1.2 Призначення діаграм

Більшість діаграм упорядковують дані щодо вертикальної осі (осі у) та горизонтальної (осі х) осей. Ці осі аналогічні рядкам і стовпчикам. Як на робочому листі дані розміщуються по рядках і стовпчиках, так і на діаграмі вони орієнтуються по горизонтальній та вертикальній осям.

Вісь у називається віссю значень (або віссю рядів даних). Ця вісь відображає значення залежних змінних. Вісь х – це вісь категорій і відображає значення незалежних змінних.

За замовчуванням значень рядки таблиці утворюють ряд даних, а значення стовпчиків – категорію.

 Поряд із діаграмою може бути розміщена легенда.

Легенда – це таблиця, яка пояснює, якого кольору ряд даних і що визначає (відображає) цей ряд на діаграмі.

Крім того, на діаграмі можуть бути інші надписи (відображення частки входження кожного показника, підписи осей тощо).

При побудові діаграм вони можуть бути розміщені на окремо­му листі або поряд з таблицею даних. Зауважимо, що в другому ви­падку потрібно уважно здійснювати друк даних робочого листа. Якщо ді­аграма, яка розміщена на листі, буде виділеною, то друкуватиметься лише діаграма, збільшена пропорційно до розмірів листа. Щоб над­рукувати діаграму разом з таблицею та іншою інформацією з листа, необхідно переконатися, що діаграма не виділена!

Під час друку діаграми, що знаходяться поряд із даними, разом із даними необхідно переконатися, що діаграма не виділена, інакше буде надрукована сама діаграма пропорційно до розмірів листа (рис. 8.1).