1.1.1 Еволюційна концепція

Гроші виникли в результаті еволюційного процесу, який привів до того, що деякі пред-мети виокремилися із загальної маси і набули нової для себе, особливої риси. Особливість на ці предмети охоче обміню-валися всі інші предмети.

Процес еволюції грошей це розвиток форм мінової вартості.

Виділяють чотири форми мінової вартості:

проста, або випадкова, форма вартості (вівця =                  = сокира);

загальна форма вартості надання найвищої споживчої вар¬тості окремим продуктам (сіль, хутра, слонова кістка, метали), які завжди можна легко обміняти на необхідне в  момент обміну благо.

Стихійне закріплення за одним із товарів ролі загального еквіва-лента означало, власне, появу грошей у найпростішому вигляді. Вони вже могли виконувати базові грошові функції засобу вимірювання вартості та засобу обігу;

3)         металеві гроші (мідні, золоті та срібні монети);

4)         паперові та кредитні гроші (білонні монети, банкноти, банківські білети тощо).