Бизнес-книги

КнигаПросмотров
В.М.Власенко, С.І.Дегтярьов - Історія держави і права України. Тестові завдання21190
В.М. Кислий - Методологія та організація наукових досліджень. Конспект лекцій16458
В.А.Нестеренко - Історія держави і права зарубіжних країн. Тестові завдання14590
О.Ю. Древаль - Рекламний менеджмент. Конспект лекцій13185
І.В.Мамчук - Основи менеджменту та маркетингу. Конспект лекцій12603
В.М.Олійник - Інформаційні системи і технології у фінансах. Конспект лекцій12557
Ю.В. Косенко - Основи теорії мовної комунікації11539
В.М.Власенко - Історія держави і права України. Ч.111046
К.В. Ілляшенко - Менеджмент персоналу. Конспект лекцій10331
С.О. Гур’єв, В.Д. Шищук, Ю.В. Шкатула - Медицина надзвичайних ситуацій. Екстрена медична допомога8165
Ілляшенко С.М. - Розробка наукових основ маркетингу інновацій. Частина 18009
В.М. Кислий - Логістика. Конспект лекцій7841
А.Ф. Денисенко - Охорона праці в галузі. Конспект лекцій7665
Мішеніна Н.В. - Стратегічне управління. Конспект лекцій7574
Тулякова Н. О. - Теорія інформації6983
О. П. Волосовця - Написання історії хвороби дітей з педіатрії та дитячих інфекційних хвороб6792
О.А. Біловодська, О.Ф.Грищенко - Конспект лекцій з дисципліни. Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень6697
І. Б. Дегтярьова - Економічна діагностика6671
Е.В. Колісніченко - Основи наукових досліджень6604
А.С. Клюев, Б.В. Глазов - Проектирование систем автоматизации технологических процессов. Справочное пособие6490
А. В. Булашенко - Економічна інформатика. Ч.2.6470
Г. М. Шевченко - Підприємництво і бізнес-культура. Конспект лекцій6447
Н.О. Ворона - Граматичні таблиці з української мови для студентів-іноземців підготовчого відділення6254
М.Ю. Баскакова - Комерційна діяльність посередницьких підприємств. Конспект лекцій6189
Н. О. Лащенко - Практикум з української мови.Тренувальні тести6163
І.П. Каплун - Інтелектуальна власність6162
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій. Частина 1.6116
- Теория сетей Петри и моделирование систем. Часть 1- Дж. Питерсон6105
О.Г. Дегтяренко - Управління якістю та сертифікацією продукції. Конспект лекцій6074
- Історія української культури – Н.В. Лобко6051
О.І. Карінцева - Економіка та організація діяльності об єднань підприємств6023
В.Г. Боронос, І.Й. Плікус, І.М. Кобушко - Управління фінансовою санацією підприємств5986
С. В. Баранова - Спецрозділи перекладу. Конспект лекцій5980
В.М.Олійник - Банківський менеджмент. Конспект лекцій. Частина 15898
С. М. Фролов, І. Д. Скляр - Бюджетний менеджмент прикордонних територій (теорія і практика)5751
В.В. Божкова - Стратегічний маркетинг. Конспект лекцій5747
О.А.Кривопишина - Психологія творчості. Конспект лекцій5685
Ю.М. Мельник - Економіка та управління знаннями. Конспект лекцій5644
В. В. Сабадаш, О. В. Люльов, О. А. Лукаш - Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків5561
О. У. Захаркін - Технологічні основи машинобудування5390
І.М. Кобушко - Фінансове посередництво. Конспект лекцій5272
О.В. Зайцев - Гроші та кредит5178
О. М. Соляник - Корпоративне управління для бакалаврів5109
О.В. Лисенко - Фізика. Конспект лекцій. Ч.1.4894
М. В. Петровський - Електроосвітлення4874
Т. А. Гаврилова, В. Ф. Хорошевский - Базы знаний интеллектуальных систем4868
В.В. Божкова, Ю.М. Мельник, Л.Ю. Сагер - Стратегічний маркетинг.Конспект лекцій. Ч.2.4827
В.М. Боронос, І.В.Мамчук - Фінансова санація та банкрутство підприємства. Конспект лекцій4822
А.Й. Дерев’янчук, М.Б. Шелест - Артилерійське озброєння та боєприпаси4769
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій. Частина 2.4734
Б.Р. Андриевский, А.Л.Фрадков - Избранные главы теории автоматического управления с примерами на языке MATLAB4656
С. Б. Большаніна - Корозія металів та захист від неї4603
Беловодська - Маркетинговий менеджмент4566
