1.4 Основні поняття електронної таблиці Excel

Основними поняттями в Excel є робочий аркуш та робоча книга.

Робочий аркуш – це основний тип документа, що використовується в Excel для збереження та маніпулювання даними.

Робочий аркуш складається із стовпців (максимальна кількість 255) та рядків (максимальна кількість 65535). Перетин одного рядка та стовпця визначає комірку. Активною називається комірка, на якій розмішений курсор. Вона виділяється рамкою.

Робочі аркуші утворюють робочу книгу.

Робоча книга – сукупність робочих листів, об’єднаних спільним іменем.

Робоча книга зберігається з розширенням .xls.

При запуску Excel на листах робочої книги відображається сітка, яка розділяє рядки на стовпці. Зверху над стовпцями відображаються заголовки (А, В, С…..). Зліва від рядків відображаються їх номери (1, 2, 3…). За потреби можна не відображати сітку та заголовки стовпців для зручного сприйняття інформації на листі.

Для цього потрібно скористатися меню Сервис→ Параметры→Вид та встановити перемикач Сетка у положення вимкнено та перемикач Заголовок строки и столбцов у положення вимкнено.

Існують такі способи запуску Excel.

На головному меню кнопка Пуск→Прогграммы →Microsoft Office→MS Excel.

Кнопка Пуск→Документы необхідні файли Excel.

Натиснути на робочому столі значок Excel.

Робоче вікно Excel є стандартним вікном Windows (рис. 6.1) і складається з:

рядка заголовка;

рядка головного меню;

рядка панелі інструментів;

вікна документа;

рядка стану.

 

Головне меню електронної таблиці Excel складається з дев’яти пунктів, кожен з яких дає змогу виконувати ті чи інші дії або команди. Це пункти: Файл, Правка, Вид, Вставка, Формат, Сервис, Данные, Окно, Справка.

При завантаженні Excel обов’язково доступними є панелі інструментів Стандартная та Форматирование (рис. 6.2). Інші панелі можуть бути відкритими за бажанням користувача. Для цього необхідно вибрати пункти меню Вид→Панель иструментов та позначити курсором мишки ті, які потрібні для роботи, або скасувати позначку тих, які не потрібні.

 

Крім того, Excel має дві додаткові панелі інструментів: рядок формул, який містить вказівки для переходу в комірки та поле, в якому можна вводити та переглядати вміст комірки, і панель, яка містить список листів  і розміщена внизу.

Під час роботи з вікнами можна використовувати команди, що дозволяють зручно розміщувати вікна. Ці команди знаходяться в меню вікна.

Розміщення вікон можливе таке:

рядом;

зверху вниз;

зліва направо;

каскадом.

Команди меню Окна-Разбить  та Удалить разбиение  дозволяють розбити вікна на два чи чотири підвікна та відмінити розбиття.