Бизнес-книги

КнигаПросмотров
В.М. Кислий - Методологія та організація наукових досліджень. Конспект лекцій13271
В.М.Власенко, С.І.Дегтярьов - Історія держави і права України. Тестові завдання10414
О.Ю. Древаль - Рекламний менеджмент. Конспект лекцій9204
В.М.Олійник - Інформаційні системи і технології у фінансах. Конспект лекцій8968
І.В.Мамчук - Основи менеджменту та маркетингу. Конспект лекцій8929
В.М.Власенко - Історія держави і права України. Ч.18653
Ю.В. Косенко - Основи теорії мовної комунікації8607
В.А.Нестеренко - Історія держави і права зарубіжних країн. Тестові завдання7945
К.В. Ілляшенко - Менеджмент персоналу. Конспект лекцій7791
Ілляшенко С.М. - Розробка наукових основ маркетингу інновацій. Частина 16069
С.О. Гур’єв, В.Д. Шищук, Ю.В. Шкатула - Медицина надзвичайних ситуацій. Екстрена медична допомога6001
А.Ф. Денисенко - Охорона праці в галузі. Конспект лекцій5832
В.М. Кислий - Логістика. Конспект лекцій5513
Мішеніна Н.В. - Стратегічне управління. Конспект лекцій5365
І. Б. Дегтярьова - Економічна діагностика5007
Е.В. Колісніченко - Основи наукових досліджень4947
О.А. Біловодська, О.Ф.Грищенко - Конспект лекцій з дисципліни. Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень4897
О. П. Волосовця - Написання історії хвороби дітей з педіатрії та дитячих інфекційних хвороб4835
Г. М. Шевченко - Підприємництво і бізнес-культура. Конспект лекцій4729
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій. Частина 1.4660
О.Г. Дегтяренко - Управління якістю та сертифікацією продукції. Конспект лекцій4600
- Історія української культури – Н.В. Лобко4575
А.С. Клюев, Б.В. Глазов - Проектирование систем автоматизации технологических процессов. Справочное пособие4519
М.Ю. Баскакова - Комерційна діяльність посередницьких підприємств. Конспект лекцій4402
- Теория сетей Петри и моделирование систем. Часть 1- Дж. Питерсон4323
Н.О. Ворона - Граматичні таблиці з української мови для студентів-іноземців підготовчого відділення4278
О.І. Карінцева - Економіка та організація діяльності об єднань підприємств4249
Тулякова Н. О. - Теорія інформації4242
С. В. Баранова - Спецрозділи перекладу. Конспект лекцій4213
І.П. Каплун - Інтелектуальна власність4135
В.М.Олійник - Банківський менеджмент. Конспект лекцій. Частина 14038
В.Г. Боронос, І.Й. Плікус, І.М. Кобушко - Управління фінансовою санацією підприємств4032
С. М. Фролов, І. Д. Скляр - Бюджетний менеджмент прикордонних територій (теорія і практика)4021
В.В. Божкова - Стратегічний маркетинг. Конспект лекцій3964
Н. О. Лащенко - Практикум з української мови.Тренувальні тести3962
Ю.М. Мельник - Економіка та управління знаннями. Конспект лекцій3937
В. В. Сабадаш, О. В. Люльов, О. А. Лукаш - Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків3874
О. У. Захаркін - Технологічні основи машинобудування3797
О.В. Зайцев - Гроші та кредит3735
А. В. Булашенко - Економічна інформатика. Ч.2.3729
О.А.Кривопишина - Психологія творчості. Конспект лекцій3513
В.М. Боронос, І.В.Мамчук - Фінансова санація та банкрутство підприємства. Конспект лекцій3475
О. М. Соляник - Корпоративне управління для бакалаврів3383
І.М. Кобушко - Фінансове посередництво. Конспект лекцій3368
В.В. Божкова, Ю.М. Мельник, Л.Ю. Сагер - Стратегічний маркетинг.Конспект лекцій. Ч.2.3303
О.В. Лисенко - Фізика. Конспект лекцій. Ч.1.3248
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій. Частина 2.3217
С.М. Ілляшенко - Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення інноваційного розвитку економічних систем3185
Б.Р. Андриевский, А.Л.Фрадков - Избранные главы теории автоматического управления с примерами на языке MATLAB3171
М. В. Петровський - Електроосвітлення3075
Т. А. Гаврилова, В. Ф. Хорошевский - Базы знаний интеллектуальных систем3063
О. П. Садовнікова - Синтаксис. Словосполучення. Просте речення. Конспект лекцій3044
