Повинні знати

Після опрацювання теоретичного та практичного матеріалу за темою «Основні відомості про табличний редактор Excel» студент повинен чітко розуміти призначення електронної таблиці Excel, сферу її застосування, знати та оперувати з основними визначеннями електронної таблиці, знати склад елементів головного вікна і їх призначення та використовувати їх на практиці, знати способи введення даних та вміти їх редагувати, форматувати таблицю та її окремі комірки, здійснювати елементарні розрахунки за допомогою електронної таблиці, знати способи адресації комірок та вміти роздруковувати необхідні дані з електронної таблиці.

Усе це досягається за рахунок проведення лекційного заняття, обов’язкового самостійного опрацювання теоретичного матеріалу лекції за допомогою літературних джерел та практичної самостійної роботи з електронною таблицею Excel на персональному комп’ютері, підготовки вдома, виконання та захисті практичних робот з даної тематики.