4.1 Засіб Excel «Подбор параметров»

Щоб визначити значення однієї комірки при змінні значення іншої (такі комірки мають бути пов’язані формулою), використовують підбір параметрів.

Розглянемо цю процедуру на прикладі.

Приклад 10.3.  Необхідно визначити термін кредиту, за якого перший внесок (поле «Всього до сплати, грн.») становить 500 грн. (у таблиці на рис. 10.15 – 566.7); формули для розрахунку відображені на рис. 10.16.

 

 

Розв’язання

Для цього спочатку встановлюють курсор у комірку G2, після чого необхідно активізувати команди Сервис→Подбор параметра. Внаслідок цих дій з’явиться вікно (рис. 10.17.), в якому в полі Установить в ячейке: вводять адресу комірки, значення якої необхідно знайти; в полі Значение: – числове значення, яке потрібно знайти для активної комірки (G2); в полі Изменяя значение ячейки: – адресу комірки С2, значення якої необхідно знайти та активізувати кнопкою ОК.

 

 

Після цього виведеться результат виконання операції (рис. 10.18). Якщо розв’язання знайдено, то при активізації кнопки ОК нове значення залишається в комірці G2, а кнопки Отмена – відновлюється попереднє значення.

У результаті знайдений термін кредиту становить 28.6 місяця (рис. 10.19)

Отже, процедура підбору параметра дає змогу легко отримати потрібний результат, визначивши лише залежну комірку (або кілька комірок). Таку дію неможливо виконати власноруч, без використання цієї процедури.

 

 

Приклад 10.4. За допомогою Excel розв’язати рівняння .

Розв’язання

Тут необхідно в комірку А1 ввести значення 10, а у комірку В1 ввести формулу =Ln(A1) та натиснути клавішу Enter (рис. 4.6).

 

Потім необхідно виділити комірку В1 та за допомогою меню Сервис→Подбор параметра викликати вікно Подбор параметра. В цьому вікні задаємо значення підбору параметрів Установить в ячейке – адресу комірки В1, де знаходиться формула і значення якої необхідно знайти, Значение – значення 10 (праву частину рівняння), Изменяя значение ячейки – адресу комірки А1, значення якої буде змінюватися (рис. 2.21).

 

 

Після виконання одержимо результат, що зображено на рис. 10.22. Отже, результатом розв’язання рівняння буде . Правильність результату можна перевірити за допомогою функцій Excel, якщо в будь-якій комірці набрати таку функцію: =LN(A1), де А1=22025,84. Результат виконання цієї функції буде 9,999972. Таким чином, рівняння розв’язане правильно.