ЗМІСТ

 

Вступ  7

Лекція № 6  9

Основні відомості про табличний редактор Excel 9

1 Основні поняття табличного процесора Excel 9

1.1 Поняття про електронні таблиці 9

1.2 Ключові переваги редактора MS Excel 10

1.3 Сфера застосувань  11

1.4 Основні поняття електронної таблиці Excel 11

1.5 Робота з листами робочої книги  13

2 Введення та редагування даних електронної таблиці. Способи адресації 14

2.1 R1C1–адресація  14

2.2 Введення даних у комірки  14

2.3 Використання формул  15

2.4 Редагування даних  16

2.5 Діапазони комірок  17

2.6 Способи адресації 18

3 Технологія форматування електронних таблиць  20

3.1 Засоби форматування в Excel 20

3.2 Автоформатування  20

3.3 Стилі форматування  20

3.4 Форматування таблиці та комірок  21

4 Робота з електронною таблицею   24

4.1 Додавання елементів електронної таблиці 24

4.2 Робота з книгами в Excel 25

4.3 Друк електронної таблиці 26

4.4 Введення даних, робота з вікнами  27

Висновки  29

Повинні знати  30

Контрольні питання  30

Список літератури  32

Лекція № 7  33

Робота з функціями Excel 33

1 Поняття, призначення та класифікація функцій  33

1.1 Поняття та призначення функцій  33

1.2 Синтаксис функцій  34

1.3 Введення функцій  34

1.4 Класифікація функцій  35

1.5 Майстер функцій  35

2 Математичні, логічні, статистичні функції та функції посилань і масивів  37

2.1 Математичні функції 37

2.2 Статистичні функції 40

2.3 Логічні функції 41

2.4 Функції посилань та масивів  47

3 Фінансові функції 48

3.1 Функції аналізу інвестиційної діяльності 48

3.2 Функції для розрахунку амортизації 52

3.3 Функція роботи з цінними паперами  53

4 Функції категорії дати і часу. Вкладені функції. Редагування функцій  55

4.1 Функції дати і часу  55

4.2 Вкладені функції 57

4.3 Редагування функцій  59

4.4 Повідомлення про помилки  60

Висновки  60

Повинні знати  61

Контрольні питання  61

Список літератури  62

Лекція № 8  64

Графічне представлення даних В EXCEL   64

1 Призначення, основні поняття та типи діаграм   64

1.1 Основні поняття діаграм   64

1.2 Призначення діаграм   65

1.3 Типи діаграм   66

2 Технологія створення діаграм   69

2.1 Загальні положення  69

2.2 Перший крок Майстра діаграм   69

2.3 Другий крок Майстра діаграм   70

2.4 Третій крок Майстра діаграм   72

2.5 Четвертий крок Майстра діаграм   73

2.6 Побудова графіка функції 74

3 Редагування та форматування діаграм   77

3.1 Редагування діаграми  77

3.2 Додавання даних до діаграм   79

3.3 Зміна орієнтації об’ємних діаграм   79

3.4 Виділення сегментів кругової діаграми  80

4 Інтерполювання даних за допомогою діаграм   81

Висновки  84

Повинні знати  84

Контрольні питання  84

Список літератури  86

Лекція № 9  87

Бази даних в Excel 87

1 Особливості бази даних в Excel 87

1.1 Поняття про бази даних в Excel 87

1.2 Умови до бази даних  88

1.3 Формування списку  88

1.4 Структура бази даних в Excel 89

1.5 Структурні компоненти БД   89

1.6 Робота з базою даних в Excel 90

2 Обробка списків за допомогою форми даних  91

2.1 Вікно форми  91

2.2 Пошук записів у списку  92

2.3 Критерії пошуку  93

3 Сортування списків  94

3.1 Поняття сортування  94

3.2 Порядок сортування  94

3.3 Порядок сортування користувача  95

4 Фільтрація даних  96

4.1 Поняття фільтрації даних  96

4.2 Типи фільтрів у Excel 96

4.3 Автофільтр  97

4.4 Завдання складних критеріїв відбору в автофільтрі 99

4.5 Розширений фільтр  100

4.6 Функції баз даних  104

Висновки  109

Повинні знати  109

Контрольні питання  110

Список літератури  111

Лекція № 10  113

Аналіз даних в Excel 113

1 Обчислення підсумків у Excel 113

2 Консолідація даних  117

3 Технологія створення зведених таблиць  119

4 Розв’язання прикладних задач в Excel 126

4.1 Засіб Excel «Подбор параметров»  126

4.2 Засіб Excel «Поиск решения»  129

4.3 Прогнозування  135

5 Робота з макросами  138

Висновки  142

Повинні знати  142

Контрольні питання  143

Список літератури  143