Мета лекції: розглянути основні типи діаграм електронної таблиці Microsoft Excel та їх призначення. Ознайомитися з технологією створення, редагування та форматування діаграм.

 

Питання лекції:

1  Призначення, основні поняття та типи діаграм.

2  Технологія створення діаграм.

3  Редагування та форматування діаграм.

4  Інтерполювання даних за допомогою діаграм.