2.4. Механізм зміни маси грошей в обороті.

Грошово-кредитний мультиплікатор

Випуск в обіг грошових знаків у всіх формах називається емісією.

Емісія грошей:

первинна, здійснює ЦБ у готівковій та безготівковій формах;

вторинна, здійснюють комерційні банки у безготівковій формі шляхом грошово-кредитної мультиплікації їх вільних резервів та депозитних вкладів.

Грошово-кредитний мультиплікатор це процес створення безготівкових грошей при кредитуванні банками клієнтури на основі вільних резервів, що надійшли до банку ззовні.

Вільний резерв це сукупність грошових коштів комерційних банків, які в даний момент є в розпорядженні банку і можуть бути використані ним для активних операцій.

За економічним змістом формування вільного резерву здійснюється за формулою

              (6)

де ВР вільний резерв; К капітал банку; ЗК залучені банком кошти в депозити; МБК сальдо заборгованості банку з міжбанківського кредиту, включаючи і кредити НБУ; ВСФ відрахування до централізованого страхового фонду; АО вкладення банку в активні операції; ОР обов’язковий резерв.

Фактичний рівень мультиплікатора, що склався на певний час, визначають за формулою

                                        (7)

де m величина грошово-кредитного мультиплікатора; MO маса готівки в обороті; D маса грошей на депозитах комерційних банків; R сума резервів комерційних банків (гроші на коррахунках та в касах банків).

Рівень “m” зростає у міру збільшення показника D/MO; рівень “m” зростає у міру зменшення показника R/D.