1.3 Типи діаграм

Стандартні діаграми бувають такі:

гістограма;

лінійчата;

графік;

кругова діаграма;

кільцева діаграма;

діаграма з областями;

точкова діаграма.

У таблиці 8.1. подані основні типи діаграм та їх вигляд.

 

 

 

Таблиця 8.1 - Типи діаграм

 

 

 

Продовження табл.  8.1, аркуш 2