4.3 Прогнозування

Створювати прогноз поведінки даних можна за допомогою спеціально створених сценаріїв програми Подбор параметра та деяких статистичних функцій.

Сценарієм у Excel називають набір нових вхідних значень, що впливають на остаточний результат, шляхом підстановки у відповідні комірки таблиці. Сценарії використовуються для прогнозування поведінки моделі. Так можна створити і зберегти для подальшого використання одразу декілька сценаріїв для однієї таблиці і потім переключатися між ними, оцінюючи остаточний результат.

Сценарії можна активувати за допомогою меню Сервис→Сценарии.

Прогнозування можна здійснювати:

За допомогою сценаріїв.

За допомогою програми Подбор параметра.

За допомогою статистичних функцій.

Для кращого розуміння даного питання розглянемо приклад.

 

Приклад 10.5. На основі поданої нижче таблиці (рис. 10.31) оцінити поведінку значення обсягу продажів змінюючи значення норми прибутку.

 

 

Розв’язання

Прибуток обчислюється як добуток норми прибутку і загальних витрат, а обсяг продажів – як сума загальних витрат і прибутку. В підсумковому рядку вираховуються загальні суми прибутку та обсягу продаж.

За умовою задачі необхідно змінювати значення норми прибутку, тобто комірки Е2:Е8.

Потім необхідно викликати пункт головного меню Сервис→Сценарии, і з’явиться вікно Диспетчера сценариев (рис. 10.31).

 

Натискається кнопка Добавить, задається ім’я для створеного сценарію та заноситься діапазон комірок, значення яких підлягають зміні, натискається кнопка ОК (Рис. 10.32).

Потім відкривається вікно із набором значень комірок для сценарію (рис. 10.33).

 

 

 

 

Далі задаємо значення сценаріїв: змінюються безпосередньо або за допомогою формул (рис. 10.34).

 

 

Кнопка Вывести використовується для виклику і перегляду вибраного сценарію, причому у таблиці комірки Е3:Е8 набувають тих значень, які були введені у відповідному сценарії (рис. 10.35).

За даними сценарію на окремому робочому листі можна створити звіт або зведену таблицю (рис. 10.36). Для цього натискається кнопка Отчет, де вибирається тип звіту та натискається ОК.

 

Після натискання кнопки Закрыть вікно Диспетчера сценариев закриється і таблиця буде містити значення, вибрані у сценарії, який відводився останнім.