2.1 Математичні функції

Математичні функції виконують різноманітні математичні дії. Вони спрощують різного роду математичні обчислення, наприклад арифметичні та тригонометричні.

Розглянемо деякі із них.

1 СУММ – додає аргументи.

2 КОРЕНЬ – повертає додатне значення квадратного кореня.

3 COS, SIN, TAN – тригонометричні функції cos, sin і tg.

4 ACOS, ATAN – зворотні тригонометричні функції arсcos, arсtg.

5 ГРАДУСЫ – перетворює радіани в градуси.

6 LN – натуральний логарифм числа.

7 ABS – модуль числа.

8 ПИ – повертає число Пі (π=3.14).

9 ЗНАК – повертає знак числа.

10 ПРОИЗВЕД – повертає добуток аргументів.

11 СТЕПЕНЬ – повертає результат піднесення до степеня.

12 ОКРУГЛ – закруглює число до заданої кількості десяткових розрядів.

13 ОСТАТ – повертає остачу від ділення.

14 СЛЧИС – повертає випадкове число в інтервалі від 0 до 1.

15 РИМСКОЕ – перетворює число в арабському записі до числа в римському як текст.

16 СУММЕСЛИ – повертає суму вмістимого комірок, яке задовольняє заданому критерію;

17 СУММКВ – повертає суму квадратів аргументів.

18 МОБР, МУММНОЖ, МОПРЕД – зворотна матриця, добуток та визначник матриці.

В електронній таблиці Excel вибрати математичні функції можна з використанням Мастера функций, де в полі Категорія необхідно вибрати Математические і тоді можна буде вибрати необхідну математичну функцію. Якщо виділити курсором миші будь-яку функцію, то внизу буде написано, що розраховує дана функція та її синтаксис (рис. 7.2).

 

 

Окрему групу складають функції, призначені для роботи з матрицями. В їх застосуванні є особливості: аргументами таких функцій є діапазон комірок. При введенні функцій, аргументами яких виступають масиви (матриці) і які повертають як результат матрицю, необхідно перед введенням функції виділяти не одну комірку, куди буде розміщений результат, а діапазон. Завершити введення аргументів  матричних функцій потрібно обов’язково натисканням комбінації клавіш Ctrl+Shift+Enter, а не просто кнопки OK. Часто на аргументи цих функцій накладаються обмеження, викликані математичним обґрунтуванням цих операцій (наприклад, фіксована кількість рядків та стовпців).

Для того щоб обчислити суму значень, введених у деякий діапазон комірок, необхідно виконати дії, зазначені нижче.

1  Виділити всі комірки діапазону, які будуть додаватися та натиснути кнопку ∑ (автосума) на панелі інструментів. У наступній комірці нижче або правіше від виділеного діапазону з’явиться результат підсумовування.

2  Зробити активною комірку, в яку буде розміщено суму та натиснути ∑. Excel автоматично запропонує діапазон підсумовування, який буде відображатися у формулі. За необхідності його можна замінити.

Після такого проведення підсумовування в комірці, де відображається результат, буде знаходитися формула.

Наприклад, сума діапазону комірок рядка від А1 до А20

=СУММ(А1:А20).

У цьому прикладі знак «:» означає діапазон з вказівкою першого і останнього членів діапазону.

У цьому випадку функція СУММ використовується з одним аргументом – діапазоном комірок. Однак вона може мати більше одного аргументу (до 30), розділених «;». При цьому кожний аргумент може бути як числом, адресою комірки, так і діапазоном комірок. Також можна додавати і діапазони комірок, не розміщені поруч, тобто окремі. Для виділення таких діапазонів необхідно утримувати клавішу Ctrl і мишею виділяти діапазони.

Якщо, наприклад, потрібно перемножити два числа, то треба записати

=ПРОИЗВЕД(А1;В1).

За допомогою функції СУММЕСЛИ можна просумувати значення з діапазону комірок, але при цьому здійснюється додавання лише тих значень, які відповідають певному критерію.

Приклад 7.1. Необхідно визначити сумарну заробітну плату працівників, які виконали план більше ніж на 100. Інформація про виконання плану знаходиться в стовпці А (з А2 по А5), інформація про заробітну плату – у стовпці В (В2 по В5).

Розв’язання

Серед аргументів функції СУММЕСЛИ  задаємо такі:

1 Діапазон: А2:А5 (діапазон, що буде порівнюватися з критерієм)

2 Критерій: «>100».

3 Діапазон додавання: В2:В5.