3.4 Форматування таблиці та комірок

Вікно Формат ячеек дозволяє здійснити форматування всієї таблиці або її частини. Це вікно також можна викликати за допомогою меню Формат→Ячейки або з контекстного меню комірки. Це вікно містить шість груп налаштування формату (рис. 6.5).

 

Вкладка Числа містить перелік числових форматів:

1) числовий – можна регулювати кількість десяткових значень, розмежувати для розрядів числа;

2) грошовий – число із значенням грошової одиниці та кількості десяткових значень;

3) фінансовий – відображає грошові одиниці з розмежувачем цілої і дробові частини числа;

4) дата – дозволяє вибрати один із стандартних форматів відображення дати;

5) дробовий – відображає значення дробів;

6) відсотковий – відображає значення відсотків;

7) експоненціальний – відображає експоненти, наприклад,  0.5=5,00Е-0,1 або 500=5,00Е+02;

8) текстові – відображає текст;

9) додатковий – знайти формат з переліку запропонованих або створити свій.

Вкладка Выравнивание призначена для використання таких дій:

вибір горизонтального вирівнювання;

вибір вертикального вирівнювання;

визначення величини відступу;

визначення напрямку тексту;

визначення розміщення тексту в комірці в декілька рядків;

автоматичне визначення ширини комірки відповідно до її вмісту;

об’єднання комірок.

Вкладка Шрифт дозволяє задати налаштування шрифту. Вкладка Граница дозволяє задати межі комірок. Вкладка Вид дозволяє задати колір та візерунок фону комірок. Вкладка Защита дозволяє захистити комірку від редагування та сховати формули.

Перш ніж виконувати форматування необхідно виділити всі комірки, для яких буде встановлено той чи інший формат.

Здійснити кольорове оформлення листа можна також з використанням фонового малюнка за допомогою меню Формат→Лист→Подложка. Його також можна вилучити.

Умовне форматування – це форматування, яке використовується для перевірки правильності введення інформації, а також для автоматичного відображення комірок, які задовольняють певні умови від 1 до 3.

Здійснити умовне форматування листа можна за допомогою меню Формат→Условное форматирование. Після виконання цієї команди з’явиться вікно (рис. 6.6).

 

 

У першому полі можна набрати значення або формулу (рис. 6.7)      

 

 

У другому полі можна вибрати такі значення (рис. 6.8): между, вне, равно, не равно, больше, меньше, больше или равно, меньше или равно.

 

 

Залежно від вибору одного зі значень другого поля будуть змінюватися третє та четверте поля відповідно з обраним значенням другого поля.

За допомогою кнопки Формат можна викликати вікно Формат ячеек та здійснити відповідне форматування комірок.

За допомогою кнопки А также можна розширити вікно умовного форматування та накласти другу та третю умови. За допомогою кнопки Удалить можна видалити умови.