Розглянемо приклад, в якому за допомогою діаграм можна від­новити втрачені дані шляхом інтерполювання даних.

Деяка інформація про попит на меблі не надійшла на підприєм­ство. Відома інформація відображена в таблиці 8.2. Вини­кає завдання відновити інформацію про кількість проданих одиниць товару підприємства протягом року.

На основі даних стовпців Місяці та Кількість проданих одиниць товару побудувати діаграму – графік.

 

 

 

Таблиця 8.2 - Кількість проданих одиниць товару

На третьому кроці роботи Май­стра побудови діаграм у вікні Параметры диаграммы на закладці Ли­ний сетки задати налаштування, як показано на рис. 8.16.

 

 

 

 

 

 

Щоб відобразити на графіку ті значення, яких немає в таблиці, необхідно викликати з меню Сервис - Параметры... вікно Параметры і на закладці Диаграмма встановити перемикач значения интерполируются так, як це показано на рис. 8.17.

Для тих місяців, інформація про які не міститься в таблиці  8.1 (квітень, липень, жовтень), можна визначити точку перетину вертикальних ліній сітки з отриманим графіком. Це і буде приблизне значення кількості проданих одиниць товару в даному місяці.