3.3 Зміна орієнтації об’ємних діаграм

В об’ємних діаграмах стовпці переднього рядку даних завжди затуляють стовпці заднього ряду. За наявності трьох і більше рядів інформативність подібних гістограм різко знижується і користувач змушений вибрати інший тип або вигляд діаграми (рис. 8.14). Діаграма російськомовна.

Але в Excel є можливість розвороту об’ємних діаграм, щоб приховані стовпці стали видимими. Для цього необхідно виділити область побудови гістограми, сумістити покажчики миші з одним із маркерів-квадратиків і клацнути лівою клавішею миші. При цьому на екрані відображається лише каркас діаграми, який можна розвернути в будь-якому напрямку. Після звільнення клавіші на екрані з’являється початкова гістограма, але вже повернена на певний кут. Процес повторюється до здобуття гістограми зі стовпцем, що добре переглядається. Якщо це не вдається, то залишається вибрати інший тип або вигляд діаграми.

Розворот об’ємної діаграми можна здійснювати також за допомогою діалогового вікна Формат трьохмерной проекции. У цьому вікні необхідно задати кут і напрямок повороту діаграми, її висоту, піднесення, перспективу та інші. Вікно активізується за командою Объемный вид із спеціального контекстного меню, яке можна викликати на екрані, коли виділено область побудови діаграми.