2.2 Пошук записів у списку

За допомогою форми даних можна виконувати пошук записів у списку. Перед початком пошуку записів потрібно активізувати перший запис списку і відкрити вікно форми даних. Для пошуку за­писів потрібно натиснути кнопку Критерии. В результаті на екрані з'явиться порожня форма без записів. У цій формі задаються кри­терії пошуку. Якщо потрібно знайти запис із точно відомим зна­ченням деякого поля, потрібно задати це значення у відповідному полі. Після цього потрібно натиснути кнопку Далее. У формі відо­бразиться перший запис, що задовольняє зазначені критерії. На­тискаючи кнопку Далее, можна переглянути решта знайдених запи­сів. Щоб повернутися до побудови умов, потрібно натиснути кнопку Критерии. Якщо невідоме точне значення поля, а відоме приблизне (наприклад, потрібно знайти записи, в яких деяке поле починається з букви К), то при заданні критеріїв відбору використовують симво­ли «*» (для заміни довільної кількості невідомих символів) або «?» (для заміни одного невідомого символ). Для пошуку числових зна­чень у критеріях пошуку використовують оператори порівняння

(>, <, = ,<>,<=, >=).

Наприклад, якщо ми хочемо знайти всіх студентів, у яких стипендія 100 грн., то у полі стипендія вікна форми після натискання кнопки Критерии необхідно записати =100, і у списку послідовно з’являться записи тих студентів, у яких стипендія дорівнює 100 грн.