12.1. Офшорні фінансові центри (ОФЦ)

Офшор територія з пільговим режимом здійснення фінансово-кредитних операцій з іноземними учасниками та в іноземній валюті (зниження податків, збільшення пільг валютного регулювання).

Послуги ОФЦ:

Управління приватними інвестиціями з метою мінімізації опо-даткування (поряд із гарантіями повної конфіденційності).

Захист активів незастосування міжнародної юрисдикції, що дозволяє захистити дохід і активи від політичних, фінансових і юридичних ризиків.

Майнове планування управління активами під дією найбільш сприятливого фінансового законодавства.

      Перелік деяких офшорних територій (зон):

Європа Андорра, Ірландія, Кампіоне, Кіпр, Ліхтенштейн, Мадейра, Мальта, Монако, Чорногорія;

Близький схід Бахрейн, Дамаск;

Британські островні регіони Гібралтар, Олдерні, острів Гернсіострів Джерсі, острів Мін (Мен);

Африка Ліберія, Маврикій, Сейшельські острови;

Карибський регіон Ангілья, Анігуа, Антильські острови, Аруба, Багамські острови, Барбадос, Бермудські острови, Британські Віргінські острови, Гранд Кайман, Гренада, Невиснув, острови Гюркс і Кайкорс, острови Теркс і Кайкос;

Центральна й Південна Америка Беліз, Коста-Ріка, Панама;

Тихоокеанський регіон Вануату, Гонконг (Сянган), Західне Самоа, Лабуан, Маршалові острови, Науру, Ніує, Острови Кука, Сінгапур.

Види компаній (установ), які створюють в ОФЦ

Одним із найпопулярніших механізмів, використовуваних для отримання цих послуг, є реєстрування міжнародної бізнес-корпорації (ІВС) компанії з обмеженою відповідальністю, яка може використо¬вуватися як з метою ведення бізнесу, так і з метою отримання капіталу за допомогою емісії акцій, облігацій та інших механізмів. У багатьох ОФЦ вартість реєстрації такої компанії мінімальна, і вони звільнені від сплати будь-яких податків.

Наприклад: на Британських Віргінських островах на кінець 2001 р. було зареєстровано 314 тисяч, або близько 48% таких компаній у світі. Тут також представлені взаємні фонди і страхові компанії, але немає жодного офшорного банку. Частка офшорного бізнесу в урядових до¬ходах Британських Віргінських островів у 2000 р. дорівнювала майже 55 %, а у ВВП 13 %. При цьому в 1999 р. уряд одержав 96,7 млн дол. доходів від видачі ліцензій (52% від загальної суми доходів).

Не меншою популярністю користується офшорний банкінг. Корпо¬рації або комерційні банки можуть відкривати в ОФЦ офшорні банки з метою здійснення валютних операцій або інших фінансових потреб. Окремі особи можуть відкривати рахунки в офшорних банках. Як пра¬вило, таким банкам не потрібен початковий капітал, вони не платять податків на дивіденди і відсотки, від них не вимагають ні прозорості в управлінні, ні звітності.

Типи офшорних банківських послуг

Ринки з міжнародними банківськими послугами, на яких банківські рахунки поділяють на внутрішні та зовнішні. При цьому зовнішні рахунки не мають обмежень (наприклад, резервні вимоги), які застосовано до внутрішніх рахунків (Токіо, Нью-Йорк, Сінга¬пур).

Ринки з міжнародними банківськими послугами, на яких внут-рішні та зовнішні банківські рахунки об'єднують, незалежно від того, здійснюють операції резиденти чи нерезиденти. У цьому випадку офшорний ринок це просто офшорні угоди між нере-зидентами, оскільки внутрішні та зовнішні угоди поєднано (Лондон, Гонконг).

Ринки, на яких угоди нерезидентів не оподатковуються (Багамські та Кайманові острови).

Офшорні банківські центри

Європа:Лондон, Париж, Швейцарія, Люксембуг, Франкфурт, Брюс¬сель, Амстердам.

