4.2 Типи фільтрів у Excel

В Excel  є такі типи фільтрів: автофільтр та розширений фільтр.

 Автофільтр – це фільтр, що дозволяє задати прості критерії пошуку записів, у результаті відображаються ті записи, що задовольняють умо­ву пошуку, і приховуються ті записи, які не задовольняють та­ку умову.

 

 Розширений фільтр – це фільтр, що дозволяє задати складні критерії для по­шуку і за необхідності дозволяє задати відображення резуль­татів фільтрації в окремій області таблиці.