Висновки

Отже, електронна таблиця Microsoft Excel має зручні засоби для обробки табличних даних. Особливістю Excel є наявність рядку формул, в який вводяться формули для обчислень. Для зручної роботи з електронною таблицею використовують різні способи адресації комірок, які дозволяють виконувати певні розрахункові операції. Також Excel має потужні засоби оброблення, редагування, форматування та друку інформації з таблиці. Структурною одиницею Excel є робоча книга, яка містить листи, що складаються з комірок.