Павленко - Операційний менеджмент та його технологія3003
А.Й. Дерев’янчук, М.Б. Шелест - Артилерійське озброєння та боєприпаси2989
С. Б. Большаніна - Корозія металів та захист від неї2988
В.В. Емельянов, В.В. Курейчик, В.М. Курейчик - Теория и практика эволюционного моделирования2902
С.В.Соколов - Оптимальні та адаптивні системи. Конспект лекцій2866
Р. Дуда, П. Харт - Распознавание образов и анализ сцен2782
І.Д. Скляр - Проектне фінансування. Конспект лекцій2781
В.В. Бібик - Фізика твердого тіла2755
Н. В. Мішеніна - Внутрішній економічний механізм підприємства. Конспект лекцій2739
Г.А. Бондаренко - Технология использования сжатых газов. Курс лекций2737
Х.Гулд, Я.Тобочник - Компьютерное моделирование в физике, часть 22711
І.П. Каплун - Інтелектуальна власність. Ч.22694
Беловодська - Маркетинговий менеджмент2641
Ляпа М.М., Трофименко П.Є., Пушкарьов Ю.І., Панченко О.В. - Дії взводу управління в бою2640
- Логістика. Курс лекцій – Біловодська О.А.2639
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій2589
А.Г.Дьяченко - Гігієна та екологія. Лекції для студентів 3-го курсу медичного факультету. Ч.12575
Ефимов В. М., Галактионов Ю. К., Шушпанова И. Ф. - Анализ и прогноз временных рядов методом главных компонент2547
В.Ф. Шенда - Системы гибридного интеллекта. Эволюция, психология, информатика2520
Л.М. Сєдінкін - Технологія інструментального виробництва. Конспект лекцій2506
за ред. О.В. Прокопенко - Сучасні проблеми вищої освіти України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору2497
П. Є. Трофименко - Правила ведення робочої карти артилерії2467
В. Т. Баравой - Локальные системы автоматики. Конспект лекций2453
В.М.Олійник - Банківський менеджмент. Конспект лекцій. Частина 22445
Г.О. Швіндіна - Організація праці менеджера2444
Гребеник Л.И - Курс лекций по биохимии. Метаболизм аминокислот и нуклеотидов2433
О.Й.Любич, В.О.Пчелінцев - Фізичні основи металургії кольорових і рідкоземельних металів2427
О.М. Суміна - Міжнародний менеджмент. Конспект лекцій2380
О.О. Рибалов - Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища. Збірник завдань.Ч.2.2380
В.Е.Маркевич - Медична генетика. Навчально-методичний посібник для студентів ВНЗ2375
О. Г. Ткаченко - Основи журналістикознавчих досліджень2361
Пликус И.И., Деркач Н.А., Боронос В.Н. - Финансовая санация и банкротство предприятий2358
О.А. Біловодська, О.О. Суярова - Логістика. курс лекцій2355
А.А. Воронов - Основы теории автоматического управления. Автоматическое регулирование непрерывных линейных систем2335
С.М. Махнуша, С.М. Фролов - Інтелектуальна власність2317
А.С. Довбиш - Основи проектування інтелектуальних систем2312
Приступа Л.Н. - Внутрішня медицина. Пульмонологія, кардіологія, гематологія. Т. 32282
А.Ю.Жулавський - Звіт про науково-дослідну роботу. Еколого-збалансований розвиток територіальних, соціально-економічних систем2225
М. Н. Аршинов, Л. Е. Садовский - Коды и математика (рассказы о кодировании)2200
А.Н. Аверкин, И.З. Батыршин, А.Ф. Блишун - Нечеткие множества в моделях управления и искусственного интеллекта2159
И.Г. Воробьева - Общая химическая технология. Ч.22141
Л.Д.Ландау, А.И.Ахиезер, Е.М.Лифшиц - Курс общей физики. Механика и молекулярная физика2138
А. І. Новгородцев - Твердотіла електроніка. Курс лекцій2107
І.Д. Скляр - Звіт про науково-дослудну роботу. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємства2104
О.О. Рибалов - Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища. Збірник завдань.Ч.3.2093
Невідомий - Економіка і організація виробництва2082
Д.А. Поспелов - Нечеткие множества в моделях управления и искуственного интеллекта2026
А.С. Опанасюк - Отримання та дослідження плівок телуриду кадмію і твердих розчинів на його основі для сонячних елементів та детекторів випромінювання2022