В.В. Емельянов, В.В. Курейчик, В.М. Курейчик - Теория и практика эволюционного моделирования4544
О. П. Садовнікова - Синтаксис. Словосполучення. Просте речення. Конспект лекцій4469
С.В.Соколов - Оптимальні та адаптивні системи. Конспект лекцій4462
С.М. Ілляшенко - Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення інноваційного розвитку економічних систем4442
Павленко - Операційний менеджмент та його технологія4349
Н. В. Мішеніна - Внутрішній економічний механізм підприємства. Конспект лекцій4310
В.В. Бібик - Фізика твердого тіла4248
Л.М. Сєдінкін - Технологія інструментального виробництва. Конспект лекцій4215
Р. Дуда, П. Харт - Распознавание образов и анализ сцен4197
Х.Гулд, Я.Тобочник - Компьютерное моделирование в физике, часть 24188
І.Д. Скляр - Проектне фінансування. Конспект лекцій4171
Г.А. Бондаренко - Технология использования сжатых газов. Курс лекций4170
В.Ф. Шенда - Системы гибридного интеллекта. Эволюция, психология, информатика4130
Ляпа М.М., Трофименко П.Є., Пушкарьов Ю.І., Панченко О.В. - Дії взводу управління в бою4081
О.Й.Любич, В.О.Пчелінцев - Фізичні основи металургії кольорових і рідкоземельних металів4058
Гребеник Л.И - Курс лекций по биохимии. Метаболизм аминокислот и нуклеотидов4017
І.П. Каплун - Інтелектуальна власність. Ч.23997
- Логістика. Курс лекцій – Біловодська О.А.3990
А.Н. Аверкин, И.З. Батыршин, А.Ф. Блишун - Нечеткие множества в моделях управления и искусственного интеллекта3944
А.Г.Дьяченко - Гігієна та екологія. Лекції для студентів 3-го курсу медичного факультету. Ч.13928
П. Є. Трофименко - Правила ведення робочої карти артилерії3922
В.Е.Маркевич - Медична генетика. Навчально-методичний посібник для студентів ВНЗ3902
В.М.Олійник - Банківський менеджмент. Конспект лекцій. Частина 23895
А.С. Довбиш - Основи проектування інтелектуальних систем3854
Г.О. Швіндіна - Організація праці менеджера3834
В. Т. Баравой - Локальные системы автоматики. Конспект лекций3811
за ред. О.В. Прокопенко - Сучасні проблеми вищої освіти України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору3780
Ефимов В. М., Галактионов Ю. К., Шушпанова И. Ф. - Анализ и прогноз временных рядов методом главных компонент3771
О.М. Суміна - Міжнародний менеджмент. Конспект лекцій3770
М. Н. Аршинов, Л. Е. Садовский - Коды и математика (рассказы о кодировании)3732
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій3725
О. Г. Ткаченко - Основи журналістикознавчих досліджень3718
Л.Д.Ландау, А.И.Ахиезер, Е.М.Лифшиц - Курс общей физики. Механика и молекулярная физика3630
А.А. Воронов - Основы теории автоматического управления. Автоматическое регулирование непрерывных линейных систем3623
О.О. Рибалов - Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища. Збірник завдань.Ч.2.3616
Приступа Л.Н. - Внутрішня медицина. Пульмонологія, кардіологія, гематологія. Т. 33578
О.А. Біловодська, О.О. Суярова - Логістика. курс лекцій3557
Пликус И.И., Деркач Н.А., Боронос В.Н. - Финансовая санация и банкротство предприятий3537
А.Ю.Жулавський - Звіт про науково-дослідну роботу. Еколого-збалансований розвиток територіальних, соціально-економічних систем3466
С.М. Махнуша, С.М. Фролов - Інтелектуальна власність3452
А. І. Новгородцев - Твердотіла електроніка. Курс лекцій3362
А.С. Опанасюк - Отримання та дослідження плівок телуриду кадмію і твердих розчинів на його основі для сонячних елементів та детекторів випромінювання3317
И.Г. Воробьева - Общая химическая технология. Ч.23309
Д.А. Поспелов - Нечеткие множества в моделях управления и искуственного интеллекта3261
О.О. Рибалов - Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища. Збірник завдань.Ч.3.3201
Х.Гулд, Я.Тобочник - Компьютерное моделирование в физике, часть 13176
Невідомий - Економіка і організація виробництва3153