Бизнес-книги

КнигаПросмотров
В.М.Власенко, С.І.Дегтярьов - Історія держави і права України. Тестові завдання22930
В.М. Кислий - Методологія та організація наукових досліджень. Конспект лекцій17962
В.А.Нестеренко - Історія держави і права зарубіжних країн. Тестові завдання16422
О.Ю. Древаль - Рекламний менеджмент. Конспект лекцій14777
І.В.Мамчук - Основи менеджменту та маркетингу. Конспект лекцій14195
В.М.Олійник - Інформаційні системи і технології у фінансах. Конспект лекцій14059
Ю.В. Косенко - Основи теорії мовної комунікації12951
В.М.Власенко - Історія держави і права України. Ч.112348
К.В. Ілляшенко - Менеджмент персоналу. Конспект лекцій11783
С.О. Гур’єв, В.Д. Шищук, Ю.В. Шкатула - Медицина надзвичайних ситуацій. Екстрена медична допомога9538
В.М. Кислий - Логістика. Конспект лекцій9473
Ілляшенко С.М. - Розробка наукових основ маркетингу інновацій. Частина 19327
Мішеніна Н.В. - Стратегічне управління. Конспект лекцій9040
А.Ф. Денисенко - Охорона праці в галузі. Конспект лекцій8982
Тулякова Н. О. - Теорія інформації8409
О. П. Волосовця - Написання історії хвороби дітей з педіатрії та дитячих інфекційних хвороб8257
І. Б. Дегтярьова - Економічна діагностика8002
О.А. Біловодська, О.Ф.Грищенко - Конспект лекцій з дисципліни. Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень7967
А.С. Клюев, Б.В. Глазов - Проектирование систем автоматизации технологических процессов. Справочное пособие7882
Е.В. Колісніченко - Основи наукових досліджень7761
Г. М. Шевченко - Підприємництво і бізнес-культура. Конспект лекцій7745
А. В. Булашенко - Економічна інформатика. Ч.2.7689
Н.О. Ворона - Граматичні таблиці з української мови для студентів-іноземців підготовчого відділення7635
Н. О. Лащенко - Практикум з української мови.Тренувальні тести7531
І.П. Каплун - Інтелектуальна власність7503
М.Ю. Баскакова - Комерційна діяльність посередницьких підприємств. Конспект лекцій7429
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій. Частина 1.7324
О.Г. Дегтяренко - Управління якістю та сертифікацією продукції. Конспект лекцій7322
С. В. Баранова - Спецрозділи перекладу. Конспект лекцій7285
О.І. Карінцева - Економіка та організація діяльності об єднань підприємств7250
В.Г. Боронос, І.Й. Плікус, І.М. Кобушко - Управління фінансовою санацією підприємств7225
- Теория сетей Петри и моделирование систем. Часть 1- Дж. Питерсон7217
- Історія української культури – Н.В. Лобко7169
В.М.Олійник - Банківський менеджмент. Конспект лекцій. Частина 17064
С. М. Фролов, І. Д. Скляр - Бюджетний менеджмент прикордонних територій (теорія і практика)6967
В.В. Божкова - Стратегічний маркетинг. Конспект лекцій6932
О.А.Кривопишина - Психологія творчості. Конспект лекцій6841
Ю.М. Мельник - Економіка та управління знаннями. Конспект лекцій6762
В. В. Сабадаш, О. В. Люльов, О. А. Лукаш - Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків6736
О. У. Захаркін - Технологічні основи машинобудування6519
І.М. Кобушко - Фінансове посередництво. Конспект лекцій6388
О.В. Зайцев - Гроші та кредит6315
О. М. Соляник - Корпоративне управління для бакалаврів6303
О.В. Лисенко - Фізика. Конспект лекцій. Ч.1.6109
В.В. Божкова, Ю.М. Мельник, Л.Ю. Сагер - Стратегічний маркетинг.Конспект лекцій. Ч.2.6008
М. В. Петровський - Електроосвітлення6001
Т. А. Гаврилова, В. Ф. Хорошевский - Базы знаний интеллектуальных систем5992
А.Й. Дерев’янчук, М.Б. Шелест - Артилерійське озброєння та боєприпаси5958
В.М. Боронос, І.В.Мамчук - Фінансова санація та банкрутство підприємства. Конспект лекцій5857
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій. Частина 2.5812
С. Б. Большаніна - Корозія металів та захист від неї5772
Б.Р. Андриевский, А.Л.Фрадков - Избранные главы теории автоматического управления с примерами на языке MATLAB5735
Беловодська - Маркетинговий менеджмент5716
