Висновки

Таким чином, електронна таблиця Microsoft Excel має графічний редактор, що дає змогу графічно відображати дані, а це дає змогу ефективніше проаналізувати підготовлені таблиці та виконані розрахунки. Excel має широкий спектр типів діаграм, що дає змогу відображати  різні види інформації. Excel має зручні та наочні можливості налаштування, редагування, форматування та інтерполювання  діаграм.

Повинні знати

Після опрацювання теоретичного та практичного матеріалу за темою «Графічне представлення даних в Excel» студент повинен чітко розуміти технологію створення діаграм в Excel, знати основні типи діаграм та сфери їх застосування, вміти будувати будь-які види діаграм та вміти їх редагувати, форматувати, інтерпретувати дані за допомогою їх графічного представлення.

Усе це досягається за рахунок проведення лекційного заняття, обов’язкового самостійного опрацювання теоретичного матеріалу лекції за допомогою літературних джерел та практичної самостійної роботи з електронною таблицею Excel на персональному комп’ютері, підготовки вдома, виконання та захисту практичних робот з даної тематики.