3.3 Порядок сортування користувача

Не завжди користувачів задовольняє існуючий порядок сорту­вання – за зростанням чи за спаданням. В Excel є можливість сорту­вання списку за спеціальним порядком, який називають порядком сортування користувача. Перед сортуванням потрібно спочатку ство­рити порядок сортування користувача.

Порядок сортування користувача – це сортування списку за спеціальним порядком.

Для цього потрібно вибрати Сервис→Параметры, вкладка Списки. В полі Списки вибрати пункт Новий список. У полі Элементы списка можна ввести елементи списку в потрібній послідовності, натискаючи після введення кожного з них клавішу Enter. По завер­шенні створення списку натискаємо кнопку Добавить.

Якщо в робочій книзі є вже набрані комірки, які можна викорис­тати для створення власного порядку сортування, то можна не наби­рати ці значення повторно, а використати вже сформований діапазон комірок. Для цього при створенні нового списку потрібно натиснути мишкою на кнопці Импорт... поряд з полем Импорт списка из ячеек, виділити на робочому листі комірки, вміст яких можна використати для створення власного порядку. Адреси комірок з'являться у вікні Параметры, після чого потрібно натиснути кнопку Импорт.

Після однієї з цих дій (після завдання власного списку сортуван­ня вручну або після вказування діапазону комірок із власним списком сортування) в переліку додаткових списків з'явиться новий список, і відповідно до порядку слідування значень в ньому можна буде про­водити сортування.

Для сортування списку за створеним порядком користувача у ві­кні Параметры сортировки, яке отримуємо після натискання на кнопку Параметры у вікні Сортировка диапазона в списку Сортировка по левому ключу потрібно вибрати список користувача для сор­тування даних, задати поле, по якому буде відбуватися сортування, і натиснути ОК для сортування даних.