3.1 Редагування діаграми

Діаграму, як будь-який об'єкт, можна розмістити в довільному місці робочого листа. Використовуючи кутові маркери, можна змі­нювати розмір діаграми.

Якщо необхідно повернутися на деякий крок роботи Майстра по­будови діаграм, щоб змінити ті чи інші налаштування, це можна зро­бити одним із способів (попередньо виділивши діаграму).

1 Вибрати з меню Диаграмма один із пунктів, на який потрібно повернутися (див. рис. 8.13).

2 Викликати контекстне меню (натиснути праву кнопку миші) у вільному місці діаграми, з контекстного меню вибрати один із пунктів (аналогічних, як і в меню Диаграмма).

3 Натиснути кнопку Мастер диаграмм та повторити потрібні кроки роботи Майстра. Якщо діаграма була виділена, то не створюється нова діаграма, а здій­снюється зміна параметрів активної (виділеної).

4 Скористатися потрібною піктограмою з   панелі інструментів  Диаграммы.

 

Після внесення потрібних змін діаграма буде налаштована.

Якщо змінити дані, на основі яких побудована діаграма, вона автоматично змінюється.

Іноді необхідно здійснити налаштування деякої частини діагра­ми (змінити колір рядів даних, здійснити зафарбування фону, змі­нити шкалу, шрифт підписів тощо).

У цьому разі достатньо на потрібному елементі діаграми (заголовку, осі, ряду даних, області стінок діаграми тощо) натиснути праву клавішу миші і з контекстно­го меню вибрати пункт Формат ... (наприклад, Формат линий сетки, Формат оси, Формат рядов данных).