4.2 Робота з книгами в Excel

У Excel над книгами можна виконувати такі операції:

Створення нової книги.

Збереження книги.

Здійснюється за командою Сохранить чи Сохранить как з меню Файл. Перша команда зберігає файл під новим ім’ям, а друга – під його первинним ім’ям.

Відкриття робочої книги.

Відкриття збереженої раніше книги здійснюється за командою Файл→Открыть або комбінації клавіш Ctrl+O. При цьому активізується діалогове вікно Открытие документа, де вибирається потрібна папка та переглядається її вміст.

Закриття книги.

Виконується за командою Файл→Закрыть за допомогою комбінації клавіш Ctrl+F4, або за допомогою червоної кнопки з хрестиком у верхньому правому куті вікна.

Перейменування робочої книги.

Виконується за командою Переименовать з контекстного меню або за допомогою подвійного натискання лівої клавіші миші на назві листа.

Передача книги в об’єкти Windows.

Ця операція виконується за командою Отправить. У підменю вікна вибирається пункт призначення, наприклад Диск А, Мои документы, MS Outlook.

Вилучення робочих книг.

Виконується за допомогою команди Удалить.