Бизнес-книги

КнигаПросмотров
В.М. Кислий - Методологія та організація наукових досліджень. Конспект лекцій11981
В.М.Власенко, С.І.Дегтярьов - Історія держави і права України. Тестові завдання8138
О.Ю. Древаль - Рекламний менеджмент. Конспект лекцій8032
В.М.Олійник - Інформаційні системи і технології у фінансах. Конспект лекцій8008
В.М.Власенко - Історія держави і права України. Ч.17732
Ю.В. Косенко - Основи теорії мовної комунікації7732
І.В.Мамчук - Основи менеджменту та маркетингу. Конспект лекцій7410
К.В. Ілляшенко - Менеджмент персоналу. Конспект лекцій7027
Ілляшенко С.М. - Розробка наукових основ маркетингу інновацій. Частина 15470
А.Ф. Денисенко - Охорона праці в галузі. Конспект лекцій5283
С.О. Гур’єв, В.Д. Шищук, Ю.В. Шкатула - Медицина надзвичайних ситуацій. Екстрена медична допомога5176
В.А.Нестеренко - Історія держави і права зарубіжних країн. Тестові завдання5139
В.М. Кислий - Логістика. Конспект лекцій4740
Мішеніна Н.В. - Стратегічне управління. Конспект лекцій4541
І. Б. Дегтярьова - Економічна діагностика4526
О.А. Біловодська, О.Ф.Грищенко - Конспект лекцій з дисципліни. Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень4454
Е.В. Колісніченко - Основи наукових досліджень4420
О. П. Волосовця - Написання історії хвороби дітей з педіатрії та дитячих інфекційних хвороб4242
- Історія української культури – Н.В. Лобко4128
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій. Частина 1.4111
О.Г. Дегтяренко - Управління якістю та сертифікацією продукції. Конспект лекцій4105
Г. М. Шевченко - Підприємництво і бізнес-культура. Конспект лекцій4089
М.Ю. Баскакова - Комерційна діяльність посередницьких підприємств. Конспект лекцій3856
А.С. Клюев, Б.В. Глазов - Проектирование систем автоматизации технологических процессов. Справочное пособие3828
О.І. Карінцева - Економіка та організація діяльності об єднань підприємств3753
Тулякова Н. О. - Теорія інформації3635
Н.О. Ворона - Граматичні таблиці з української мови для студентів-іноземців підготовчого відділення3623
С. В. Баранова - Спецрозділи перекладу. Конспект лекцій3587
І.П. Каплун - Інтелектуальна власність3553
С. М. Фролов, І. Д. Скляр - Бюджетний менеджмент прикордонних територій (теорія і практика)3535
В.В. Божкова - Стратегічний маркетинг. Конспект лекцій3529
- Теория сетей Петри и моделирование систем. Часть 1- Дж. Питерсон3491
В.Г. Боронос, І.Й. Плікус, І.М. Кобушко - Управління фінансовою санацією підприємств3445
Ю.М. Мельник - Економіка та управління знаннями. Конспект лекцій3440
Н. О. Лащенко - Практикум з української мови.Тренувальні тести3404
В. В. Сабадаш, О. В. Люльов, О. А. Лукаш - Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків3336
В.М.Олійник - Банківський менеджмент. Конспект лекцій. Частина 13320
О.В. Зайцев - Гроші та кредит3309
О. У. Захаркін - Технологічні основи машинобудування3241
В.М. Боронос, І.В.Мамчук - Фінансова санація та банкрутство підприємства. Конспект лекцій3049
О. М. Соляник - Корпоративне управління для бакалаврів2968
В.В. Божкова, Ю.М. Мельник, Л.Ю. Сагер - Стратегічний маркетинг.Конспект лекцій. Ч.2.2895
А. В. Булашенко - Економічна інформатика. Ч.2.2813
С.М. Ілляшенко - Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення інноваційного розвитку економічних систем2789
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій. Частина 2.2751
І.М. Кобушко - Фінансове посередництво. Конспект лекцій2741
О.В. Лисенко - Фізика. Конспект лекцій. Ч.1.2733
Б.Р. Андриевский, А.Л.Фрадков - Избранные главы теории автоматического управления с примерами на языке MATLAB2726
О. П. Садовнікова - Синтаксис. Словосполучення. Просте речення. Конспект лекцій2666
О.А.Кривопишина - Психологія творчості. Конспект лекцій2665
Павленко - Операційний менеджмент та його технологія2602
М. В. Петровський - Електроосвітлення2596
