4.3 Автофільтр

Автофільтр дозволяє проводити відбір записів безпосередньо на робочому листі. Для відбору записів з використанням автофільтрів можна задати цілий ряд критеріїв.

Для виклику функції автофільтра потрібно вибрати Данные→Фильтр →Автофильтр  (рис. 9.5).

 

 

 

 

 

 

При цьому курсор повинен бути встановлений всередині списку або виділена вся таблиця. Після виклику автофільтра поряд з назвою кожного стовпчика з'явиться відповідна кнопка (рис. 9.6).

 

 

Найпростіше використання автофільтра – відбір записів за зада­ним значенням одного поля. Для встановлення як критерію зна­чення деякої комірки потрібно розкрити список, натиснувши миш­кою на кнопку поряд з назвою поля і вибрати потрібний елемент зі списку. Наприклад, при розкритті поля спеціальність списку, зображеного на рис. 9.6, з’явиться перелік спеціальностей (рис. 9.7).

 

 

Можна вибрати будь-яку зі спеціальностей, що потім відобразяться в списку, а всі інші будуть приховані.

Наприклад, якщо вибрати спеціальність маркетинг, то одержимо список, що містить студентів спеціальності маркетинг зі списку, що зображений на рис. 9.8.

 

 

На екрані залишаться лише ті записи, в яких значення поля збігається із вибраним зі списку значенням, тобто тут за умову береться умова рівності значення поля вибраному значенню.

Стрілочка поряд із назвою поля, по якому відбувається фільтра­ція, підсвітиться голубим кольором. Відбір записів після викорис­тання функції автофільтра можна продовжити.

Кожний новий критерій буде пов'язаний з попереднім умовою «И», тобто в результаті виконання фільтрації по двох полях на екра­ні залишаться ті записи, в яких одночасно збігаються значення першого і другого полів із вказаними в автофільтрі критеріями.

У списку значень, який отримуємо після натискання на стрі­лочку при побудові автофільтра, є значення Первые 10, згідно з вибором якого відбудеться відбір перших 10 найбільших або най­менших значень зі списку. Після вибору цього пункту відкриється діалогове вікно Наложение условия по списку. У цьому самому вікні можна задати кількість елементів, які повинен буде містити отриманий спи­сок. У цьому самому вікні можна задати, які саме елементи потрібно віді­брати - найбільші чи найменші.

Наприклад, якщо вибрати цей пункт у полі Стипендія списку, зображеного на рис. 9.7, то з’явиться вікно Наложение условия по списку (рис. 9.9).