3.1 Засоби форматування в Excel

Електронна таблиця Excel має потужні засоби для форматування таблиці.

До операцій форматування відносять:

задавання фонового кольору комірки, її меж;

спосіб зображення, розмір та колір шрифту, яким відображається інформація в комірці;

розташування тексту в комірці (горизонтальне, вертикальне);

розташування тексту в декілька рядків;

об’єднання декількох комірок в одну;

спосіб відображення числових значень та дат.