Т. А. Гаврилова, В. Ф. Хорошевский - Базы знаний интеллектуальных систем2550
С. Б. Большаніна - Корозія металів та захист від неї2546
С.В.Соколов - Оптимальні та адаптивні системи. Конспект лекцій2450
А.Й. Дерев’янчук, М.Б. Шелест - Артилерійське озброєння та боєприпаси2442
В.В. Бібик - Фізика твердого тіла2361
В.В. Емельянов, В.В. Курейчик, В.М. Курейчик - Теория и практика эволюционного моделирования2349
І.Д. Скляр - Проектне фінансування. Конспект лекцій2338
Г.А. Бондаренко - Технология использования сжатых газов. Курс лекций2311
І.П. Каплун - Інтелектуальна власність. Ч.22310
Р. Дуда, П. Харт - Распознавание образов и анализ сцен2309
Н. В. Мішеніна - Внутрішній економічний механізм підприємства. Конспект лекцій2301
Х.Гулд, Я.Тобочник - Компьютерное моделирование в физике, часть 22269
- Логістика. Курс лекцій – Біловодська О.А.2268
О. В. Зайцев - Податковий менеджмент. Конспект лекцій2224
Ефимов В. М., Галактионов Ю. К., Шушпанова И. Ф. - Анализ и прогноз временных рядов методом главных компонент2213
Ляпа М.М., Трофименко П.Є., Пушкарьов Ю.І., Панченко О.В. - Дії взводу управління в бою2207
Беловодська - Маркетинговий менеджмент2143
В.Ф. Шенда - Системы гибридного интеллекта. Эволюция, психология, информатика2128
В. Т. Баравой - Локальные системы автоматики. Конспект лекций2103
за ред. О.В. Прокопенко - Сучасні проблеми вищої освіти України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору2101
Л.М. Сєдінкін - Технологія інструментального виробництва. Конспект лекцій2072
А.Г.Дьяченко - Гігієна та екологія. Лекції для студентів 3-го курсу медичного факультету. Ч.12066
Гребеник Л.И - Курс лекций по биохимии. Метаболизм аминокислот и нуклеотидов2051
О.М. Суміна - Міжнародний менеджмент. Конспект лекцій2041
О.О. Рибалов - Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища. Збірник завдань.Ч.2.2036
В.М.Олійник - Банківський менеджмент. Конспект лекцій. Частина 22036
В.Е.Маркевич - Медична генетика. Навчально-методичний посібник для студентів ВНЗ2034
Пликус И.И., Деркач Н.А., Боронос В.Н. - Финансовая санация и банкротство предприятий2029
Г.О. Швіндіна - Організація праці менеджера2025
П. Є. Трофименко - Правила ведення робочої карти артилерії1988
О. Г. Ткаченко - Основи журналістикознавчих досліджень1988
О.А. Біловодська, О.О. Суярова - Логістика. курс лекцій1984
А.А. Воронов - Основы теории автоматического управления. Автоматическое регулирование непрерывных линейных систем1970
С.М. Махнуша, С.М. Фролов - Інтелектуальна власність1969
О.Й.Любич, В.О.Пчелінцев - Фізичні основи металургії кольорових і рідкоземельних металів1957
А.Ю.Жулавський - Звіт про науково-дослідну роботу. Еколого-збалансований розвиток територіальних, соціально-економічних систем1914
А.С. Довбиш - Основи проектування інтелектуальних систем1899
Приступа Л.Н. - Внутрішня медицина. Пульмонологія, кардіологія, гематологія. Т. 31864
М. Н. Аршинов, Л. Е. Садовский - Коды и математика (рассказы о кодировании)1863
І.Д. Скляр - Звіт про науково-дослудну роботу. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємства1810
И.Г. Воробьева - Общая химическая технология. Ч.21766
О.О. Рибалов - Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища. Збірник завдань.Ч.3.1766
А. І. Новгородцев - Твердотіла електроніка. Курс лекцій1744
А.С. Опанасюк - Отримання та дослідження плівок телуриду кадмію і твердих розчинів на його основі для сонячних елементів та детекторів випромінювання1736
Д.А. Поспелов - Нечеткие множества в моделях управления и искуственного интеллекта1727
Невідомий - Економіка і організація виробництва1724
Л.Д.Ландау, А.И.Ахиезер, Е.М.Лифшиц - Курс общей физики. Механика и молекулярная физика1718
А.Н. Аверкин, И.З. Батыршин, А.Ф. Блишун - Нечеткие множества в моделях управления и искусственного интеллекта1709