4.4 Повідомлення про помилки

Якщо при обчисленні формули сталася помилка, то в комірку виводиться повідомлення про помилку, яке починається із символу #. Ехсеl виводить повідомлення про помилки, що подані в таблиці 7.1.

Таблиця 7.1 – Повідомлення про помилки

 

Можна також викликати функції, визначені користувачем. Для визначення таких функцій потрібно вміти писати програми мовою Visual Basic for Application.