М. Н. Аршинов, Л. Е. Садовский - Коды и математика (рассказы о кодировании)

Просмотров: 1810Похожие книги

М. Н. Аршинов, Л. Е. Садовский - Коды и математика (рассказы о кодировании)

В. Е. Маркевич - Матеріали обласної науково-методичної конференції. Актуальні питання сучасної післядипломної медичної освіти. 2007

Швачко С.О. - Семантична полівекторність квантитативних слів. Лінгвокогнітивні аспекти

В.М. Кислий - Методологія та організація наукових досліджень. Конспект лекцій

За заг. ред. О.В. Прокопенко - Матеріали доповідей 2 Міжнародної науково-практичної конференції, м Суми, 18-20 травня 2011 р