2.3 Критерії пошуку

Критерій – це відповідна умова або умови, за якими здійснюється пошук даних у базі даних.

До критерію пошуку може входити одна або більше умов, причому декілька умов можуть накладатися або на один стовпчик таблиці (поле списку) або одночасно на декілька стовпчиків таблиці (полів списку).

За типом критерії поділяють на прості, складні, складені та обчислювальні:

1  Простий критерій – це критерій, що містить тільки одну умову.

2  Складний критерій – це критерій, що містить дві і більше умов, що накладаються на дані з одного стовпчика.

3  Складений критерій – це критерій, де є дві і більше умови, що накладаються на дані із різних стовпчиків.

4  Обчислювальний критерій – це критерій, що містить умову вибірки даних за значенням, що обчислюються за формулою або функцією.

У вікні форми натискається кнопка Критерии і заповнюється шаблон запиту: у відповідному полі записується одна умова – простий критерій, або у декількох полях записується декілька умов – складний критерій. Складений та обчислювальний критерії у формах використовувати не можна.

Для більшого розуміння поняття критеріїв розглянемо деякі приклади.

Приклад 9.1. Необхідно виконати пошук клієнта Іванова у списку.

Розв’язання

Для цього необхідно скористатися формою у списку, де міститься інформація про клієнта Іванова, і у полі «Прізвище клієнта» занести прізвище Іванов, і можна пересуватися по записах за допомогою кнопки Далее і Назад, при цьому у формі будуть показані лише ті записи, де в полі «Прізвище клієнта» міститься вказане прізвище.

Приклад 9.2. Аналогічно проводиться пошук записів про клієнта Іванова, що у 2005 році і пізніше замовляв принтер у кредит (складний критерій).

Приклад 9.3. Зі списку, зображеному, на рис. 9.2. необхідно знайти студентів бюджетної форми навчання, що одержують стипендію 180 грн.

Розв’язання

Необхідно створити умову пошуку під базою даних, де в полі форма навчання написати Б, а у полі стипендія =180, це вже буде складний критерій. Далі необхідно скористатися командою Данные→Фильтр→Расширенный фильтр.