдання19091
О.Ю. Древаль - Рекламний менеджмент. Конспект лекцій17422
І.В.Мамчук - Основи менеджменту та маркетингу. Конспект лекцій16414
В.М.Олійник - Інформаційні системи і технології у фінансах. Конспект лекцій16223
Ю.В. Косенко - Основи теорії мовної комунікації15163
В.М.Власенко - Історія держави і права України. Ч.114361
К.В. Ілляшенко - Менеджмент персоналу. Конспект лекцій14060
С.О. Гур’єв, В.Д. Шищук, Ю.В. Шкатула - Медицина надзвичайних ситуацій. Екстрена медична допомога11733
В.М. Кислий - Логістика. Конспект лекцій11677
Ілляшенко С.М. - Розробка наукових основ маркетингу інновацій. Частина 111454
Мішеніна Н.В. - Стратегічне управління. Конспект лекцій11060
А.Ф. Денисенко - Охорона праці в галузі. Конспект лекцій10975
Тулякова Н. О. - Теорія інформації10630
О. П. Волосовця - Написання історії хвороби дітей з педіатрії та дитячих інфекційних хвороб10538
А.С. Клюев, Б.В. Глазов - Проектирование систем автоматизации технологических процессов. Справочное пособие10208
І.П. Каплун - Інтелектуальна власність10195
І. Б. Дегтярьова - Економічна діагностика10145
О.А. Біловодська, О.Ф.Грищенко - Конспект лекцій з дисципліни. Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень9997
Н.О. Ворона - Граматичні таблиці з української мови для студентів-іноземців підготовчого відділення9792
А. В. Булашенко - Економічна інформатика. Ч.2.9765
Г. М. Шевченко - Підприємництво і бізнес-культура. Конспект лекцій9693
Е.В. Колісніченко - Основи наукових досліджень9578
Н. О. Лащенко - Практикум з української мови.Тренувальні тести9559
М.Ю. Баскакова - Комерційна діяльність посередницьких підприємств. Конспект лекцій9419
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій. Частина 1.9359
О.І. Карінцева - Економіка та організація діяльності об єднань підприємств9340
В.Г. Боронос, І.Й. Плікус, І.М. Кобушко - Управління фінансовою санацією підприємств9304
С. В. Баранова - Спецрозділи перекладу. Конспект лекцій9293
О.Г. Дегтяренко - Управління якістю та сертифікацією продукції. Конспект лекцій9251
В.М.Олійник - Банківський менеджмент. Конспект лекцій. Частина 19127
С. М. Фролов, І. Д. Скляр - Бюджетний менеджмент прикордонних територій (теорія і практика)9061
- Теория сетей Петри и моделирование систем. Часть 1- Дж. Питерсон9010
- Історія української культури – Н.В. Лобко8793
Ю.М. Мельник - Економіка та управління знаннями. Конспект лекцій8754
О.А.Кривопишина - Психологія творчості. Конспект лекцій8748
В. В. Сабадаш, О. В. Люльов, О. А. Лукаш - Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків8742
В.В. Божкова - Стратегічний маркетинг. Конспект лекцій8659
О. У. Захаркін - Технологічні основи машинобудування8475
І.М. Кобушко - Фінансове посередництво. Конспект лекцій8456
О. М. Соляник - Корпоративне управління для бакалаврів8398
О.В. Зайцев - Гроші та кредит8308
О.В. Лисенко - Фізика. Конспект лекцій. Ч.1.8246
Т. А. Гаврилова, В. Ф. Хорошевский - Базы знаний интеллектуальных систем8081
А.Й. Дерев’янчук, М.Б. Шелест - Артилерійське озброєння та боєприпаси8069
М. В. Петровський - Електроосвітлення8052
В.В. Божкова, Ю.М. Мельник, Л.Ю. Сагер - Стратегічний маркетинг.Конспект лекцій. Ч.2.7957
Б.Р. Андриевский, А.Л.Фрадков - Избранные главы теории автоматического управления с примерами на языке MATLAB7939
Беловодська - Маркетинговий менеджмент7777
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій. Частина 2.7771
В.М. Боронос, І.В.Мамчук - Фінансова санація та банкрутство підприємства. Конспект лекцій7765
С. Б. Большаніна - Корозія металів та захист від неї7763
В.В. Емельянов, В.В. Курейчик, В.М. Курейчик - Теория и практика эволюционного моделирования7673
