1.1 Еволюція форм грошей

Гроші існують так давно, як і людська цивілізація. Упродовж усьо¬го часу свого існування гроші постійно змінювалися, і сучасний їх ви¬гляд це не остаточна стадія їхнього розвитку.

В економічній літературі розглядаються дві концепції щодо похо¬дження грошей.                           

Гроші не були вигадані людством і не є продуктом творення держави, а з’яви-лися в результаті еволюцій-ного розвитку товарного виробництва й обміну. Тому гроші не можна вольовим способом відмінити там, де для їх існування є об’єктивні передумови, і не можна запровадити там, де таких передумов немає. Але держави активно впливають на форму грошей, щоб надати їм тих ознак, які роблять гроші найбільш адекватними потребам ринку.