ЗМІСТ

С.

ВСТУП………………………..………………….....……...          5

ТЕМА 1. СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ…….…...……..     6

1.1 Еволюція форм грошей……………………...………..           6

1.2 Класифікація форм грошей…………………………..           7

1.3 Сутність грошей…………………………………...….           17

1.4 Функції грошей………………………………………..          18

ТЕМА 2. ГРОШОВИЙ ОБОРОТ І ГРОШОВА МАСА…….    21

2.1 Сутність і структура грошового обороту……………

2.2  Структура грошової маси…………………………….

2. 3  Швидкість обігу грошей. Закон грошового обігу…..

2.4 Механізм зміни маси грошей в обороті. Грошово-

кредитний мультиплікатор……………………….………          21

ТЕМА 3. ГРОШОВИЙ РИНОК………………………….…..

3.1 Визначення та структура грошового ринку…………

3.2 Попит на гроші………………………………………..

3.3 Пропозиція грошей. Роль банків у пропозиції грошей…..............................................................................            34

ТЕМА 4. ГРОШОВІ СИСТЕМИ…………………………..…

4.1 Визначення і складові грошової системи…………...

4.2 Види грошових систем та їх еволюція………………

ТЕМА 5. ІНФЛЯЦІЯ…………………………………………

Види та наслідки нерегульованої інфляції…………

5.2 Антиінфляційні заходи……………………………….

5.3 Індекси вимірювання інфляції………………………..          42

ТЕМА 6. ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ ТА ВАЛЮТНИЙ

РИНОК……………………………………………….........

6.1 Поняття валюти і валютної системи…………….......

6.2  Валютний ринок………………………….…………...

6.3  Валютне регулювання…………………………...…...         

ТЕМА 7. КІЛЬКІСНА ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ ТА СУЧАСНИЙ

МОНЕТАРИЗМ…………………………...………............

7.1 Класична кількісна теорія грошей…………………...

7.2 Неокласичний варіант кількісної теорії грошей……

7.3 Внесок Дж. М. Кейнса у розвиток кількісної

теорії грошей……………….…………………………......

7.4 Сучасний монетаризм як напрям розвитку

кількісної теорії…………………………………………...

7.5 Сучасний кейнсіансько-неокласичний синтез у

теорії грошей……………………………………………...           

ТЕМА 8. НЕОБХІДНІСТЬ ТА СУТНІСТЬ КРЕДИТУ……..

8.1 Визначення та сутність кредиту……...……...……....

8.2 Позичковий капітал і процент………………..……...

8.3 Теоретичні концепції кредиту………………………..

8.4 Функції та види кредиту………………………...........

ТЕМА 9. ФІНАНСОВІ ПОСЕРЕДНИКИ ГРОШОВОГО

РИНКУ……………………………………………………

9.1 Визначення та функції фінансових посередників….

9.2 Види фінансових посередників………………...……

9.3 Банки і банківська система…………………………...

ТЕМА 10. ЦЕНТРАЛЬНІ БАНКИ…………………………..

10.1 Організація Центрального банку……………...……

10.2 Функції Центрального банку……………………….

ТЕМА 11. КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ…………………….……..

11.1 Визначення та фінансові ресурси комерційних

банків………………………………………………………

11.2 Фінансова стійкість комерційних банків….….…….

11.3 Види послуг комерційних банків……………...……

ТЕМА 12. МІЖНАРОДНІ РИНКИ ГРОШЕЙ ТА       КАПІТАЛІВ………………………………………………

12.1 Офшорні фінансові центри (ОФЦ)…………………

12. 2 Види міжнародної кредитної співпраці………........

12.3 Міжнародні та регіональні валютно-кредитні установи…………………………………………………...           

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ………………………………………..