2.4 Функції посилань та масивів

Функції категорії Ссылки и массивы використовують для роботи з масивами даних.

Масив – це сукупність елементів одного типу, згрупованих за рядками та (або) стовпцями.

У таблицях Excel дії з елементами масиву потрібно виконувати у певній послідовності:

виділити діапазон вільних комірок, який має стільки ж рядків і стовпців, як і початковий;

у рядку формул вводиться знак дорівнює («=»);

натиснувши на клавішу миші, проводять по діапазону початкового масиву значень;

у рядку формул вводять потрібну формулу та активізують комбінацію клавіш Ctrl+Shift+Enter;

розраховують значення кожного елемента нового масиву.

Формули у комірках розрахованого масиву змінювати не можна, спочатку необхідно виділити весь масив. Для цього необхідно активізувати будь-яку комірку та вибрати команди Правка→Перейти→Выделить, текущий массив.

Значенням масиву можна також надати ім’я, яке потім можна використовувати у подальших розрахунках. Для цього необхідно виділити діапазон потрібних значень та активізувати команди Вставка→Имя→Присвоить, ввести потрібне ім’я та натиснути Ок.

Перелік деяких функцій категорії Ссылки и массивы:

АДРЕС – визначає адресу окремої комірки робочого листа у вигляді тексту;

СТОЛБЕЦ – визначає номер стовпця, на який вказується посилання;

ИНДЕКС – використовує індекс елемента для вибору його значення із діапазону;

ДВССЫЛ – повертає значення комірки адреса, якої задається у текстовому вигляді;

ПОИСКПОЗ – знаходить певне значення в діапазоні;

СТРОКА – визначає номер рядка, на який вказує посилання;

ТРАНСП – повертає транспонований масив.