3.3 Стилі форматування

Наступним способом автоматичного форматування є застосування певного стилю з переліком доступних. Для цього потрібно виділити таблицю та скористатися командою меню Формат→Стиль. З’явиться вікно, в якому необхідно вибрати потрібний стиль. Якщо необхідно змінити параметри стилю, натискають кнопку Изменить. З’являється вікно Формат ячеек з можливостями налаштування формату.