4.5 Розширений фільтр

При використанні розширеного фільтра (рис. 9.11) критерії фільтрації за­даються на робочому листі. Перевага даного методу в тому, що корис­тувач завжди має чітке уявлення про критерії відбору.

Щоб використати розширений фільтр, потрібно задати початковий діа­пазон, діапазон критеріїв та де фільтрувати список (безпосередньо в таблиці або розмістити результат фільтрації в окрему частину та­блиці).

При записі критеріїв знак дорівнює не записують, бо тоді програма сприймає критерій як формулу.

 

 

 

Кроки використання розширеного фільтра

Пошук розширеним фільтром можна розбити на такі кроки:

1  Викликати базу даних.

2  Сформувати та записати критерій у базу даних, причому критерій записується обов’язково над досліджуваною базою даних і між критерієм та базою даних повинен бути хоча б один порожній рядок.

3  Визначити координати комірок, в яких сформовано критерій.

4  Визначити комірки для виведення результатів пошуку.

5  Поставити курсор у довільну комірку бази даних.

6  Вибрати команду головного меню

Данные→Фильтр→Расширенный фильтр.

7  Ввести необхідні дані:

а) обробка:

фильтровать список на Листе;

скопировать результат в другое место;

б) дані для пошуку:

исходный диапазон;

диапазон условий;

поместить результат в диапазон.

8  Натиснути кнопку Ок.

Ще можна проводити пошук за обчислювальним критерієм. Обчислювальний критерій, який вводиться як звичайний критерій під час роботи з розширеним фільтром, може містити формули, аргументами яких є поля бази даних. Формули можуть бути двох видів: формули користувача та формули, які містять функції Excel.

Щоб краще зрозуміти використання розширеного фільтра наведемо приклади.

 

Приклад 9.4. Вибрати зі списку, зображеного на рис. 9.2, всі записи про студента Сальник Н. М.

Розв’язання

Даний запит містить одну умову (прізвище студента Сальник Н. М.), тому необхідно створити простий критерій для пошуку в полі Прізвище записати прізвище Сальник Н. М.

У комірку Е2 копіюємо заголовок поля Прізвище, а в комірку Е3 – умову для пошуку – Сальник Н. М. Отже, діапазон створеного простору критерію розміщується у комірках Е2:Е3. Результат виконання зображений на рис. 4.8.

 

 

Приклад 9.5. Вибрати зі списку (рис. 9.2) всі записи, що стосуються або студента Губської Т. А., або Петренко О. О.

Розв’язання

Даний запит містить дві умови, що накладаються на поле Прізвище (прізвище – або Губська Т. А., або Петренко О. О.), тому створюється складний критерій з двох простих, які поєднані між собою зв’язкою ИЛИ . У комірку Е2 копіюємо заголовок поля Прізвище, а в комірку Е3 – умову для пошуку – Губська Т. А., а в комірку Е4 – Петренко О. О. Діапазон створеного складного критерію буде Е2:Е4. Результат виконання зображений на рис. 9.13. В результаті за цим критерієм зі списку вибереться один із двох записів.

 

 

Приклад 9.6. З таблиці, що зображена на рис. 9.2, за допомогою розширеного фільтра відібрати всіх студентів спеціальності економіка, які навчаються на бюджетній формі навчання.

Розв’язання

Спочатку під таблицею (можна і поруч із таблицею) створюємо критерій для відбору, який містить назву стовпчиків Спеціальність та Форма навчання, в яких відповідно записано Економіка та Б (рис. 9.14).

 

 

Далі викликаємо команди Данные→Фильтр→ Расширенный фильтр. Після виконання цих команд з’явиться вікно Расширенный фильтр, в якому у полі Исходный диапазон необхідно виділити діапазон, в якому розміщена початкова таблиця. Виділений діапазон повинен бути без заголовків. У полі Диапазон условий необхідно вказати діапазон, де розміщені критерії відбору. Далі, щоб розмістити результат під початковою таблицею, необхідно в полі Обработка поставити прапорець скопировать результат в другое место. Після цього активується поле  Поместить результат в диапазон, в якому необхідно вказати діапазон, де буде розміщений результат виконання розширеного фільтра.

 

Расширенного фильтра

 

Після виконання перелічених вище дій одержимо результат виконання, що зображений на рис. 9.16.