Мета лекції: розглянути основні функції електронної таблиці Microsoft Excel та її призначення. Ознайомитися з формою запису функцій електронної таблиці Excel, способами введення, редагування та обчислення даних за допомогою функцій електронної таблиці.

 

Питання лекції:

1 Поняття, призначення та класифікація функцій.

2 Математичні, логічні, статичні та функції посилань та масивів.

3 Фінансові функції.

4 Функції дати та часу. Вкладені функції. Редагування функцій.