С.В.Соколов - Оптимальні та адаптивні системи. Конспект лекцій7660
Павленко - Операційний менеджмент та його технологія7470
Н. В. Мішеніна - Внутрішній економічний механізм підприємства. Конспект лекцій7431
О. П. Садовнікова - Синтаксис. Словосполучення. Просте речення. Конспект лекцій7379
Р. Дуда, П. Харт - Распознавание образов и анализ сцен7372
В.В. Бібик - Фізика твердого тіла7372
Х.Гулд, Я.Тобочник - Компьютерное моделирование в физике, часть 27367
С.М. Ілляшенко - Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення інноваційного розвитку економічних систем7363
Г.А. Бондаренко - Технология использования сжатых газов. Курс лекций7349
Л.М. Сєдінкін - Технологія інструментального виробництва. Конспект лекцій7294
І.Д. Скляр - Проектне фінансування. Конспект лекцій7268
В.Ф. Шенда - Системы гибридного интеллекта. Эволюция, психология, информатика7194
О.Й.Любич, В.О.Пчелінцев - Фізичні основи металургії кольорових і рідкоземельних металів7157
Гребеник Л.И - Курс лекций по биохимии. Метаболизм аминокислот и нуклеотидов7115
А.Н. Аверкин, И.З. Батыршин, А.Ф. Блишун - Нечеткие множества в моделях управления и искусственного интеллекта7081
Ляпа М.М., Трофименко П.Є., Пушкарьов Ю.І., Панченко О.В. - Дії взводу управління в бою7079
І.П. Каплун - Інтелектуальна власність. Ч.27036
В.Е.Маркевич - Медична генетика. Навчально-методичний посібник для студентів ВНЗ6958
П. Є. Трофименко - Правила ведення робочої карти артилерії6924
Г.О. Швіндіна - Організація праці менеджера6830
В.М.Олійник - Банківський менеджмент. Конспект лекцій. Частина 26822
А.Ю.Жулавський - Звіт про науково-дослідну роботу. Еколого-збалансований розвиток територіальних, соціально-економічних систем6787
А.С. Довбиш - Основи проектування інтелектуальних систем6757
Ефимов В. М., Галактионов Ю. К., Шушпанова И. Ф. - Анализ и прогноз временных рядов методом главных компонент6742
за ред. О.В. Прокопенко - Сучасні проблеми вищої освіти України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору6731
В. Т. Баравой - Локальные системы автоматики. Конспект лекций6716
А.Г.Дьяченко - Гігієна та екологія. Лекції для студентів 3-го курсу медичного факультету. Ч.16696
М. Н. Аршинов, Л. Е. Садовский - Коды и математика (рассказы о кодировании)6671
Л.Д.Ландау, А.И.Ахиезер, Е.М.Лифшиц - Курс общей физики. Механика и молекулярная физика6665
О.М. Суміна - Міжнародний менеджмент. Конспект лекцій6664
О. Г. Ткаченко - Основи журналістикознавчих досліджень6619
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій6614
А.А. Воронов - Основы теории автоматического управления. Автоматическое регулирование непрерывных линейных систем6547
- Логістика. Курс лекцій – Біловодська О.А.6478
Приступа Л.Н. - Внутрішня медицина. Пульмонологія, кардіологія, гематологія. Т. 36477
Пликус И.И., Деркач Н.А., Боронос В.Н. - Финансовая санация и банкротство предприятий6320
Х.Гулд, Я.Тобочник - Компьютерное моделирование в физике, часть 16314
А. І. Новгородцев - Твердотіла електроніка. Курс лекцій6284
О.О. Рибалов - Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища. Збірник завдань.Ч.2.6223
И.Г. Воробьева - Общая химическая технология. Ч.26220
С.М. Махнуша, С.М. Фролов - Інтелектуальна власність6213
О.А. Біловодська, О.О. Суярова - Логістика. курс лекцій6209
Д.А. Поспелов - Нечеткие множества в моделях управления и искуственного интеллекта6110
А.С. Опанасюк - Отримання та дослідження плівок телуриду кадмію і твердих розчинів на його основі для сонячних елементів та детекторів випромінювання6085
О.О. Рибалов - Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища. Збірник завдань.Ч.3.5793
Невідомий - Економіка і організація виробництва5791