Контрольні питання

Запитання для самоперевірки та підготовки до поточного теоретичного контролю на лекції з дисципліни «Економічна інформатика» за темою «База даних  в Excel»:

Як управляють великими масивами даних в Excel?

Що таке база даних?

Що таке список в Excel?

Які вимоги до списку?

Як аналізують дані в списку?

Які умови ставляться до баз даних?

З яких елементів складається список?

Які умови необхідно виконувати під час створення списку?

Яка структура бази даних в Excel?

 Що є структурними компонентами бази даних?

 Що таке запис?

 Що таке поле?

 Що таке заголовний рядок?

 Як розміщують заголовок стосовно до інших даних?

 Як можна виділити заголовок?

 Як додаються нові дані?

 Яку можливість дає команда текст по стовпцях?

 Що таке форма?

 З яких елементів складається вікно форми?

 Що можна виконувати за допомогою форми?

 Як за допомогою форми шукати записи у списку?

 Що таке критерій?

 Що використовують для пошуку числових значень у критеріях?

 Як за типом поділяють критерії? Визначення кожного типу.

 Як вибрати критерій?

 Що таке сортування?

 Що таке порядок сортування?

 Як впорядкувати таблицю за значенням деякого поля?

 Що таке порядок сортування користувача? Як його задати?

 Що таке фільтрація даних?

 Які типи фільтрів є в Excel? Дати їх визначення.

 Як використовують фільтри в Excel?

  Кроки використання розширеного фільтра.

 Що таке функції баз даних?

 Як активізувати функції баз даних?

 Приклади функцій баз даних.

 Синтаксис функцій баз даних.