4.4 Введення даних, робота з вікнами

Основні методи роботи в Excel для введення і форматування даних. Скористаємося  такими позначеннями:

ЛК1 - однократне клацання лівою кнопкою миші;

ЛК2 - подвійне клацання лівою кнопкою миші;

ПК1 - однократне клацання правою кнопкою миші;

НПЛК - натиснути й перемістити лівою кнопкою миші.

Зокрема, запис НПЛК А2:В6 відповідає виконанню таких операцій:

  Перемістити курсор до комірки А2.

  Натиснути й утримувати ліву кнопку миші.

  Перемістити курсор до комірки В6.

4  Відпустити ліву кнопку миші.

Під час роботи з великими таблицями, тобто з такими таблицями, розміри яких перевищують розміри екрана, потрібні особливі методи для відображення даних з цих таблиць. Зобразити на екрані всю таблицю або її частину можна за допомогою зменшення масштабу представлення вікна, проведення прокрутки вікна та поділу вікна. Розглянемо детально останні дві операції.

Прокрутка вікна з фіксацією заголовків

рядків і стовпців

Курсор ставлять у комірку ВЗ, вище і лівіше якої потрібно зафіксувати рядки і  стовпці під час прокручування.

Меню: Окно - Закрепить области.

3   Виконати прокрутку стрілками або за допомогою смуги прокручування.

Відмінити фіксацію можна за допомогою команди Окно – Снять закрепление областей.

Поділ вікон

Вибрати команду Окно - Разделить.

Встановити курсор на горизонтальний подільник. Курсор перетворюється на двосторонню стрілку з горизонтальними лініями

НПЛК. Переміщення курсора викликає переміщення подільника.

Встановити бажане положення подільника і відпустити кнопку.

Аналогічно можна робити поділ вікон за допомогою вертикального подільника. Після поділу вікна, використовуючи прокрутку, можна викликати на екран одночасно різні частини таблиці, які знаходяться на значній віддалі одна від одної. Відмінити поділ можна за допомогою команд Окно - Снять разделение.

Виділення комірок

1 Комірка, в якій розміщено курсор, є виділеною.

2 Виділення рядків:

курсор на лівий стовпчик з номерами рядків;

ЛК1

3  Виділення стовпчиків:

курсор на верхній рядок з іменами стовпців;

ЛК1

4. Виділення блоку:

курсор у кут блоку;

НПЛК;

перемістити мишу в протилежний кут блоку;

відпустити кнопку миші.

5          Виділення всієї таблиці:

курсор у прямокутник у лівому верхньому куті таблиці;

ЛК1

6          Виділення декількох блоків:

виділити перший блок;

[Ctrl]+курсор у кут другого блоку;

[Ctrl]+ НПЛК у протилежний кут блоку.

7          Відмінити виділення:

•          курсор у довільне місце таблиці;•   ЛК1.

Під час роботи з даними в електронних таблицях може виникнути необхідність у використанні нижніх або верхніх індексів змінних. Розглянемо порядок введення таких індексів.

Введення нижніх і верхніх індексів

1 Ввести символ основного шрифту.

2 Вибрати команди головного меню Формат – Ячейки.

3 Вибрати вкладку Шрифт.

4 У групі команд Эффекты призначити Нижний индекс

5 Призначити розмір шрифту 8 пт.

6 Натиснути на кнопку ОК.

7 Ввести нижні індекси.

8 Натиснути на [Enter].

Верхні індекси вводяться аналогічно.