Контрольні питання

Питання для самоперевірки та підготовки до поточного теоретичного контролю на лекції з дисципліни «Економічна інформатика» за темою «Основні відомості про табличний редактор Excel»

1  Що таке електрона таблиця?

2  Що таке табличний процесор?

3  Що таке Microsoft Excel?

4  Які завдання найкраще вирішувати за допомогою табличного процесора?

5  Що таке робоча книга?

6  Що таке лист?

7  Яке призначення пунктів головного меню Excel?

8  Яка особливість головного вікна програми Excel?

9  Що таке комірка електронної таблиці?

10 Які ключові переваги табличного редактора Excel?

11 Що таке ефективний аналіз обробки даних?

12 Які основні можливості електронних таблиць Excel?

13 Де застосовується Excel?

14 Які основні поняття електронної таблиці?

15 Які ви знаєте способи запуску Excel?

16 З чого складається робоче вікно Excel?

17 Який склад головного меню Excel?

18 Які обов’язкові панелі інструментів містить Excel?

19 Способи розміщення вікна Excel.

20 Які дії можна виконувати з робочими листами книги?

21 R1C1–адресація.

22 Як вводяться дані в комірку?

23 З якими даними оперує Excel?

24 Як в Excel використовуються формули?

25 Що таке автозаповнення комірки?

26 Як редагуються дані?

27 Робота з діапазонами комірок.

28 Способи адресації Excel.

29 Що таке засоби форматування?

30 Поняття автоформатування.

31 Способи автоформатування.

32 Як задати стилі форматування?

33 Числові формати в Excel.

34 Які вкладки має  підменю Ячейки меню Формат?

35 Що можна здійснити за допомогою вкладки Выравнивание з підменю Ячейки меню Формат?

36 Що таке умовне форматування?

37 Як здійснити кольорове оформлення листа?

38 Як додаються елементи електронної таблиці?

39 Які дії можна виконувати над книгами в Excel?

40 Як роздрукувати всю таблицю або її частину?

 

 

 

Список літератури

1. Ярмуш О. В., Редько М. М.. Інформатика і комп’ютерна техніка: Навч. посібник. – К.: Вища освіта, 2006. – 359 с. – С. 224 – 238, 245 – 246.

2. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник / За ред. В. А. Баженова – К.: Каравела, 2003. – 464 с. – С. 211– 241, 255 – 261, 263 – 273.

3. Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Посібник / За редакцією О. І. Пушкаря, – К.: ВЦ «Академія», 2001.– 696 с. – С. 350 – 383, 426 – 435.

4. Баженов В. А. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник. – 2-ге видання, – К.: Каравела , 2007.– 640 с. – С. 302 – 325, 345 – 350.

5. Тхір І. Л., Галушка В. П., Юзьків А. В. Посібник користувача ПК. – Друге видання. – Тернопіль: СМП «Астон», 2002. – 718 с. – С. 557 – 585, 616 – 622.

6. Бондаренко С., Бондаренко М. Excel 2003. Популярный самоучитель. – СПб.:Питер, 2005. – 320 с. – С. 8 – 229, 278 – 303.

7. Кузьмин В. Microsoft Office Excel 2003. Учебный курс. – СПб.:Питер, 2004. – 493с. – С. 17 – 144, 322 – 350.

8. Юдин В. И. Учебник в Microsoft Excel XP. – Краматорск.: электронный учебник. – Главы: Назначение, структура, возможности; Настройка Excel; Ввод и редактирование данных; Формулы и функции.