2.3 Другий крок Майстра діаграм

Для переходу до наступного кроку натискаємо Далее. На екра­ні з'явиться вікно другого кроку роботи Майстра діаграм (рис. 8.3). Якщо було заздалегідь вибрано діапазон даних, на основі яких будуємо діагра­му, то буде відображено попередній вигляд діаграми вибраних типу і формату.

У полі Диапазон відображаються адреси комірок, які утворюють інформаційну таблицю. Якщо інформаційну таблицю не було виді­лено, то, використавши кнопку в кінці поля Диапазон, можна виді­лити потрібні комірки.

Перемикачі строках та столбцах поля Ряды в дозволяють змінити орі­єнтацію даних. При використанні перемикача строках рядами даних бу­дуть значення рядків інформаційної таблиці. При використанні переми­кача столбцах рядами даних є стовпці інформаційної таблиці. У разі, якщо інформаційна таблиця була правильно виділена перед початком роботи Майстра діаграм, орієнтація даних за замовчуванням встановиться правильно.

Вкладка Ряд цього вікна призначена для додавання та видалення рядів даних, а також для завдання підписів до рядів та до осі х. На цій вкладці потрібно переконатися, що перелік рядів даних, включених до діаграми, не містить зайвих (наприклад, до рядів даних не можна віднести нумерацію рядків таблиці).

Використовуючи кнопки Добавить та Удалить, можна додати чи видалити ряди даних. Поле Подпись оси X дозволяє задати написи, які будуть розміщені на осі х.