5.3. Індекси вимірювання інфляції

Індекс споживчих цін (ІСЦ) характеризує  зміну (як правило, ) у певному проміжку часу (місяць, рік тощо) загального рівня цін на товари і послуги, які купує населення для споживання, та розраховується за формулою:

 

  (15)

 

де Р та Р ціни одиниці товарів (послуг) базового і звітного періодів;

g товари за переліком у «споживчому кошику» базового періоду.

Якщо не прив’язуватися виключно до переліку товарів  «споживчого кошика», то, загалом, індекс цін в економічній літературі розраховується за формулою агрегатного індексу цін Ласпейреса.

Індекс Ласпейреса (зміна цін на споживчі товари) вимірюють за формулою:

                                      (16)

де Pt ціни на товари і послуги в поточному році; Ро ціни на товари і послуги в базовому році; обсяг товарів і послуг у базовому році.

Індекс Ласпейреса недооцінює структурні зрушення в економіці країни, а тому відносно завищує темпи зростання рівня цін.

Індекс цін виробника (ІЦВ) характеризує зміну в часі загального рівня цін на засоби виробництва, які купують підприємства для виробничого споживання, і розраховується  за формулою індексу цін Ласпейреса .

Дефлятор ВВП характеризує зміну в часі загального рівня цін на всі товари і послуги, що реалізовані кінцевим споживачам. Це найбільш широкий показник, який характеризує інфляційні зміни всіх цін. Тому дефлятор ВВП може помітно відхилятися від ІСП та ІЦВ, оскільки він точніше враховує реальну структуру особистого і виробничого споживання, ніж попередні індекси. Визначається дефлятор ВВП теж за формулою агрегатного індексу цін Ласпейреса.

Індекс Пааше (зміна цін товарної структури виробництва) за ос¬нову береться товарна структура виробництва поточного року і визна¬чається за формулою:

=                                         (17)

де  обсяг товарів і послуг у поточному році.

Індекс Пааше переоцінює структурні зрушення в економіці країни, а тому помітно занижує темпи зростання рівня цін.

Індекс Фішера вирішує суперечності індексів Пааше і Ласпейреса, оскільки дає змогу обрахувати співвідношення між цінами в поточному і базовому роках:

                                        (18)