1.7. Світлові властивості тіл

            Вплив ОВ на приймачі залежить від їхніх оптичних властивостей. Основні оптичні властивості приймачів характеризуються: відбиттям, поглинанням і пропущенням.

            Відбиттям називають повернення випромінювання об'єктом без зміни довжин хвиль його складових монохроматичних випромінювань.

 

 

            При проходженні потоку випромінювання через прозоре тіло може бути заломлення випромінювання або його пропущення.

 

            Заломленням випромінювання називається зміна його напрямку при переході з одного прозорого середовища в інше. Промінь падаючий і промінь заломлений лежать в одній площині з перпендикуляром до поверхні поділу в точці падіння променя. Показник заломлення

 

,                                      (1.33)

 

де ,  – відповідно, кут падіння та відбиття променя.

            Пропусканням називається проходження випромінювання крізь середовище без зміни довжин хвиль, що відповідають його монохроматичному випромінюванню.

 

 

 

 

 

 

            Розрізняють три види пропускання:

            а) спрямоване

 

            Для кількісної оцінки оптичних властивостей тіл вводять інтегральні коефіцієнти:

            - відбиття

;                                       (1.34)

            - поглинання

;                                       (1.35)

            - пропускання

;                                       (1.36)

            Причому очевидно, що

 

,                                         (1.37)

 

де  – падаючий потік; , ,  – відповідно потік, що відбивається, поглинається і пропускається.

            Для характеристики тіл, здатних відбивати, поглинати й пропускати випромінювання певної довжини хвилі випромінювання, тобто монохроматичного випромінювання, вводять поняття спектральних коефіцієнтів відбиття , поглинання  та пропускання :

 

            У такий спосіб очевидно, що інтегральні коефіцієнти пов'язані із спектральними коефіцієнтами такими співвідношеннями:

де в чисельнику цих формул наведений потік складного випромінювання відповідно, що відбивається, поглинається і пропускається, а в знаменнику – потік падаючого випромінювання.