5 Робота з макросами

Макроси використовують для автоматизації повторюваних дій.

Макрос – певна послідовність дій, що записана в модулі Visual Basic.

Макрос може бути використаний за допомогою команд меню, створеної користувачем комбінації клавіш, графічних об’єктів панелі інструментів Формы або вбудованих малюнків чи компонентів панелі Рисование.

 Перед тим як записати або написати макрос, необхідно спланувати кроки і команди, які він буде виконувати. Якщо під час запису макросу була допущена помилка, дія, що виправляє її, буде також записана. Щоразу при запуску макросу осі дії, виконані користувачем, інтерпретуються у вигляді інструкцій мови VBA, які зберігаються у спеціальному модулі, приєднаному до робочої книги. Кожному макросу надається ім’я, за яким його можна викликати для виконання, відредагувати та знищити, якщо макрос містить помилки або якщо він уже не потрібний.

Для активізації макросу необхідно активізувати команди Сервис→Макрос →Начать запись, внаслідок чого на екрані з’явиться вікно, що зображене на рис. 10.37.

 

 

В поле Имя макроса необхідно ввести ім’я макросу. Першим символом в імені макросу має бути літера, іншими символами можуть бути літери, цифри або знаки підкреслення, в імені макросу не ставлять пробілів (замість них використовують знаки підкреслення). У цьому самому вікні можна створити комбінацію клавіш для виконання макросу (наприклад, Ctrl+Q). Для цього в полі Сочетание клавиш вводять літеру (не цифру). У полі Описание можна створити коментар до дій, які виконує макрос.

Макрос активізується кнопкою ОК, внаслідок чого на екрані з’являється панель Остановить запись (рис. 10.38), що містить дві кнопки (Остановить запись та Относительная ссылка). Першу кнопку активізують після виконання всіх дій макросу, другу – коли макрос, який створюється можна, застосувати до будь-якого діапазону комірок.

 

 

Потім необхідно задати макрокоманди, що записуються в макрос. Після запису всіх команд необхідно активізувати кнопку Остановить запись.

Для виконання макросу необхідно активізувати команди Сервис→Макрос →Макросы. З переліку вибирають потрібний макрос  та активізують його за допомогою кнопки Выполнить (рис. 10.39).

 

 

Макрос активізують також за допомогою кнопки. Для цього відкривають панель інструментів Формы (рис. 10.40), активізують кнопку Кнопка, створюють її на робочому листі Excel. Внаслідок цього на екрані з’являється вікно з переліком макросів. Необхідно вибрати потрібний та активізувати його кнопкою ОК. Створеній кнопці для зручності можна присвоїти ім’я.

 

 

Призначення інструментів панелі інструментів Формы подано в таблиці 10.5.

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 10.5 – Призначення інструментів з панелі інструментів Формы

Для виконання макросу за допомогою інших графічних об’єктів необхідно вставити такий об’єкт в Excel, клацнути на ньому правою клавішею миші, активізувати команди Назначить макрос, вибрати потрібний макрос із переліку і активізувати кнопкою ОК.

Параметри створеного макросу можна змінити. Для цього активізують команди Сервис→Макрос→Макросы, внаслідок чого на екрані з’являється вікно, в якому з переліку макросів обирають потрібний. Після цього активізують кнопку Параметры та вносять потрібні зміні та активізують кнопкою ОК.