4.2 Вкладені функції

Вкладені функції – це функції, аргументами яких можуть бути інші функції.

Розглянемо деякі приклади.

Приклад  7.14. Необхідно визначити поточний рік.

Розв’язання

Функція ГОД() визначає значення року від певної дати, а функція СЕГОДНЯ() визначає поточну дату. Тому для визначення поточного року необхідно записати =ГОД(СЕГОДНЯ()).

 

Приклад 7.15. Необхідно визначити, до якої цінової групи належить товар, за такими правилом:

якщо ціна товару < 100 грн. – дешеві товари;

якщо 100 <1000 грн. – середній товар;

якщо ціна товару > 1000 грн. – дорогі товари.

Розв’язання

Нехай у комірці С записана ціна товару. Для розв’язку скористаємося функцією ЕСЛИ()

Для розв’язування даної задачі у Excel необхідно вибрати функцію ЕСЛИ(). У вікні Аргументы функции задати такі значення:

1) Лог_выражение: С2<100;

2) Значение_если_истина: дешеві;

3) Значение_если_ложь.

Обрана функція перевіряє значення комірки С2 та видає попередній результат. Для продовження розміщуємо курсор миші Значение_если_ложь та знову викликаємо функцію ЕСЛИ(). Для цього у вікні Excel в адресному вікні знаходимо спадний список і знову вибираємо ЕСЛИ(), де вводимо:

1) Лог_выражение: С2<=100;

2) Значение_если_истина: середні;

3) Значение_если_ложь: дорогі.

У результаті одержимо вкладену функцію вигляду

=ЕСЛИ(С2<100; «дешеві»; ЕСЛИ(С2<=1000; «середні»; «дорогі»)).

Результат розв’язання даного прикладу у Excel поданий на рис. 7.9.

 

Розв’язання

Для розв’язання даного прикладу необхідно скористатися функцією ЕСЛИ. Спочатку перевіряємо умову . Якщо умова виконується, то значення виразу буде таким: . Далі необхідно перевірити одну з двох умов, наприклад . Якщо ця умова виконується, то . А якщо умова не виконується, то ми потрапляємо у проміжок . Тепер знову необхідно перевірити умову . Якщо ця умова виконується, то . Якщо ця умова не виконується, то ми потрапляємо у проміжок ,  (рис. 7.10). На цьому проміжку функція не визначена.

 

Розрахунок значення в Excel зображений на рис. 2.11.