Висновки

Отже, електронна таблиця Microsoft Excel має потужні засоби для автоматичного обчислення підсумкових даних за допомогою команди Итоги, має засіб для об’єднання однотипних таблиць в одну з проведенням додаткових розрахунків, що називають консолідацією даних. Найпотужнішим засобом роботи зі списком є зведені таблиці. За їх допомогою можна сортувати, фільтрувати, здійснювати підсумки, робити консолідацію, виконувати складний аналіз масивів даних. Також Excel використовується для розв’язання прикладних задач: підбору параметра, пошуку розв’язання, прогнозування та створення макросів.

Повинні знати

Після опрацювання теоретичного та практичного матеріалу за темою «Аналіз даних в Excel» студент повинен чітко розуміти призначення та застосування аналізу даних в Excel, знати та вміти використовувати підсумки, консолідацію даних, зведені таблиці баз даних на практиці, знати основні застосування Excel під час розв’язання прикладних задач: підбір параметра, пошук розв’язань, аналіз даних.

Усе це досягається за рахунок проведення лекційного заняття, обов’язкового самостійного опрацювання теоретичного матеріалу лекції за допомогою літературних джерел та практичної самостійної роботи з електронною таблицею Excel на персональному комп’ютері, підготовки вдома, виконання та захисту практичних робіт з даної тематики.