Захід: Нью-Йорк (у 1981р. була створена вільна банківська зона International Banking Facilities у межах якої для операцій з нерезидентами відмінено ряд правил та обмежень), Лос-Анджелес, Торонто, Кайманові остови, Бермудські острови, Барбадос.

Азія: Токіо, Сінгапур, Гонконг тощо.

Характерною рисою офшорного банківського центру Люксембургу (ЄС) є низький рівень оподаткування:

інвестиційні операції нерезидентів не оподатковуються;

доходи за облігаціями та дивіденди не оподатковуються;

відсутній податок на додану вартість, коли укладають угоди із зо¬лотом;

скасовані норми валютного контролю руху капіталів.

Характерні риси офшорного банківського центру в Нью-Йорку (США):

діє Нью-Йоркська система міжнародних банківських «зон» це надання послуг з відкривання строкових депозитів: строкові де-позити іноземних банків, іноземних центральних банків, небанківських установ. Зокрема, строкові депозити небанківських ус¬танов мають мінімальний строк (2 робочих дні) і мінімальний розмір (100 тис. дол.);

доходи банківських послуг не оподатковують податками штатів та місцевих органів влади, але стягується федеральний податок на доходи.

Кайманові острови є лідером банківського офшору на Карибах і п’ятим найбільшим фінансовим центром у світі (після Гонконга, Лондона, Нью-Йорку і Токіо). На кінець 2000 р. тут було зареєстровано 450 бан¬ків із 650 країн, при цьому 43 з 50 найбільших банків світу мають своє відділення або філію на Кайманових островах. Згідно з офіційними даними зареєстровані на островах фінансові інститути управляють капі-талами обсягом понад 750 млрд.

Страхові компанії, взаємні фонди і, віднедавна, компанії азартних ігор створюються в ОФЦ здебільшого з метою управління ризиками і мінімізації оподаткування, а також через низькі вимоги до резервів і оборотного капіталу.

Наприклад: офшорний сектор Бермудських островів спеціалізуєть¬ся на послугах зі страхування. Бермуди є лідером глобального (внутрішньофірмового) ринку страхування з валовою щорічною премією в $27 млрд і загальними активами в $115 млрд.

Створення всіх різновидів компаній на офшорних територіях

Наприклад: Антигуа і Барбуда (острови Карибського регіону) одна¬ково активно реєструють як банки, так і компанії, також спеціалізу¬ються на інтернет-іграх. На кінець 2001 р. тут було зареєстровано 8 ти¬сяч компаній, 22 офшорні банки і 77 компаній, що спеціалізуються на іграх в Інтернеті. При цьому тільки дохід від ліцензування та реєстра¬ційні внески приносять уряду близько 3,5 % усіх доходів. В офшорно¬му бізнесі задіяно 15 % робочої сили країни, на нього припадає 7 % доходів бюджету і лише 1 % ВВП.

Переваги офшорних фінансових центрів від своєї діяльності:

навчання місцевого населення новим професіям та підвищення рівня їх кваліфікації;

створення робочих місць для місцевого населення;

розвиток сектору послуг та інфраструктури в країні;

модернізація та розширення готельних і ресторанних комплексів;

вдосконалення телекомунікаційної і транспортної системи;

формування сприятливих умов для залучення нових інвестицій в економіку.

Недоліки офшорних фінансових центрів:

маленькі та відкриті економіки стають схильними до кризових явищ у фінансовому секторі під впливом глобальних змін;

проблема використання офшорів у відмиванні грошей.

На сучасному етапі відбувається зміна конкурентних чинників для по¬дальшого функціонування офшорів:

основний конкурентний чинник, повна конфіденційність є не-доступними, оскільки навіть в офшорах посилюються регулятив¬ні вимоги та прозорість банківських операцій. Це зумовлено на¬самперед боротьбою із фінансовими злочинами, тероризмом та відмиванням нелегальних доходів;

комісійні за послуги, пропоновані різними ОФЦ, є практично однаковими;

-           зростає роль і значення такого конкурентного у міжнародному середовищі фактора, як репутація офшорного центру.