3.2 Додавання даних до діаграм

Включення в раніше створену діаграму додаткових даних здійснюється в Excel її перетягуванням. Діапазон додаткових даних виділяється, покажчик миші зміщається з нижнім краєм цього діапазону, після чого перетягується на діаграму. Доповнена новими даними діаграма потребує невеликого доопрацювання, пов’язаного з ідентифікацією нових змінних.

Коли Excel не може однозначно визначити, як розмістити додаткові дані, активізується діалогове вікно Специальная вставка, де і виконуються необхідні уточнення.

Включення додаткових даних також можливе за допомогою контекстного меню форматування. За командою Исходные данные виділені додаткові дані включаються в діаграму.