Мета лекції: розглянути основні складові елементи електронної таблиці Microsoft Excel та її призначення. Ознайомитися з будовою головного вікна електронної таблиці Excel, способами введення, редагування, форматування, обчислення та друку даних за допомогою електронної таблиці.

 

Питання лекції:

1 Основні поняття табличного процесора Excel.

2 Введення та редагування даних електронної таблиці. Способи адресації.

3 Технологія форматування електронних таблиць.

4 Робота з електронною таблицею

1 Основні поняття табличного процесора Excel