В.В. Емельянов, В.В. Курейчик, В.М. Курейчик - Теория и практика эволюционного моделирования5661
С.В.Соколов - Оптимальні та адаптивні системи. Конспект лекцій5617
О. П. Садовнікова - Синтаксис. Словосполучення. Просте речення. Конспект лекцій5600
С.М. Ілляшенко - Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення інноваційного розвитку економічних систем5481
Павленко - Операційний менеджмент та його технологія5435
Н. В. Мішеніна - Внутрішній економічний механізм підприємства. Конспект лекцій5428
В.В. Бібик - Фізика твердого тіла5378
І.Д. Скляр - Проектне фінансування. Конспект лекцій5357
Л.М. Сєдінкін - Технологія інструментального виробництва. Конспект лекцій5308
Х.Гулд, Я.Тобочник - Компьютерное моделирование в физике, часть 25282
Р. Дуда, П. Харт - Распознавание образов и анализ сцен5260
Г.А. Бондаренко - Технология использования сжатых газов. Курс лекций5184
Гребеник Л.И - Курс лекций по биохимии. Метаболизм аминокислот и нуклеотидов5180
В.Ф. Шенда - Системы гибридного интеллекта. Эволюция, психология, информатика5127
О.Й.Любич, В.О.Пчелінцев - Фізичні основи металургії кольорових і рідкоземельних металів5113
Ляпа М.М., Трофименко П.Є., Пушкарьов Ю.І., Панченко О.В. - Дії взводу управління в бою5097
І.П. Каплун - Інтелектуальна власність. Ч.25084
А.Н. Аверкин, И.З. Батыршин, А.Ф. Блишун - Нечеткие множества в моделях управления и искусственного интеллекта5021
П. Є. Трофименко - Правила ведення робочої карти артилерії4967
А.Г.Дьяченко - Гігієна та екологія. Лекції для студентів 3-го курсу медичного факультету. Ч.14950
В.Е.Маркевич - Медична генетика. Навчально-методичний посібник для студентів ВНЗ4912
- Логістика. Курс лекцій – Біловодська О.А.4894
Г.О. Швіндіна - Організація праці менеджера4894
В.М.Олійник - Банківський менеджмент. Конспект лекцій. Частина 24886
А.С. Довбиш - Основи проектування інтелектуальних систем4858
Ефимов В. М., Галактионов Ю. К., Шушпанова И. Ф. - Анализ и прогноз временных рядов методом главных компонент4856
О.М. Суміна - Міжнародний менеджмент. Конспект лекцій4856
В. Т. Баравой - Локальные системы автоматики. Конспект лекций4811
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій4735
М. Н. Аршинов, Л. Е. Садовский - Коды и математика (рассказы о кодировании)4708
за ред. О.В. Прокопенко - Сучасні проблеми вищої освіти України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору4708
О. Г. Ткаченко - Основи журналістикознавчих досліджень4704
А.А. Воронов - Основы теории автоматического управления. Автоматическое регулирование непрерывных линейных систем4632
Л.Д.Ландау, А.И.Ахиезер, Е.М.Лифшиц - Курс общей физики. Механика и молекулярная физика4596
Приступа Л.Н. - Внутрішня медицина. Пульмонологія, кардіологія, гематологія. Т. 34586
О.О. Рибалов - Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища. Збірник завдань.Ч.2.4540
А.Ю.Жулавський - Звіт про науково-дослідну роботу. Еколого-збалансований розвиток територіальних, соціально-економічних систем4509
Пликус И.И., Деркач Н.А., Боронос В.Н. - Финансовая санация и банкротство предприятий4459
О.А. Біловодська, О.О. Суярова - Логістика. курс лекцій4444
С.М. Махнуша, С.М. Фролов - Інтелектуальна власність4376
И.Г. Воробьева - Общая химическая технология. Ч.24307
А. І. Новгородцев - Твердотіла електроніка. Курс лекцій4306
А.С. Опанасюк - Отримання та дослідження плівок телуриду кадмію і твердих розчинів на його основі для сонячних елементів та детекторів випромінювання4274
Д.А. Поспелов - Нечеткие множества в моделях управления и искуственного интеллекта4216
Х.Гулд, Я.Тобочник - Компьютерное моделирование в физике, часть 14180
О.О. Рибалов - Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища. Збірник завдань.Ч.3.4097
Невідомий - Економіка і організація виробництва4036