1.6. Світлова система величин, одиниці їх вимірювання