1.5 Структурні компоненти БД

Структурними компонентами бази даних є записи, поля і заголовки. Структура зображена на рис. 9.2.

Запис – це повний опис конкретного об’єкта, він містить ряд різноманітних, логічно пов’язаних між собою полів.

Наприклад: 

  Кожний запис – це рядок бази даних. Усі записи мають однакову фіксовану довжину, їх кількість не обмежена.

Поле – це певна характеристика об’єкта або окремий елемент даних у записі.

Кожне поле має унікальне ім’я, йому відповідають дані одного стовпця. Для ефективного пошуку, селекції та сортування даних бази доцільно записи розбивати на поля, що містять найдрібніший елемент даних.

Наприклад, замість поля: «Прізвище, ім’я, по батькові»  краще задати три поля «Прізвище», «Ім’я», «По батькові».

Заголовний рядок – це рядок, що містить імена полів, тобто заголовки стовпців і розміщується на самому початку списку.

Щоб підкреслити заголовки, необхідно скористатися вкладкою Шрифт або Граница діалогового вікна Формат ячеек, що відкривається за командою Формат→Ячейки.