Мета лекції: розглянути основні принципи аналізу даних в Microsoft Excel та способи їх застосування в обчисленні підсумків, консолідації даних та створення зведених таблиць.

 

Питання лекції:

1  Обчислення підсумків в Excel.

2  Консолідація даних.

3  Технологія створення зведених таблиць.

4  Розв’язання прикладних задач в Excel.

5  Поняття про макроси.