3.2 Порядок сортування

Для того щоб упорядкувати таблицю за значенням деякого поля або декількох стовпців, необхідно:

Розташувати курсор миші в одній з комірок таблиці або виді­лити всю таблицю. Не можна виділяти частину таблиці. Тоді дані будуть впорядковані лише у виділеному діапазоні.

Викликати меню Данные→Сортировка.

Можна скористатися кнопкою або  для впорядкування даних в порядку зростання або спадання відповідно. Але при цьому необхідно, щоб курсор миші стояв у комірці того стовп­ця, по якому буде проведене сортування.

У вікні Сортировка диапазона (рис. 9.4) необхідно вибрати поля, по яких буде проведене сортування, та встановити порядок сортування. Мож­на встановити сортування по одному, двох або трьох стовпцях.

Якщо необхідно провести сортування більше ніж по трьох стовп­цях, спочатку проводити сортування по четвертому стовпцю, а потім по перших трьох.