Анотація

 

 

 

Військова топографія - А.М. Кривошеєв

 

 

 А.І. Приходько, В.М. Петренко, Р.В.Сергієнко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальний посібник

 

 

 

 

 

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суми

„Видавництво СумДУ”

2010

 

УДК 623.64(075.8)

ББК 68.93 я 73

          В42

 

 

 

                                                           Рецензенти:

 

О.О. Кузнецов − доктор технічних наук, професор Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба;

О.С. Кузема − доктор фізико-математичних наук, професор Сумського національного аграрного університету;

О.П. Красюк − кандидат військових наук, Львівська Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

 

 

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний

посібник для студентів вищих навчальних закладів

(лист №  1/11 – 1242 від 26.02.2010 р.)

 

 

 

 

 

            Кривошеєв А.М., Приходько А.І., Петренко В.М., Сергієнко Р.В.

В42     Військова топографія: Навчальний посібник. /А.М. Кривошеєв, А.І. Приходько, В.М. Петренко, Р.В.Сергієнко. – Суми:       Видавництво СумДУ, 2010. – 281 с.

            ISBN 978-966-657-283-0

            Навчальний посібник „Військова топографія” містить навчальний матеріал, що відповідає програмі підготовки студентів, які навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу з відповідної навчальної дисципліни. Розроблений матеріал навчального посібника розкриває широкий спектр напрямків та понять з військової топографії, знання яких необхідні командирам підрозділів наземної артилерії.

            Навчальний посібник розроблений авторським колективом у складі кандидата військових наук, старшого наукового співробітника Кривошеєва А.М., кандидата військових наук, доцента Приходька А.І., доцента Петренка В.М., кандидата технічних наук Сергієнка Р.В.

 

УДК 623.64(075.8)

ББК 68.93 я 73

 

 

 

 

ISBN 978-966-657-283-0                                                    © Кривошеєв А.М., Приходько А.І.,

  Петренко В.М., Сергіенко Р.В., 2010